Skip to Content

De Nederlandse Staat en kredietverzekeraars beëindigen herverzekeringsprogramma leverancierskredieten

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het herverzekeringsprogramma van de overheid en de kredietverzekeraars om tijdens de coronacrisis leverancierskredieten te beschermen en bevoorradingsketens en goederenstromen in stand te houden, wordt niet opnieuw verlengd na 30 juni 2021. Net als in Duitsland, Denemarken en  Engeland concluderen de Nederlandse Staat en de betrokken verzekeraars op basis van de huidige marktinformatie dat de regeling niet langer noodzakelijk is.

De algemene economische vooruitzichten wijzen momenteel op een herstel. Bovendien zullen veel van de overige steunmaatregelen van de Staat na 1 juli doorlopen. Deze maatregelen ondersteunen het herstelpad van de Nederlandse economie. Tegen deze achtergrond is het nu het moment voor de overheid en de zeven betrokken kredietverzekeraars om weer terug te keren naar de marktsituatie van vóór de coronacrisis. Daarmee wordt de rol van de Staat als herverzekeraar beëindigd.

De kredietverzekeraars zijn zich bewust van hun economische verantwoordelijkheid en zullen ook zonder garantie van de Nederlandse Staat, op basis van een gedegen risicoanalyse, dekking blijven bieden. Zij verwachten niet dat dit zal leiden tot belangrijke veranderingen in de kredietcapaciteit die zij aan hun klanten kunnen aanbieden na het aflopen van de staatsgarantie.

Snel optreden indien nodig

Ook na 30 juni 2021 blijven de Staat en de kredietverzekeraars met elkaar in contact. Zij volgen de marktontwikkelingen nauwgezet en informeren elkaar over mogelijke knelpunten om snel te kunnen optreden als de economische situatie daartoe aanleiding geeft en een bedreiging vormt voor de bevoorradingsketens en goederenstromen van bedrijven. Dit voor zover toegestaan binnen het kader van de EU-wetgeving.

Belangrijke bijdrage aan economie

De Staat en de zeven deelnemende kredietverzekeraars zijn het erover eens dat de regeling een belangrijke en succesvolle bijdrage heeft geleverd aan rust en stabiliteit voor het bedrijfsleven en de Nederlandse economie. Aan het begin van de coronacrisis kwam de kredietcapaciteit onder grote druk te staan. De staatsgarantie heeft kredietverzekeraars in staat gesteld de limieten op leverancierskredieten te handhaven en zo de toeleveringsketens te stabiliseren. De regeling vertegenwoordigde een bedrag van ruim 100 miljard euro aan kredietlimieten die de kredietverzekeraars, dankzij de 12 miljard aan garantstelling door de Staat, konden blijven verstrekken aan hun klanten, ondernemend Nederland. De regeling heeft daarmee bijgedragen aan de stabiliteit van de economie tijdens de Covid19-crisis.

Beproefd concept voor risicomonitoring

De zeven bij de regeling betrokken kredietverzekeraars, waarvan er drie wereldwijd actief zijn, monitoren de financiële status van bedrijven. Op basis hiervan kunnen hun klanten met verzekeringsdekking leverancierskrediet aan hun afnemers aanbieden. Zij maken daarbij gebruik van een beproefd concept voor risicomonitoring en beheer vanuit preventie en persoonlijke communicatie met hun klanten en afnemers.


Was dit nuttig?