Skip to Content

Predictiemodel ex-borstkankerpatiënten

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Wie behandeld is voor borstkanker kan problemen ondervinden bij het sluiten van een overlijdensrisicoverzekering. Omdat verzekeraars de premie moeten afstemmen op het risico dat wordt verzekerd, kan een medisch verleden leiden tot (tijdelijke) premie-opslagen of zelfs het afwijzen van een aanvraag.

Achtergrond

Tot voor kort baseerden verzekeraars zich bij het inschatten van de levensverwachting van ex-borstkankerpatiënten op internationale statistieken, medische literatuur en historische data van de verzekeraar zelf.

Op verzoek van het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) heeft het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) een statistisch model ontwikkeld dat gebruik maakt van de best beschikbare Nederlandse medische gegevens zoals die verzameld worden door de Nederlandse Kankerregistratie. Verzekeraars kunnen nu bij de aanvraag van een verzekering hun inschatting van het risico baseren op actuele Nederlandse data. Dat leidt, zo is de verwachting, tot een betere verzekerbaarheid van deze categorie ex-patiënten. Voor meer informatie verwijzen we naar de rubriek 'Vragen en antwoorden' hieronder.

Vragen en antwoorden

1. Wat is het predictiemodel dat nu ontwikkeld is?
2. Wat hebben ex-borstkankerpatiënten nu eigenlijk aan dit nieuwe model?
3. Als aan de hand van dit model blijkt dat de overlevingskansen van iemand na langere tijd verbeteren, gaat dan de premie omlaag?

Gezondheidsverklaring - meer info

Wie een levensverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering wil afsluiten, moet meestal een gezondheidsverklaring invullen. Deze bevat een serie vragen over de gezondheid. Nadat de verklaring is ingevuld, beoordeelt een medisch adviseur de gezondheidssituatie. Daaruit volgt een advies aan de verzekeraar over de vraag of die de deelnemer kan accepteren en zo ja, onder welke voorwaarden. Op deze pagina staat alle informatie over hoe dat proces precies werkt.

Laatst gewijzigd op: 11-7-2023