Skip to Content

Bijeenkomst 'NHT, hoe werkt dat ook alweer?'

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Bijeenkomst 'NHT, hoe werkt dat ook alweer?'

De Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) is op 1 juli 2003, na de aanslagen in New York, door de gezamenlijke Nederlandse verzekeraars opgericht. Doel is het verzekerd houden van Nederlandse risico’s voor schade als gevolg van terrorisme en tegelijkertijd de financiële continuïteit van verzekeraars te waarborgen.  

De NHT bestaat al ruim 15 jaar en is in die periode gelukkig nog nooit echt geactiveerd. Dit heeft er echter ook toe geleid dat de werking niet goed op het netvlies staat bij de professionals die met dit risico te maken (kunnen) hebben. Recente gebeurtenissen in Utrecht en Sri Lanka onderstrepen dit. Verzekeraars hebben in hun voorwaarden soms onduidelijke passages opgenomen over de NHT, die onbedoelde gevolgen kunnen hebben. De NHT en het Verbond hebben een uitgebreide toelichting opgesteld over de werking van de NHT, die ze graag met de markt delen. 

Meld je nu aan!   

Tijdens deze bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op het doel en de werking van de NHT, wordt ingegaan op de dunne lijn tussen terrorisme en molest en wordt aangegeven hoe in polisvoorwaarden op gepaste wijze kan worden gerefereerd aan de NHT. Daarnaast is er ruim de gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar te discussiëren over de NHT tijdens de netwerkborrel waarmee de bijeenkomst wordt afgesloten. 

Programma
13.30 uur  Inloop
14.00 uur  Welkom en opening
14.05 uur  Ingrid Visscher (Directeur Vereende en NHT) - Waarom hebben we de
                  NHT in het leven geroepen?
14.15 uur  Timo Brinkman (beleidsadviseur Verbond) - Veranderende bedreigingen,
                  veranderende vraagstukken?
14.40 uur  Hans van der Wouden (Vereende en manager NHT) - De NHT, hoe zit het
                  ook al weer?
15.10 uur  Pauze
15.30 uur  Tjitske L. Cieremans (advocaat, partner VanNiekerkCieremans) - Doorwerking
                  in de polisvoorwaarden
16.00 uur  Discussie onder leiding van dagvoorzitter Ferdinand Soeteman
16.30 uur  Afsluiting met netwerkborrel tot 17.30 uur

Voor deelname is geen specifieke kennis of ervaring vereist en voor deze bijeenkomst gelden geen vrijstellingen. De studiebelasting is gelijk aan de duur van de bijeenkomst en indien beschikbaar worden de presentaties achteraf toegezonden. 

Doelgroep 
Deze bijeenkomst staat open zowel voor leden als voor niet-leden.
Deelname is vooral interessant voor risicomanagers,  verzekeringsadviseurs, verzekeringsmakelaars, juristen en consultants die mogelijkerwijs betrokken zijn bij het terrorismerisico, maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. 

Kosten
Deelname is voor leden van het Verbond gratis. Andere geïnteresseerden betalen € 199,= (excl. BTW). 

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Annulering en no-show
Leden
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst.
Bij latere annulering of no-show wordt € 50,= (excl btw) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden. 

Betalende bezoekers
Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 14 dagen na inschrijving.
Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Deze bijeenkomst draagt bij aan je actuele kennis
Na deze bijeenkomst ben je op de hoogte van:

  • Het doel van de NHT
  • De werking van de NHT
  • Het onderscheid tussen terrorisme en molest
  • Juiste formulering van polisvoorwaarden m.b.t. de NHT

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt je contact opnemen met Timo Brinkman of Marko van Leeuwen (beleidsadviseurs Schade). Aan hen kan je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden. 

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn. 

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).