Skip to Content

Het is tijd voor begrijpelijkheid

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het is tijd voor begrijpelijkheid

Een crash course over het belang van begrijpelijkheid, empathie en activatie bij communicatie over betalingsachterstanden

Let op! Onze aanmeldprocedure is veranderd!
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar.

Op 1 april 2021 is het Protocol bij betalingsachterstanden voor alle Verbondsleden ingegaan. Hierin zijn artikelen opgenomen over communicatie met klanten die een betalingsachterstand hebben. De verzekeraar moet bijvoorbeeld informatie over het betalen van premies en betalingsachterstanden duidelijk formuleren. Bovendien moet deze informatie goed vindbaar zijn op de website van de verzekeraar. Daarnaast moeten betalingsherinneringen en aanmaningen begrijpelijk en duidelijk geformuleerd zijn. Tegelijkertijd is een behulpzame houding van de verzekeraar net zo belangrijk om met de klant mee te denken over een werkbare oplossing.
Dit vergt best veel van de verzekeraar: hij moet helder en duidelijk zijn over de gevolgen van wanbetaling, maar tegelijkertijd een helpende hand uitsteken. Een ingewikkelde communicatie-boodschap! In het webinar Het is tijd voor begrijpelijkheid bieden we daarvoor de helpende hand door inzichten vanuit de wetenschap en de praktijk te delen èn een praktisch format te presenteren.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m 5 juli a.s., 12.00 uur.


Bestemd voor
Deze livestream staat open zowel voor leden als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor Managers klantbelang, compliance-medewerkers, marketing- en communicatiemedewerkers, medewerkers en managers debiteurenbeheer en tot slot medewerkers met direct klantcontact én hun managers.

Sprekers

 • Patricia Swienink is programmamanager Klantbelang & Reputatie van het Verbond van Verzekeraars en was nauw betrokken bij het opstellen van het Protocol bij betalings­achterstanden. Zij presenteert het communicatieformat dat is ontwikkeld en getest door het Verbond. Direct na de webinar zal het format beschikbaar gesteld worden aan verzekeraars.
 • Gea Wisse is taaltrainer en communicatiecoach Taalcentrum-VU. Zij vertelt hoe je gecompliceerde informatie rondom betalingsachterstanden helder en duidelijk formuleert. Bovendien geeft ze praktijkvoorbeelden van hoe het niet moet.
 • Felix Uhl is gedragswetenschapper en oprichter van De Gedragsstudio, waarin een brug wordt geslagen tussen wetenschap en praktijk. Hij laat in het webinar zien welke gedragswetenschappelijke kennis ervoor kan zorgen dat communicatie zowel empathisch als activerend is.
 • Esmeralda De Jong is als Coördinator Credit Management bij Aegon verantwoordelijk voor het debiteurenbeleid. Zij zoekt naar manieren om mensen te informeren over een openstaande betaling, maar tegelijkertijd te wijzen op alle manieren waarop de klant kan worden geholpen als betaling niet lukt. Daarnaast is zij actief in de communicatiewerkgroep van de Schuldeiserscoalitie, waarin gewerkt wordt aan communicatie die ook voor laaggeletterden begrijpelijker is.

Programma
Aanvang:     15.00 uur
Duur:           max. 1 uur

 • Opening door Patricia Swienink met de presentatie van het communicatieformat
 • Helder en duidelijk communiceren bij betalingsachterstanden, door Gea Wisse
 • Gedragswetenschappelijke kennis zorgt voor goede communicatie, door Felix Uhl
 • Een openstaande betaling en nu?, door Esmeralda de Jong
 • Er is ruime gelegenheid voor het stellen van vragen en deze zullen tijdens de bijeenkomst zoveel mogelijk worden beantwoord
 • Afsluiting

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze stream valt onder het lidmaatschap.

Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW).

 • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
 • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
 • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
 • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

PA-certificaat
Na deze bijeenkomst
- ken je de werking van enkele artikelen in het protocol bij betalingsachterstanden;
- heb je inzicht in effectieve, activerende en empathische klantcommunicatie bij betalingsachterstanden.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema.
Indien je een bewijs van deelname (PA-certificaat) wilt ontvangen, dien je bij je profiel bij OnlineSeminar je geboortedatum in te vullen.
Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met  Patricia Swienink. Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Let op: onze aanmeldprocedure is veranderd!
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je de link om deel te kunnen nemen. Na registratie bij OnlineSeminar voor de webinars van het Verbond, kun je voor toekomstige Verbondswebinars van dat account gebruik maken en hoef je je niet opnieuw te registreren.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Let op! Onze aanmeldprocedure is veranderd!
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar.