Skip to Content

Rechtsbijstand: Actualiteiten, veranderend klantgedrag en impact AI op de rechtshulp

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Rechtsbijstand: Actualiteiten, veranderend klantgedrag en impact AI op de rechtshulp

Actualiteiten Rechtsbijstand en belangrijke thema’s voor de rechtshulppraktijk. Daarover gaat dit webinar.
Naast een overzicht van actualiteiten rond het thema Rechtsbijstand wordt stilgestaan bij twee voor de rechtshulp relevante thema’s: Veranderend klantgedrag en Artificial Intelligence.

Veranderend klantgedrag – Klanten worden steeds kritischer. De verhouding tussen klant en verzekeraar/rechtshulpverlener komen in toenemende mate op scherp te staan. Hoe gaat het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) hiermee om en welk advies heeft het Kifid voor rechtshulppartijen? Kifid-directeur Eveline Ruinaard gaat hier op in.
Artificial Intelligence (AI) – De ontwikkelingen op dit terrein gaan snel. Waar staan we nu? Wat  zijn de effecten hiervan voor de rechtshulp? Wat is de relevantie? En zijn zin en onzin over dit onderwerp nog te scheiden? Arnoud Engelfriet (ICTRecht) beantwoordt deze vragen.

In één uur op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het terrein van rechtstbijstand. Mis het niet en meld je nu aan!
Aanmelden kan t/m 13 maart a.s., 12.00 uur.

Bestemd voor
Dit webinar staat open voor zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor directieleden, management en medewerkers van de leden rechtsbijstandverzekeraars en -uitvoerders.
Ook andere gereinteresseerden zijn van harte welkom. Daarbij valt te denken aan advocaten, medewerkers Ministerie Justitie en Veiligheid, Juridisch Loket, Raad voor Rechtsbijstand, Divosa en Mediation Federatie Nederland

Sprekers
Mieke Berkhout - Manager rechtshulp Stichting Unive Rechtshulp (voorzitter)
Eveline Ruinaard - voorzitter Geschillencommissie en tevens directeur Kifid
Arnoud Engelfriet - Chief knowledge officer en opleidingsdirecteur ICTRecht
Emile de Wijs - Bedrijfsjurist Achmea en deelnemer Platform Rechtsbijstand Verbond (moderator)

Programma
Aanvang:     10.30 uur
Duur:           ca. 1 uur

 • Opening – Mieke Berkhout
 • Veranderend klantgedrag – Eveline Ruinaard
 • Artificial Intelligence en de impact op rechtshulp – Arnoud Engelfriet
 • Q&A-sessie: beantwoording door de sprekers van de via de chat gestelde vragen
 • Afsluiting

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Dit webinar valt onder het lidmaatschap. Weet je niet zeker over jouw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars check dan de ledenlijst.

Voor medewerkers die aangesloten zijn bij Adfiz en NVGA bedragen de deelnamekosten € 59,- (excl. BTW).
Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 82,50 (excl. BTW).

 • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
 • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
 • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
 • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

PA-certificaat
Na dit webinar ben je onder meer op de hoogte van:

 • Relevante actualiteiten m.b.t. het thema Rechtsbijstand
 • De visie van het Kifid op veranderend klantgedrag en hoe hiermee om te gaan
 • De impact van Artificial Intelligence (AI) op de rechtshulp

Dit webinar draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema.
Na afloop ontvang je een bewijs van deelname (PA-certificaat), mits je het hele webinar hebt gevolgd.
Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

PE-punten (optioneel)
Met het bewijs van deelname (PA-certificaat) kan je op de website van het NIVRE (onder Permanente Educatie) zien of aan dit webinar PE-punten zijn toegekend.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Michel van Dam. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe kun je deelnemen aan dit webinar?
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je de link om deel te kunnen nemen. Na registratie bij OnlineSeminar voor de webinars van het Verbond, kun je voor toekomstige Verbondswebinars van dat account gebruik maken en hoef je je niet opnieuw te registreren.
Kun je op het moment van het webinar niet kijken? Geen probleem! Het webinar is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).