Skip to Content

Schademiddag 'Samen sterker'

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Schademiddag 'Samen sterker'

een duurzame toekomst met kansen voor de Schademarkt

De jaarlijkse Schademiddag is terug van weggeweest. Zorg dat je er (weer) bij bent; in één middag bij op actuele marktvraagstukken en de ontmoetingsplek voor schadeprofessionals.

De samenleving staat voor grote uitdagingen. Klimaatverandering wordt steeds zichtbaarder en de noodzaak om te verduurzamen is cruciaal. Er wordt een beroep gedaan op partijen om zélf substantieel bij te dragen aan een verlaging van de CO2. Denk bijvoorbeeld aan verduurzaming van het eigen bedrijf en duurzaam schadeherstel bij klanten.
Ook spelen er thema’s als deelmobiliteit, energietransitie en cyber. Stuk voor stuk complexe vraagstukken die vragen oproepen over bijvoorbeeld verzekerbaarheid. Maar denk ook aan de voortdurende digitalisering en innovatie die bijdragen aan de klantrelatie en efficiënte werkprocessen. tegelijkertijd zorgt dit voor dilemma’s ten aanzien dataveiligheid, privacy, personeelsschaarste en de menselijke maat. Een gebeurtenis zoals de oorlog in Oekraïne laat bovendien zien hoe snel je zekerheden kunt verliezen en dus hoe belangrijk het is dat je je op meerdere scenario’s voorbereidt.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m maandag 13 juni a.s., 12.00 uur.

Deze middag staat in het teken van de bijdragen die verzekeraars en ketenpartners in samenwerking kunnen leveren aan dit soort maatschappelijke vraagstukken. Door het bevorderen van preventie, het organiseren van risicosolidariteit en te zorgen voor toegankelijke verzekeringen. Maar ook door samen stil te staan bij de uitdagingen die we nog voor ons hebben.
Tijdens de plenaire sessie reflecteert burgemeester Daan Prevoo op de overstromingen in Limburg: 'wat gaat er goed en wat kan er beter'?
De rest van het programma is aan jou. Kies bij inschrijving twee van onderstaande deelsessies. Wij houden zoveel mogelijk rekening met jouw voorkeur. Per deelsessie is er steeds ruimte voor een maximum aantal deelnemers; de definitieve indeling hangt daarom af van het aantal aanmeldingen per sessie.

Informatie over de deelsessies:

  1. Verzekeren van cyberrisico's: omgaan met silent cyber.

Digitalisering levert de samenleving veel gemak maar brengt ook kwetsbaarheden. Zo zijn cyberaanvallen die systemen op zwart zetten regelmatig in het nieuws. Bedrijven en publieke instellingen staan voor de uitdaging dit risico te beheersen. Staat die beheersing bij de verzekeringsmarkt nog in de kinderschoenen of kunnen wij adequaat op de snel groeiende problematiek in te spelen? Discussieer mee: heeft de ‘losgeldverzekering’ de toekomst of kunnen we beter vol inzetten op preventie?

  1. Circulaire economie? Natuurlijk!

We kunnen er niet om heen, de bijdrage van de sector aan een duurzame samenleving. De circulaire economie is ‘hot’ en een veelomvattend onderwerp. Moet elke partij het wiel uitvinden of kan de sector samen versnellen? Tijdens deze sessie word je vanuit diverse invalshoeken bijgepraat door o.a. Jan Busselaers (VU, assistent professor op de faculteit Science, Envirionmental Economics) en Luis Charlo (Global Insurance Strategic Account Manager bij Solera). Bijvoorbeeld vanuit natuurlijk perspectief: hoe gaat de natuur hiermee om en wat kan de verzekeringssector daarvan leren? Ook krijg je inzicht in de praktijk: wat levert de circulaire economie mogelijk op voor jou en de maatschappij?

  1. Een veranderend klimaat, de sector verandert mee.

De valwind in Leersum en watersnood in Limburg. Recente voorbeelden die de impact van een veranderend klimaat heel zichtbaar maken en dichtbij brengen. Dit vraagt aanpassing van de gehele maatschappij. Ook van de verzekeringssector wordt verwacht mee te bewegen. In deze deelsessie neemt o.a. Karin Bos (directeur Schade Particulieren, Achmea) je mee in de laatste ontwikkelingen rondom de impact van klimaatverandering op de sector centraal. In het bijzonder de gevolgen voor de toekomstige inrichting van Nederland. Waar gaan we nog bouwen en waar vooral niet? Waar zijn welke klimaatrisico’s het grootst? Hoe gaan we in de toekomst om met extreem weer? In deze deelsessie krijg je antwoord op waar klimaatverandering de verzekeringssector raakt.

  1. Onverzekerbaarheid: hoe lossen we dit op?

Onverzekerbaarheid, er zijn diverse vormen en definities van. En omdat ze verschillen moeten deze vormen van onverzekerbaarheid ook verschillend worden aangepakt. Enkele toonaangevende sprekers uit de sector zullen met elkaar en met de deelnemers discussiëren over hoe verzekeringsissues kunnen worden opgelost die verzekeraars, gevolmachtigden, makelaars en uiteindelijk vooral de klant ervaren. Wat wordt jouw bijdrage? De sprekers waaronder Enno Wiertsema (directeur Adfiz) en Ron Gardenier (voorzitter NVGA) inspireren en motiveren je tijdens deze sessie om bij te dragen aan oplossingen.

  1. De toekomst van de verzekeringsketen: digitaal of virtueel?

Een snelle, efficiënte en veilige digitale gegevensuitwisseling in de verzekeringsketen is belangrijk om relevant te blijven voor klanten. Hoe is dat nu eigenlijk geregeld? En welke strategie past daarbij? Of moeten we veel verder denken dan dat? Want digitaal wordt ondertussen steeds meer virtueel. De markt voor non-fungible tokens (nft’s) explodeert in kunst en mode, en het eerste Metaverse-festival is een feit. Een nieuwe, kortdurende trend of het begin van iets interessants en relevants? Robert Collignon en Amira Mahawat Khan (Deloitte) en Max Pinas (DEPT agency) vertellen je in deze deelsessie  over digitalisering in het hier en nu, en wat een (virtuele) toekomst voor verzekeraars kan zijn.


Programma
Aanvang:     13.00 uur (inloop vanaf 12.00 uur met lunch)
Einde:          16.30 uur met aansluitend een borrel

13.00 – 13.30 uur     Opening door Lidwien Suur, voorzitter sectorbestuur
13.30 – 14.20 uur     Eerste ronde deelsessies
Pauze
14.50 – 15.40 uur     Tweede ronde deelsessies
15.50 – 16.30 uur     Plenair gedeelte met burgemeester Daan Prevoo
16.30 – 18.00 uur     Borrel

Bestemd voor
Het hele programma staat open voor zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden. Met name voor ketenpartijen zoals volmachten, makelaars, adviseurs en expertisebureaus.
Deelname is vooral interessant voor directies en senior management, beleidsbepalers, innovators/productmanagers.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze bijeenkomst valt onder het lidmaatschap.
Weet je niet zeker over jouw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars check dan de ledenlijst.

Voor medewerkers die aangesloten zijn bij Adfiz en NVGA bedragen de deelnamekosten € 69,- (excl. BTW).

Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 99,- (excl. BTW).

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Annulering en no-show
Leden
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst. Bij latere annulering of no-show wordt € 50,- (excl. BTW) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Betalende bezoekers
Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 14 dagen na inschrijving maar uiterlijk tot 3 juni 2022. Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd. Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

PA-certificaat
Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).
Desgewenst kan een bewijs van deelname (PA-certificaat) worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt.

PE-punten
Met het bewijs van deelname (PA-certificaat) kan je op de website van het NIVRE (onder Permanente Educatie) zien of aan deze bijeenkomst PE-punten zijn toegekend.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Nico Tijsterman. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Inschrijven
Via de inschrijfknop kan je je aanmelden en je voorkeur voor de deelsessies aangeven.
Wij houden zoveel mogelijk rekening met jouw voorkeur. Per deelsessie is er steeds ruimte voor een maximum aantal deelnemers; de definitieve indeling hangt daarom af van het aantal aanmeldingen per sessie.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Sponsoring
Op de schademiddag zal er een sponsorplein staan. Heeft jouw organisatie hierin interesse, neem dan contact op met Sjoerd Brouwer.

De Schademiddag wordt mede mogelijk gemaakt door: