Skip to Content

Datascience: Hoe borg je uitlegbaarheid en hoe meet je bias?

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Datascience: Hoe borg je uitlegbaarheid en hoe meet je bias?

Verdiepende datascience bijeenkomst

Het ethisch kader van het Verbond stelt dat discriminatoire bias voorkomen moet worden en dat klanten altijd uitleg moeten kunnen krijgen over de uitkomsten bij de inzet van datagedreven toepassingen. Belangrijke waarborgen, maar hoe meet je bias? En wat wordt er verstaan onder uitlegbaarheid? In deze sessie delen datascientists van twee grote leden hoe zij met open source technieken werken om deze normen in de praktijk te realiseren. Je krijgt de gelegenheid om hierover het gesprek aan te gaan met de inleiders en met elkaar. Welke technieken zijn er zoal, tegen welke problemen loop je aan bij het gebruik hiervan, welke keuzes moeten er gemaakt worden en hoe organiseer je dit?
Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m dinsdag 21 maart a.s., 12.00 uur.

Bestemd voor
Deelname is exclusief voor medewerkers van organisaties die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars.

Sprekers

  • Jos Schaffers, beleidsadviseur Privacy Verbond van Verzekeraars
  • Shan Amin, Data Scientist & Business Analyst bij Nationale-Nederlanden
  • Mitch Angenent, Data Scientist bij Achmea
  • Wessel van Zetten, Data Scientist Anti-Fraud bij Nationale-Nederlanden


Programma
Aanvang:  15.00 uur (ontvangst vanaf 14.30 uur)
Einde:      17.00 uur met aansluitend een borrel

  • Opening door Jos Schaffers
  • Explainability - door Mitch Angenent
  • Bias detectie en mitigatie - door Wessel van Zetten en Shan Amin
  • Discussie en vragen
  • Afsluiting met borrel

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze bijeenkomst valt onder het lidmaatschap. Weet je niet zeker over jouw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars check dan de ledenlijst.

Annulering en no-show
Leden
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst. Bij latere annulering of no-show wordt € 50,- (excl. BTW) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

PA-certificaat
Na deze bijeenkomst weet je wat de laatste ontwikkelingen zijn in het datascience vakgebied op het vlak van bias en explainability. Je kunt hiermee invulling geven aan het ethisch kader datagedreven toepassingen van het Verbond.
Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema.
Desgewenst kan een bewijs van deelname (PA-certificaat) worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt.
Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

PE-punten
Met het bewijs van deelname (PA-certificaat) kan je op de website van het NIVRE (onder Permanente Educatie) zien of aan deze bijeenkomst PE-punten zijn toegekend.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Jos Schaffers. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).