Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens

De gedragscode bepaalt welke gegevens verzekeraars mogen verwerken en op welke wijze dit moet worden gedaan. In de gedragscode zijn de algemene verplichtingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming én de Nederlandse Uitvoeringswet Avg specifiek voor verzekeraars nader uitgewerkt.
 
Meer weten over de verwerking van persoonsgegevens door verzekeraars?
Bekijk dan onze themapagina over Big Data en Privacy.

Bekijk het document

Bekijk de Engelse versie

Laatste versie: 20 juni 2018

Bijlages Infographic - aanvragen verzekering
Infographic - Voorkomen en bestrijden van verzekeringsfraude en -criminaliteit
;