Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Protocol grootschalige incidenten

Grootschalige calamiteiten veranderen sterk in aard en omvang en krijgen sneller aandacht van media en publiek. De samenleving wordt geconfronteerd met nieuwe vraagstukken, zoals de ramp met de MH17 en terrorisme, die leiden tot vragen over aansprakelijkheid en dekking. Het Verbond heeft daarom een integrale aanpak ontwikkeld, die is vastgelegd in het ‘Protocol Grootschalige calamiteiten’. Onderdeel van dit Protocol is een vernieuwd ´Draaiboek Brand’ en een Beleidskernteam. Het Protocol en het vernieuwde Draaiboek zijn op 15 juni 2016 door de Algemene Ledenvergadering van het Verbond goedgekeurd en vanaf dat moment in werking getreden.

Bekijk het document

Laatste versie: 15 juni 2016

;