Skip to Content

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Protocol grootschalige calamiteiten

Grootschalige calamiteiten veranderen sterk in aard en omvang en krijgen sneller aandacht van media en publiek. De samenleving wordt geconfronteerd met nieuwe vraagstukken, zoals Covid-19, de ramp met de MH17 en/of terrorisme, die leiden tot vragen over aansprakelijkheid en dekking. Het Verbond heeft daarom een integrale aanpak ontwikkeld, die is vastgelegd in het herziene ‘Protocol Grootschalige calamiteiten’. Onderdeel van dit Protocol is een ´Draaiboek Brand’ en een Beleidskernteam. 

Bekijk het document

Is het protocol momenteel actief?

  • Ja, het protocol is geactiveerd op 16 juli 2021. Het Kabinet heeft overstroomd Limburg tot rampgebied verklaard en daarbij de Wts (Wet tegemoetkoming schade bij rampen) van toepassing verklaard. Met de inwerkingtreding van de Wts ontstaan (publiek)private coördinatievraagstukken over de schadeafhandeling. Het Verbondsbestuur heeft het Protocol in werking laten treden om hier in te kunnen voorzien.

Laatste versie: 1 juli 2021

Toelichting

Het herziene Protocol is op 23 juni 2021 door de Algemene Ledenvergadering van het Verbond goedgekeurd en vanaf dat moment in werking getreden. Het draaiboek Brand is op 15 juni 2016 goedgekeurd en sindsdien in werking.

;