Skip to Content

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De fraudeur betaalt

Onze samenwerking gaat al wat jaren terug: gezamenlijk werkten we aan een plan om schade te verhalen op daders na verzekeringsfraude. Dit resulteerde in 2016 in een samenwerking met het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het  Verbond met de ‘lik-op-stuk-aanpak’. Sinds deze aanpak zijn bijna 6.000 zaken in behandeling genomen en heeft SODA inmiddels ruim 3 miljoen euro aan schade verhaald op verzekeringsfraudeurs. Recent is SODA associate partner geworden van het Verbond. Waarom? En wat levert het de betrokken partijen op? Lees het hieronder:

Wat doet SODA eigenlijk?

SODA ontwikkelt innovatieve aanpakken waarbij een onrechtmatige daad onderdeel is van het probleem en het civielrecht onderdeel is van de oplossing. We leveren deze service voor meerdere soorten delicten, waaronder verzekeringsfraude. Wij confronteren daders van strafbare feiten direct met de financiële schade die als gevolg van hun onrechtmatig handelen is ontstaan, en stellen de dader aansprakelijk. Hierdoor wordt de dader op zijn verantwoordelijkheid aangesproken en de benadeelde gecompenseerd. Dit draagt bij aan een gevoel voor rechtvaardigheid. Doordat SODA het civielrecht inzet, wordt de strafrechtketen ontlast en het leidt ook tot het terugdringen van criminaliteit. 

Wat maakt jullie uniek?

In het verhaalproces stelt SODA zich niet op als een incassobureau. Wij werken meer als mediator die zoekt naar oplossingen. Er wordt tijd, rust en ruimte genomen om te komen tot een passende oplossing die recht doet aan zowel benadeelde als dader. We beschikken over een gespecialiseerd team met veel innovatiekracht, dat goed is in 'out of the box'-denken. Het uitgangspunt is altijd dat er schade op de dader verhaald wordt na een onrechtmatige daad en dit leidt tot een betekenisvolle financiële afdoening voor de dader waarmee de schade van benadeelden wordt vergoed. Het gehele verhaalproces doet SODA op een maatschappelijk verantwoorde manier. Een werkwijze die onze opdrachtgevers waarderen en onderstrepen. Denk aan het ethisch manifest dat veel verzekeraars opgesteld hebben. Deze persoonlijke aanpak werkt, want de betalingsbereidheid is hoog. De verhaalscore ligt op 70 procent.

Wat zijn de voordelen van het Associate Partnership?

SODA heeft een uitgebreid netwerk binnen het Openbaar Ministerie, Politie en het bedrijfsleven. Door deze diversiteit aan kennis slim in te zetten, kan SODA snel schakelen, verbindend en ondersteunend zijn en maatwerk leveren.

De samenwerking met het Verbond levert een nog breder platform op. Zo kan SODA de verzekeringsmarkt beter leren kennen. Door elkaars uitgebreide netwerk en kennis te gebruiken, helpen we elkaar verder in de bestrijding van verzekeringscriminaliteit. Het vergroot de zichtbaarheid van SODA en draagt bij aan maatschappelijke, preventieve bekendheid van de ‘Lik-op-stuk-aanpak’.

Ook verzekeraars kunnen door de samenwerking met het Verbond gebruikmaken van onze kennis, ervaring en netwerk. We werken onder leiding van het Verbond aan een uniforme aanpak bij de bestrijding van verzekeringscriminaliteit. Dat schept duidelijkheid, wat het imago van de sector ten goede komt.

Welke toekomstplannen heeft SODA?

Primair blijft de focus op het terugdringen van criminaliteit, door aan daders een betekenisvolle financiële afdoening aan te bieden waarmee de schade van benadeelden wordt vergoed. Maar de kracht van SODA is innovatie. In die hoedanigheid en vanwege onze brede kennis en ervaring op het gebied van schadeverhaal vanuit het civielrecht, wordt SODA inmiddels regelmatig gevraagd door bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie om mee te denken in het ontwikkelen en uitvoeren van aanpakken. In de toekomst krijgt consultancy dan ook een steeds grotere rol, waarbij SODA ook als informatieknooppunt fungeert. Vanwege hun eigen kennis, maar ook vanwege de samenwerking met partners die een branche-specifieke kennis en ervaring hebben. 

logo Soda

Interesse in het associate partnership?

Annemieke van Kaam

Lees meer en/of neem contact op met Annemieke van Kaam, T 070-333 85 00