Skip to Content

Aanrijdingen met dieren nemen toe

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het aantal aanrijdingen met dieren is in de afgelopen jaren fors gestegen. Van 5.750 in 2014 en 6.458 in 2015 tot 7.799 vorig jaar. Veruit de meeste botsingen met een hert, zwijn of ander wild dier vinden in de provincie Gelderland plaats, terwijl Flevoland de minste aanrijdingen noteert.

Dat blijkt uit de jongste Risicomonitor Verkeer die het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) vandaag bekend heeft gemaakt. Het CVS heeft dit jaar voor het eerst gekeken naar het aantal aanrijdingen met dieren en de regionale verschillen zijn groot. Verzekeraars vinden dan ook dat lokale overheden in de provincies waar veel aanrijdingen met wild plaatsvinden, automobilisten moeten wijzen op de ‘hot spots’.

Smartphone
Volgens woordvoerder Rudi Buis van het Verbond heeft de stijging van het aantal aanrijdingen te maken met een aantal ontwikkelingen. “De eerste is dat we simpelweg door de opbloeiende economie meer kilometers maken en meer kilometers betekenen ook meer aanrijdingen. Daarnaast geldt dat het verkeer steeds drukker wordt en een niet onbelangrijk thema blijft het smartphonegebruik in het verkeer. Wij blijven daarom bij de politiek benadrukken dat afleiding in het verkeer moet worden aangepakt.”

Manifest
Eerder dit jaar heeft het Verbond met meer dan dertig andere partijen een Verkeersveiligheidsmanifest gelanceerd dat in het najaar in het Regeerakkoord is opgenomen. “Gelet op de alarmerende cijfers in de Risicomonitor roepen wij de politiek op om het manifest daadwerkelijk in verkeersveiligheidsbeleid om te zetten”, aldus Buis. Hij doelt daarmee met name op de stijging van het aantal particuliere schadeclaims na een aanrijding met maar liefst tien procent: van 565.000 in 2015 naar zo’n 625.000 vorig jaar.


Was dit nuttig?