Skip to Content

Handreikingen Beveiligingsmaatregelen Buitenterreinen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Ook in 2023 zijn auto-, transport- en logistieke bedrijven en hun verzekeraars geconfronteerd met criminaliteit op buitenterreinen. Vooral ‘s nachts betreden criminelen, vaak goed georganiseerde bendes, de terreinen om auto’s en kostbare onderdelen te stelen. Denk aan velgen, banden, airbags, werktuigen, navigatiesystemen en xenonverlichting. Diefstal en schade heeft vaak grote impact op de betreffende ondernemer.

Om ondernemers te helpen bij het aanpakken van deze problematiek hebben risicodeskundigen van netwerk mobiliteit & transport, verenigd in het Verbond van Verzekeraars en het Register RRP (NVVK), twee handreikingen ontwikkeld. Een voor mobiliteitsbedrijven (versie 3.3) en een voor logistieke -en transportbedrijven (versie 2.4). Met behulp van deze handreikingen kunnen risicoklassen bepaald worden en daarmee het gewenste preventie- en beveiligingsniveau.

Beide handreikingen zijn eind 2023 opnieuw door de netwerkleden beoordeeld waarbij mede gekeken is naar de ervaringen in praktijk. Zij concluderen dat de opzet en indeling nog actueel zijn. In de handleiding voor Transportbedrijven is dit jaar aan de matrix in paragraaf 5 toegevoegd dat de genoemde bedragen zijn per voertuig, aanhanger, oplegger of goederen van derden die tijdelijk worden opgeslagen op het buitenterrein.

De handleidingen sluiten goed aan op de Verbeterde Risicoklassenindeling van het CCV, VRKI 2.0. Met de handreikingen kunnen verzekeraars en mobiliteits-, transport- en logistieke bedrijven hun risicoklasse bepalen.


Was dit nuttig?