Inbraakpreventie centraal tijdens European Focus Day

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

De European Focus Day op 19 juni staat dit jaar in het teken van woninginbraakpreventie. In verschillende Nederlandse steden worden activiteiten georganiseerd om het aantal woninginbraken terug te dringen. Daarnaast lanceren het Centrum voor Criminaliteitspreventie (CCV) en het ministerie van Justitie en Veiligheid een virtual reality-video waarin burgers leren op welke manier zij het risico op een inbraak zelf kunnen verlagen.

In de preventievideo die tijdens de European Focus Day gepresenteerd wordt, neemt hardloopster Jamile Samuel de burger mee hoe zij de kans op een woninginbraak verkleint, voordat zij aan een belangrijke wedstrijd deelneemt. Deze video kan volgens Marjoke Korff de Gidts (Adviseur woninginbraak bij het CCV) heel goed worden ingezet bij voorlichtingsbijeenkomsten voor burgers. “De kijker heeft met de speciale bril op echt het gevoel alsof hij middenin de video zit.”

Landelijke initiatieven

Charlie Aptroot, burgemeester van Zoetermeer én ambassadeur Aanpak Woninginbraken, opent de European Focus Day. De afsluiting is in Almere, waar burgemeester Franc Weerwind spreekt over de aanpak van woninginbraken in zijn stad. Alle activiteiten zijn terug te vinden op de website. Initiatiefnemers kunnen hier ook zelf hun activiteiten aanmelden.


Was dit artikel nuttig?