Skip to Content

Samenwerking moet datapositie verzekeringsbranche impuls geven

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het Verbond van Verzekeraars en drie stichtingen gaan gezamenlijk onderzoek doen naar onderlinge samenwerking in een Data Competence Centre (DCC). De samenwerking moet een sterke en gezamenlijke datapositie van de verzekeringsbranche garanderen en leiden tot meer efficiëntie en betere dienstverlening, waar verzekerden van profiteren. De partijen hebben daartoe vandaag een samenwerkingsconvenant ondertekend.

‘Data grondstof van de toekomst’
De partijen signaleren dat data de ‘grondstof van de toekomst’ zijn. De ontwikkelingen rondom technologie en data gaan razendsnel. De opkomst van nieuwe datatrends en het samengaan van bestaande dataorganisaties vraagt om een sterke én gezamenlijke aanpak door de verzekeringsbranche. In het convenant constateren de partijen dat goede samenwerking cruciaal is – zowel in de leven- als schadesector.
 
Het Data Competence Centre richt zich op de verzekeringssector als geheel en begeeft zich niet op concurrentieel terrein. Het Verbond en de stichtingen willen met de samenwerking efficiëntie vergroten en de kwaliteit verbeteren, zodat de waarde van data voor verzekeraars, klanten, stakeholders en maatschappij wordt vergroot.
 
In het samenwerkingsconvenant stellen de partijen hoe ze op korte termijn met elkaar gaan samenwerken in een (virtueel) DCC. De Verbondsafdelingen Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) en Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) en de stichtingen Centraal Informatie Systeem (CIS), Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (EPS) en Processen Verbaal (PV) verrichten al veel en nuttig werk voor de verzekeringsmarkt. De vijf partijen hebben gemeen dat alle werkzaamheden draaien om dataverzameling en de bewerking en distributie van gegevens. Met die data kunnen verzekeraars hun klanten beter informeren en begeleiden bij de keuze voor schade-, levens- en inkomensverzekeringen. En kunnen verzekeraars met die data – na toestemming van de klant – helpen om schades te voorkomen.
 
Concrete dataprojecten
De samenwerking moet de komende tijd resulteren in zes concrete dataprojecten. Eén van deze projecten richt zich op het optimaliseren van de informatievoorziening waarmee de partijen beter onderzoek kunnen doen naar fraude. Ook werken de partijen aan een gezamenlijke datastrategie voor de sector, waarin ambities en doelstellingen zullen worden vastgelegd. Het samenwerkingsconvenant wordt door middel van een ‘support signature’ ondersteund door kenniscentrum SIVI.

De ondertekening van het convenant met van links naar rechts: Adéle Jeuken (CIS), Leo De Boer (directie Verbond), Faisal Setoe (EPS, SPV), Sjoerd Laarberg (Verbondsbestuur) en Peter Mols (SIVI)

De stuurgroep van het DCC: Sjoerd Laarberg (Verbond), Peter Mols (SIVI), Esther Vlieger (Verbond), Adéle Jeuken (CIS), Tjeerd Wierda (EPS), Leon Boin (SPV), Faisal Setoe (EPS/SPV) en Leo De Boer (Verbond). Op de foto ontbreken Anne van Doorn (CIS) en Marly de Blaeij van het Verbond


Was dit nuttig?