Skip to Content

Schade door klimaatverandering neemt fors toe

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Verbond roept waterschappen en (lokale) overheid op tot actie - Door klimaatverandering neemt de schadelast op particuliere opstal- en inboedelverzekeringen toe. Zonder maatregelen zal de schade als gevolg van (extreme) hagelbuien naar verwachting verdubbelen. De neerslagschade kan in het meest ongunstige klimaatscenario met liefst 139 procent stijgen. Verzekeraars zijn bezorgd over de stijgende risico’s bij hun klanten en zetten in op preventie om de schade te beperken.

Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars heeft de KNMI’14-klimaatscenario’s doorgerekend op schadelast. De resultaten zijn opgenomen in het rapport Klimaatverandering & schadelast. Het CVS beschikt over een uitgebreide database met schades en polissen van particuliere opstal- en inboedelverzekeringen, die geanalyseerd is over de periode 2000 tot en met 2013 (*1). Op basis van die data is duidelijk dat stormen, hagel en (extreme) regen voor de meeste weer-gerelateerde schade zorgen, in tegenstelling tot sneeuw, vorst, ijzel en mist. Door deze analyse door te trekken naar de KNMI-scenario’s (*2), ontstaat een duidelijk beeld van de te verwachte schade als gevolg van klimaatverandering.
 
(Extreme) regen
In het meest gunstige klimaatscenario stijgt de neerslagschade als gevolg van (extreme) neerslag met 5 procent in 2085, het meest ongunstige scenario gaat echter uit van een stijging van 139 procent neerslagschade. De neerslagschade bedraagt nu circa 90 miljoen euro per jaar. Regen zorgt op twee manieren voor schade: de intensiteit van de bui is van belang, evenals de duur van de regenval. Uit de data-analyse blijkt de dagsom van neerslag de beste voorspeller is: vanaf 38 millimeter regen op een dag loopt de schade snel op.
 
Hagel en storm
Voor hagel geldt dat de schadelast ook fors toeneemt. In Nederland vindt gemiddeld 5 keer per jaar een hagelbui plaats met hagelstenen met een doorsnede van meer dan 2 centimeter. Hagel veroorzaakt jaarlijks gemiddeld voor 35 miljoen euro schade, waarvan 20 miljoen euro door ‘gewone’ hagel en  15 miljoen door ‘extreme’ hagel. Het KNMI verwacht in de warmste scenario’s minimaal een verdubbeling van het aantal extreme hagelbuien. De verwachte stormschade – nu circa 50 miljoen euro per jaar – zal naar verwachting niet toenemen.
 
Verzekeraars: actie nodig
De toenemende schade voor Nederlandse burgers en bedrijven als gevolg van klimaatverandering – bij ongewijzigd beleid – is voor verzekeraars aanleiding om particuliere en zakelijke klanten te wijzen op het belang van preventie en dat ook te stimuleren. Ook wil het Verbond met overheden, waterschappen en ingenieursbureaus het gesprek voeren om niet zomaar op maaiveldniveau te bouwen en bij ruimtelijke inrichting meer rekening te houden met grotere pieken in neerslag en kans op overstromingen.

*1 – Schade top 15 (bron CVS)
De grootste schadegebeurtenissen in de periode 2000 t/m 2013 (in mln euro)

 1 18 januari 2007  Kyrill (storm)  170
 2  28 oktober 2013  Christian (storm)  100
 3  27 oktober 2002   Storm   75 
 4  13 mei 2000   Vuurwerkramp  65
 5  26 mei 2009   Noodweer (onweer, regen, hagel)   32
 6  14 juli 2010  Valwinden en windhozen     30
 7  28 juni 2011   Wolkbreuk (79 mm in een uur)  28
 8  10 juli 2010   Noodweer (regen, hagel, windstoten)   26
 9  22 juni 2008  Hagel   25
 10  26 augustus 2010  Regen (langdurige regenval)   22
 11  12 juli 2010   Valwinden  21
 12  1 januari 2008  Vuurwerk  17
 13  5 december 2013  Storm   16
 14  1 januari 2011  Vuurwerk   16
 15  5 januari 2012   Storm  16

*2 – KNMI’14 klimaatscenario’s
De KNMI’14 klimaatscenario’s zijn gebaseerd op de toekomstige ontwikkelingen van de temperatuur en het luchtstromingspatroon. Voor temperatuur zijn twee ontwikkelingen doorgerekend, het gematigde scenario (G) waarin de wereldwijde temperatuur stijgt met 1 graad in 2050 en 1,5 graad in 2085, en het warme scenario (W) waarin de wereldwijde temperatuur stijgt met 2 graden in 2050 en 3,5 graad in 2085. Voor het luchtstromingspatroon is er een scenario waarin de verandering laag (L) is en een scenario waarin de verandering hoog (H) is. Door de ontwikkelingen in temperatuur en luchtstromingspatroon te combineren ontstaan 4 scenario’s:
 
GL: gematigde temperatuurstijging met een lage verandering in het luchtstromingspatroon
GH: gematigde temperatuurstijging met een hoge verandering in het luchtstromingspatroon
WL: hoge temperatuurstijging met een lage verandering in het luchtstromingspatroon
WH: hoge temperatuurstijging met een hoge verandering in het luchtstromingspatroon

 

Shutterstock 2350151941

ESG Tech & Data event, 14 mei 2024

  • 14-5-2024
  • Bijeenkomst
  • Vakkennis

Was dit nuttig?