Skip to Content

Schade hoos- en hagelbuien: zeker 500 miljoen euro

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

​De extreme hoos- en hagelbuien die eind juni grote delen van Nederland teisterden, in het bijzonder de regio’s Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg, hebben een verzekerde schade veroorzaakt van minimaal 500 miljoen euro aan woningen, auto’s en (agrarische) bedrijven. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars. De verzekerde schade kan nog oplopen. Door de uitzonderlijke omvang zijn verzekeraars nog bezig met de inventarisatie en afhandeling van claims, vooral in het zakelijke segment.

De cijfers betreffen alleen schade waarvoor gedupeerden verzekerd zijn. De totale schade ligt nog hoger omdat niet iedereen – vooral in de landbouw – zich verzekerd heeft tegen deze vormen van weerschade. Een eerste inventarisatie van de particuliere schade (personenauto’s, caravans, woonhuizen) komt uit op 325 miljoen euro, waarvan 40% schade aan woonhuizen betreft. De verzekerde zakelijke schade komt volgens de huidige inzichten uit op 175 miljoen euro, waarvan het grootste deel in de agrarische hoek zit. Met name deze zakelijke schadepost kan nog verder oplopen.

Schade adequaat afhandelen
Verzekeraars, schade-experts en het intermediair werken hard om de vele claims van huishoudens en bedrijven die verzekerd zijn zo snel en adequaat mogelijk af te handelen. Door de uitzonderlijke omvang van de schade en de vele tienduizenden meldingen hebben de plaatselijke herstelbedrijven niet voldoende capaciteit om overal direct aan de slag te gaan en worden partijen van elders ingeschakeld. Dat betekent dat het inventariseren, vaststellen en herstellen van de schade langer kan duren dan normaal. Voor motorrijtuigen geldt dat de hoos- en hagelbuien de grootste ‘klimaatschade’ hebben veroorzaakt sinds de start van de statistieken hierover in 2000. Bij woonhuizen (opstal en inboedel) richtte alleen de storm Kyrill in januari 2007 meer schade aan (170 miljoen euro).

Klimaatverandering noopt tot actie
Verzekeraars zien de schadepost door klimaatverandering bij zowel particulieren als bedrijven/agrariërs al enige tijd toenemen. “De hagelbui van 23 juni, met stenen zo groot als tennisballen, moet een wake-up call zijn. Het klimaat verandert, we gaan dit vaker meemaken”, stelt Leo de Boer, directeur Schade van het Verbond van Verzekeraars. “Ook in 2015 zagen we al forse weerschade met een zomerstorm eind juli en extreme neerslag en hagel eind augustus.” In het vorig jaar verschenen klimaatrapport, waarvoor de KNMI-klimaatscenario’s zijn doorgerekend, constateerde het Verbond al dat zonder maatregelen alleen al de jaarlijkse particuliere schade als gevolg van extreme neerslag (nu 90 miljoen euro) en hagel (35 miljoen euro) de komende decennia kan verdubbelen.

Zakelijke schade: check polis
De regenval en hagel heeft (agrarische) bedrijven hard getroffen. Bij de afhandeling van de schade hiervan lopen verzekeraars soms tegen een issue aan. Zo hebben diverse bedrijven een vrij sobere brand/stormpolis, die geen hagelschade dekt. Klanten en hun eventuele financieel adviseurs zullen naar de dekking van dergelijke polissen moeten kijken om bij toekomstig extreem weer niet opnieuw tegen dit issue aan te lopen.
 
Voor specifiek de agrarische schade geldt dat agrariërs in de tuinbouw en fruitteelt over het algemeen redelijk verzekerd zijn tegen extreem weer en hagel. In de land/akkerbouw en de boom- en sierteelt is dat veel minder het geval, ondanks het bestaan van de deels gesubsidieerde brede weersverzekering. Een groter aantal deelnemers zou deze verzekering aantrekkelijker maken, vindt ook het ministerie van Economische Zaken. Het Verbond is hierover in overleg met onder meer LTO Nederland. Door klimaatverandering komt extremer weer vaker voor, juist ook in de zomer als veel gewassen op het land staan.


Was dit nuttig?