Skip to Content

Schade jaarwisseling: circa 11 miljoen euro

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Verbond: meer vuurwerkvrije zones gewenst.

De schade die tijdens de jaarwisseling is veroorzaakt aan particuliere woningen en auto’s komt volgens een eerste schatting uit op circa 11 miljoen euro. Dat blijkt uit gegevens van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars. De schade lijkt daarmee iets gedaald te zijn ten opzichte van vorig jaar, toen deze schade geraamd werd op 13 miljoen euro. Verzekeraars constateren minder schade door vandalisme. Wel neemt het aantal vuurwerkgerelateerde branden al enkele jaren toe. Het Verbond pleit voor meer vuurwerkvrije zones om schade en letsel door vuurwerk een halt toe te roepen.
 
De schatting is gebaseerd op de eerste claims die verzekeraars al sinds oudejaarsdag registeren. Stichting Salvage, die namens de brandverzekeraars van het Verbond eerste hulp bij brand biedt aan verzekerden, kwam tijdens Oud & Nieuw 91 keer in actie bij grote incidenten, waarvan zeven keer bij zeer grote branden. Bij ruim vier op de tien incidenten betrof vuurwerk de vermoedelijke oorzaak.

Kleine en middelgrote schades
Stichting Salvage ziet al sinds 2010 een duidelijke toename van het aantal vuurwerkgerelateerde branden. Dat het schadebedrag toch lager ligt dan tijdens de jaarwisseling 2014/2015, komt door minder vandalisme en minder zeer grote branden. Naast de registratie van Salvage noteerden verzekeraars vele kleine en middelgrote schades – ongelukjes in en om het huis en autobranden. Grote incidenten deden zich voor in onder meer Tilburg, Amsterdam en Veenendaal waar woningen en appartementen in vlammen opgingen. In het Zuid-Hollandse Rijswijk brandde een gymlocatie af.

Dubbel beeld
Het Verbond benadrukt dat de schadelast voor opstal-, inboedel- en autoverzekeringen maar een beperkt deel van de nieuwjaarschade is. Medische kosten vormen ook een aanzienlijk deel van de schadelast en schades aan bedrijven en scholen zijn nog niet bekend. Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond vindt het positief dat het aantal incidenten met relschoppers licht daalde, maar ‘teleurstellend’ dat de brandweer iets vaker op pad moest en er ook flink meer vuur-werkklachten bij het Meldpunt Vuurwerkoverlast binnenkwamen.

Meer vuurwerkvrije zones
De afgelopen jaarwisseling steeg het aantal gemeenten dat één of meer gebieden als vuurwerkvrije zone aanwees van 40 naar bijna 100 gemeenten, soms in combinatie met centraal georganiseerde vuurwerkshows. Het Verbond is voor een zo veilig mogelijke jaarwisseling en ziet in de zones een mooie kans om de jaarwisseling voor iedereen feestelijk en veilig te houden. Weurding: “Gemeenten weten wat de ‘hot spots’ zijn wat betreft schade en overlast. Verzekeraars juichen meer vuurwerkvrije zones toe. Of er een landelijk afsteekverbod voor consumenten moet komen, is een beslissing die de landelijke politiek moet nemen.” 

Overzicht particuliere schadelast recente jaarwisselingen:
2007/2008                      24,3 miljoen euro
2008/2009                      18,9 miljoen euro
2009/2010                      11,3 miljoen euro
2010/2011                      20,7 miljoen euro
2011/2012                      15,4 miljoen euro
2012/2013                      13,5 miljoen euro
2013/2014                      12,9 miljoen euro
2014/2015                      13,0 miljoen euro (nog voorlopig cijfer)
2015/2016                      11,0 miljoen euro (eerste prognose)                 

Bron: Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS)


Was dit nuttig?