Skip to Content

Subsidie brede weersverzekering 2024 tot 15 mei open voor aanvragen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Landbouwers met grond met open teelt hebben tot 15 mei de tijd om de subsidie brede weersverzekering aan te vragen. Met de brede weersverzekering verzekeren zij zich tegen schade aan gewassen door extreem weer zoals hagel, vorst, storm en droogte. Het Verbond verzoekt verzekeraars, volmachten en adviseurs om klanten in de agrarische sector te informeren over de aanvraagperiode.

“Ook in Nederland krijgen we vaker te maken met extreem weer”, vertelt Timo Brinkman, beleidsadviseur Agrarische sector bij het Verbond. “Er is meer kans op extreme regenval, hagel, hitte en langere periodes van droogte. Landbouwers weten natuurlijk als geen ander wat voor schade extreem weer kan veroorzaken. En ze spelen daar op in met risicomanagement. Door het veranderende weerpatroon moet je bijvoorbeeld verder vooruit kijken en bijsturen als blijkt dat getroffen maatregelen niet toereikend zijn. Dat is belangrijk, want de continuïteit en financiële huishouding van een landbouwbedrijf kan er echt van afhangen.”

De brede weersverzekering kan in die gevallen een uitkomst bieden, want daarmee verzekeren landbouwers met grond met open teelt zich tegen schade aan gewassen door extreem weer zoals bijvoorbeeld hagel, vorst, storm en droogte. Op deze verzekering wordt geen assurantiebelasting in rekening gebracht. En daarnaast kunnen deelnemende agrariërs een subsidie aanvragen uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

De regeling geldt voor actieve landbouwers met grond met open teelt in de akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt, bollenteelt, sierteelt, fruitteelt en boomkwekerij. Dit kunnen ook veehouders zijn die voedergewassen telen.

Aanvragen van de subsidie kan tot 15 mei 2024 via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het maximale percentage aan subsidie is 63,7% in 2024. Dit kan ook lager zijn, omdat het totale subsidiebudget wordt verdeeld over het aantal deelnemers. De verwachting is dat het definitieve percentage in december 2024 bekend is op de website van de RVO.

Goedgekeurde verzekeraars

De RVO is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De Rijksdienst heeft de volgende verzekeraars goedgekeurd voor de brede weersverzekering:

  • Agriver
  • OFH / BFAO U.A.
  • Vereinigte Hagel

Verzekeraars die in 2025 een brede weersverzekering aan landbouwers willen aanbieden kunnen op de RVO-website Goedkeuring brede weersverzekeraar lezen hoe ze hier goedkeuring voor kunnen krijgen.


Was dit nuttig?