Skip to Content

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Blik op een duurzame toekomst

2022 was het jaar van de duurzaamheid. En ik denk dat dat ook voor 2023 zal gelden. Duurzaamheid is hot. En blijft hot. Wat mij betreft is dat meer dan terecht. Want inmiddels is iedereen er wel van overtuigd dat onze natuurlijke hulpbronnen opraken en de wereld echt verandert door klimaat? Toch?

Oplossingen voor een duurzame toekomst

Het verhaal is simpel. De wereld verandert en de economie verandert mee. De economie van de toekomst gebruikt geen fossiele brandstoffen, stoot geen CO2 uit en is circulair. Dat raakt uiteraard ook de verzekeringssector. Want welke economie willen verzekeraars faciliteren? Hoe ver reikt hun verantwoordelijkheid? En welke rol is er voor verzekeraars in de nieuwe economie?

450 miljard euro

Met maar liefst 450 miljard euro aan belegd vermogen is de rol van verzekeraars fors. Ze zijn dan ook al jaren bezig met investeringen in groene alternatieven. Daarmee faciliteren verzekeraars de nieuwe economie. Ik zie in mijn werk voor het Verbond dat verzekeraars grote stappen zetten en veel verantwoordelijkheid voelen. De vraag is of het hard genoeg gaat? Die vraag stellen verzekeraars zichzelf ook geregeld. Het eerlijke antwoord? Dat is nee. Maar ik vraag me hardop af of verzekeraars wel harder kunnen lopen dan ze nu al doen.

Wel aanbod, geen vraag

Ik zal dat kort uitleggen. Als we tot een nieuwe economie willen komen, moeten er ook genoeg mogelijkheden zijn om te investeren. En in de praktijk zie ik dat die mogelijkheden nog te beperkt zijn of dat de onzekerheden te groot zijn. Investeren in wind- en zonneparken lukt wel, en het kopen van green bonds is populair, zelfs zo dat ze veelvuldig worden overschreven bij uitgifte. Er is dus meer aanbod dan vraag. Dat betekent dat verzekeraars hun geld niet altijd even makkelijk kwijt kunnen in groene projecten. Daarnaast speelt de onzekerheid een rol. Het geld van de verzekeraar is bedoeld voor de polishouder, we kunnen dus geen onverantwoorde risico’s nemen.

Uitsluiten?

Laten we eens wat meer inzoomen op de rol van verzekeraars als belegger. Ik hoor het geregeld om me heen: verzekeraars moeten scherper zijn. Bijvoorbeeld in hun keuze voor fossiele bedrijven. Waarom sluiten ze die niet gewoon uit? Het antwoord is simpel. Als de aandelen worden gekocht door bedrijven die duurzaamheid niet hoog op de agenda hebben staan, zijn we veel verder dan huis. En vergis je niet, dat is wereldwijd nog steeds de meerderheid. Helaas.

Engagement

Verzekeraars kiezen er daarom liever voor om aan tafel te zitten. Op die manier kunnen ze hun invloed proberen uit te oefenen en bedrijven van binnenuit naar een meer duurzame toekomst bewegen. Ik verwacht dat dit engagement in de komende jaren veel vaker en steviger zal worden ingezet. En ik ben daar blij mee. Ik ben er namelijk van overtuigd dat beïnvloeden meer vruchten afwerpt dan weglopen. Het vergt alleen wel een lange adem, en dat terwijl de tijd begint te dringen.

Niet alleen

Belangrijk is dan ook te beseffen dat verzekeraars (en de financiële sector) het niet alleen kunnen. Er is een overheid nodig die helpt de mogelijkheden om ‘groen’ te investeren uit te breiden. Een overheid ook die regels opstelt waardoor bedrijven in de reële economie écht moeten vergroenen. Die samenwerking met de overheid moet via een publiek-private samenwerking. Ik hoop dat dat het komende jaar echt van de grond komt. Verzekeraars zijn er klaar voor.

Schade

Terug naar de vraag die ik aan het begin opwierp. Lopen verzekeraars hard genoeg? Kunnen ze meer doen dan ze nu doen? Naast hun rol als belegger spelen verzekeraars immers meer rollen. Bijvoorbeeld als productontwikkelaar. De eerste stappen op duurzaam gebied zijn inmiddels gezet. Als jij of ik schade rijdt(t) met de auto kunnen we kiezen: wil je een nieuw onderdeel of vind je tweedehands ook oké? Bij veel verzekeraars is dat circulaire schadeherstel al redelijk ingeburgerd, maar er is meer mogelijk. Niet alleen bij schadeherstel, maar ook aan de voorkant. Bij de preventie. Denk aan het verduurzamen van woningen. Als ik echt een eerlijk antwoord geef op de vraag of verzekeraars hard genoeg lopen, zeg ik nee. Maar, alle verzekeraars die ik spreek zijn ambitieus en willen impact maken. Ze zien een rol voor zichzelf en willen graag die groene economie faciliteren. Dat sterkt mij in de overtuiging dat we echt op weg zijn naar een duurzame toekomst. Hopelijk concluderen we aan het eind van 2023 dat we die stappen hebben gezet.

Dennis Heijnen is senior beleidsadviseur Duurzaam Beleggen bij het Verbond van Verzekeraars


Was dit nuttig?