Skip to Content

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Blik op klimaat: kun je wel genoeg doen?

Vijftig bedrijven uit de financiële sector hebben zich gecommitteerd aan de klimaatdoelen van Parijs. Zij hebben, onder het toeziend oog van minister Hoekstra, hun handtekening gezet onder een historisch akkoord waar ik bij mocht zijn. Een prachtige stap, maar wat ik zelf nog mooier vind, is dat de toezegging volledig op initiatief van de sector zelf heeft plaatsgevonden.

 

Eerst even kort terug naar het akkoord. Wat houdt het in? De CEO’s van grote financiële instellingen hebben met hun handtekening beloofd dat ze geld beschikbaar stellen voor de energietransitie en de CO2-impact van hun beleggingen voortaan gaan meten. Ook zullen ze doelstellingen formuleren om het CO2-gebruik te reduceren. En dat alles gebeurt zo transparant mogelijk. Alle resultaten worden namelijk jaarlijks gemonitord én gepubliceerd.

Kritiek

Natuurlijk was ik, als verantwoordelijk beleidsadviseur, erg tevreden over deze stap. De media waren overwegend positief, maar toch was er ook kritiek. De afspraken zouden niet concreet genoeg zijn. NGO’s vragen zich af of de sector niet meer moet doen. Dat heeft mij aan het denken gezet: kun je überhaupt ooit genoeg doen voor ons klimaat?

Schrikbeeld

Een paar weken voor de ondertekening van het akkoord hoorde ik een indrukwekkende presentatie van voormalig weervrouw Margot Ribberink. Haar boodschap is helder: “Als we zo doorgaan, ligt half Nederland over vijftig tot honderd jaar onder water.” Een schrikbeeld. De klimaatverandering is ingezet en de opwarming van de aarde neemt exponentieel toe. Ook onze eigen rapporten die zijn gebaseerd op de klimaatscenario’s van het KNMI, laten dat zien. We krijgen met extremer weer te maken en dus een grotere schadelast. Actie is vereist!

Klimaatadaptatie

Verzekeraars bereiden zich voor en proberen de juiste voorbereidingen te treffen. Klimaatadaptatie heet dat met een duur woord. Zo werkt Achmea samen met partners aan de ontwikkeling van innovaties als BlueLabel, een dienst waarmee ‘op straatniveau’ inzicht wordt gegeven in de gevolgen van klimaatverandering, overstromingen en extreme hitte.

Mitigatie

Maar klimaatadaptatie alleen is niet genoeg. Daarnaast moeten we ook werken aan klimaatmitigatie, oftewel het tegengaan van de opwarming van de aarde. Verzekeraars kunnen daar met 450 miljard euro aan beleggingen serieuze impact hebben. Daarover gaat het commitment aan de klimaatdoelen ook. De urgentie is duidelijk, maar het eerlijke verhaal is dat het verduurzamen van de beleggingsportefeuille niet zo makkelijk is.

Green Bonds

Neem de recente uitgifte van Green Bonds door de Nederlandse Staat. Uit onderzoek van het ministerie van Financiën blijkt dat binnen de rijksbegroting tussen de 3,5 en 5 miljard euro per jaar aan bestaande uitgaven als ‘groen’ kunnen worden aangemerkt. De eerste uitgifte van de groene staatsleningen in maart dit jaar was ruim overschreven. Hetzelfde geldt voor Green Bonds die bedrijven uitgeven voor de financiering van windmolenparken. Er is met andere woorden meer aanbod voor ‘groene investeringen’ dan vraag.

Aanjagen

Juist daarom nemen beleggers meer actie en ‘vergroenen’ ze nu ook de grijze beleggingen. Bijvoorbeeld door gesprekken te voeren met oliebedrijven om ze aan te sporen over te stappen op duurzame energie. Of door klanten met een hypotheek een aanvullende financiering te bieden voor het CO2 vrij maken van de woning. Beleggers hebben daarbij vooral een functie als aanjager en facilitator. Actie kan niet worden afgedwongen.

Nú actie

Als dat alles is, kun je inderdaad de vraag stellen of we genoeg doen voor het klimaat. Alle onderzoeken laten immers zien dat actie nú nodig is. En die actie om klimaatverandering tegen te gaan, werkt alleen als we het samen doen. Vraag en aanbod moeten immers met elkaar in balans komen. Met het meten van de CO2-impact van beleggingen en het bepalen van reductiedoelstellingen verplichten financiële instellingen zich om hun rol als aanjager en facilitator maximaal in te vullen. Dat is wat vijftig bedrijven uit de sector hebben toegezegd en daar mag iedereen ze op aanspreken. Is het genoeg? Nee! Is het op dit moment het maximale wat we kunnen doen? Ja! 

 Dennis Heijnen is senior beleidsadviseur duurzaam beleggen bij het Verbond van Verzekeraars

 

 


Was dit nuttig?