Skip to Content

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Blik op klimaatadapatie:

If we don’t adapt, the consequences will be disastrous

Eind januari vond de Climate Adaptation Summit 2021 plaats in Nederland, waarin vele wereldleiders hun zorgen uitspraken over het klimaat. De quote If we don’t adapt, the consequences will be disastrous was een veel voorkomende zin. Actie is nú nodig, anders is het te laat.

Verzekeraars pakken hun rol 

Mooi, maar er moet nog veel gebeuren. Verzekeraars voelen deze noodzaak ook. Zeker met het oog op de toekomst, waarin zij door klimaatverandering te maken krijgen met steeds extremer weer en extremere schades. Niet voor niets is klimaatverandering al langere tijd een van de topprioriteiten binnen het Verbond van Verzekeraars.
Met het vorig jaar ingestelde platform Klimaat zetten we in op kennisuitbreiding voor verzekeraars, bewustwording bij de maatschappij, adviseurs en klanten.
Daarnaast richten wij ons op het voorkomen van schade met preventie en waarschuwingen.
Ten slotte voeren we gesprekken met stakeholders over compensatieregeling bij natuurlijke catastrofes.

Klimaatadaptatie en het Verbond: platform Klimaat

De afgelopen jaren is klimaat(verandering) een steeds groter thema geworden binnen de verzekeringssector. Naast het IMVO-convenant en het commitment aan het Klimaatakkoord, waar verzekeraars aan deelnemen om hun beleggingsbeleid te verduurzamen en de uitstoot aan CO2 te verminderen, resulteerde dit in het platform Klimaat. Hierin zitten verschillende verzekeraars, om oplossingen te verzinnen en actie te ondernemen op verschillende sectorgerelateerde klimaatvraagstukken.
Daarnaast organiseren wij jaarlijks meerdere kennissessies met kennisinstellingen en universiteiten, waarbij we steeds één relevant klimaatthema onder de loep nemen. In 2020 stonden de thema’s hagel, droogte en overstroming centraal.
Voor het platform Klimaat is die kennisfunctie belangrijk. We kunnen het niet alleen. Daarom staat het samenbrengen van klimaatgerelateerde organisaties met de verzekeringssector bovenaan. Zo bouwen we samen aan kennis en kunde om de klimaatproblematiek aan te pakken.

Gijs Kloek, lid platform Klimaat namens Achmea:
“Vanwege de maatschappelijke impact van klimaatverandering is samenwerking tussen verzekeraars cruciaal om risico’s verzekerbaar te houden of te maken. Er zijn binnen het Verbond van Verzekeraars bijvoorbeeld inzichten gedeeld van de VU, het KNMI en Achmea in hagelklimatologie en hagelschade aan zonnepanelen en er is advies gegeven over de mogelijkheden voor uitbreiding van de overstromingsdekking.”


Impact van klimaatverandering meten

Om beleid te ontwikkelen op het vlak van klimaatverandering, moet je weten wat de impact ervan is. In samenwerking met de Wageningen Universiteit, het KNMI en Climate Adaptation Services presenteert het Data Alanytics Centre (DAC) van het Verbond in maart de Klimaatmonitor. Deze monitor bundelt droogte, hitte, natuurbranden en extreme neerslagdata met de Nederlandse schadedata van verzekeraars. Hierdoor krijgen we inzicht in de impact van verschillende weersgebeurtenissen op de schade in Nederland.
Over tijd laat de data verschillen zien, zodat we data van jaren terug kunnen vergelijken met data van nu. Zo ontwikkelen we meer kennis over de manier waarop het klimaat zich ontwikkelt.
De Klimaatmonitor is een levende monitor. Dit houdt in dat deze continue wordt gevuld met nieuwe data. Ook kan de monitor worden uitgebreid met relevante datasets.

Carolien Klein Willink, lid van platform Klimaat namens a.s.r.:
“verzekeraars zijn belangrijke kennisdragers en belanghebbenden op het gebied van klimaatrisico’s en de impact daarvan. Het is daarom zeer waardevol dat zij hun handen ineenslaan om de samenleving te ondersteunen bij het voorkomen en beperken van schade ten gevolge van klimaatverandering. Het platform Klimaat ondersteunt verzekeraars onder andere met kennissessies, zodat zij nog beter kunnen ondersteunen bij klimaatadaptatie.”


Handschoen oppakken

Dat het klimaat verandert, is een ding wat zeker is. Het platform Klimaat zoekt naar oplossingsrichtingen om risico’s zoveel mogelijk te voorkomen, verzekerbaar te houden of te maken als gevolg van klimaatverandering. Tegelijkertijd willen we ook duidelijk zijn over risico’s die niet verzekerbaar zijn. Daarom nemen we actief deel aan (inter)nationale trajecten en programma’s en staan we in nauw contact met ministeries, kennisinstellingen, adviesbureaus en verschillende universiteiten. Ook op Europees vlak zijn we betrokken, via onze Europese brancheorganisatie Insurance Europe. De ontwikkelingen rondom de Green Deal volgen we op de voet. We zijn actief waar het kan, want actie is nu gevraagd!

Vylon Ooms is Beleidsadviseur Klimaat bij het Verbond van Verzekeraars

 


Was dit nuttig?