Skip to Content

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Samen sta je sterker

Samen sta je sterker

Coöperatiedag 2018 'Verenigd Vooruit'

Met elkaar, voor elkaar en door elkaar. Verzekeren doe je samen. De jaarlijkse Coöperatiedag voor onderlinge en coöperatieve verzekeraars op donderdag 5 juli stond in het teken van ‘samenwerken’. Met als werktitel ‘Verenigd Vooruit’ verkenden de leden in The Green Village in Nieuwegein nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden.

In de  zonovergoten zaal trapt Joost Heideman, voorzitter van het Platform Onderlinge Verzekeraars (POV), de dag af. “Afgelopen jaar hebben we naar aanleiding van het SEO-rapport (De onderlinge verzekeraar in 2025) onderzocht hoe we meer en beter kunnen samenwerken. Samenwerken aan de achterkant, maar ook samenwerken om het onderlinge gedachtegoed uit te dragen. Hoe werken we samen op Europees en internationaal vlak? En hoe kijkt de consument eigenlijk tegen een onderlinge verzekeraar aan?

Leden van de Taskforce Synergie en van de Taskforce Promotie lichtten de voortgang van de taskforces toe. En de internationale gastsprekers Sarah Goddard (secretaris-generaal van de Europese koepel van onderlingen AMICE) en Shaun Tarbuck (CEO van de mondiale organisatie voor onderlingen ICMIF) gingen in op samenwerken op Europees en internationaal niveau: hoe worden onderlinge verzekeraars gerepresenteerd en welke zaken spelen er? Inspirator Jan van Setten sloot deze bijzonder inhoudelijke dag af: “Als je anders kijkt naar dezelfde dingen, veranderen ze!”

Onbekend maakt onbemind

“Waartoe zijn wij op aard? Wat is ons onderlinge DNA? Snapt de consument wat geen winstoogmerk betekent? En wat is eigenlijk het algemene beeld dat mensen hebben van onderlinge en coöperatieve verzekeraars?” Lara van Waas, beleidsadviseur bij het Verbond van Verzekeraars, legt deze vragen voor aan de zaal.

De Taskforce Promotie is in het leven geroepen om uit te zoeken wat het onderlinge DNA is: welke overeenkomsten hebben onderlinge verzekeraars? Om een beeld te krijgen wat de consument vindt van onderling verzekeren heeft de Taskforce consumentenonderzoek uit laten voeren. Nouschka Tijdeman, senior research consultant bij Insites Consulting, komt met een aantal verrassende inzichten. “We zijn twee weken met 120 consumenten aan de slag gegaan. We hebben patronen ontdekt met als belangrijkste conclusie dat onderlinge verzekeraars onbekend zijn bij het grote publiek. Sommige verzekerden zijn zich onbewust dat ze bij een coöperatieve verzekeraar zijn aangesloten.”

Ook kent de markt voor onderlinge verzekeringen veel verkeerde percepties, aannames die niet altijd correct zijn. Neem je geen risico als je je aansluit bij een organisatie zonder winstoogmerk?  Zijn er geen onverwachte kosten? Is het wel professioneel? En hoe zit het met fraude? “Vertrouwen”, stelt Tijdeman, “is in de basis bij elke verzekeraar van belang. Bij een Onderlinge gaat het om het vertrouwen in de leden onderling. Het vertrouwen in elkaar. En juist daarom is fraudebestrijding zo belangrijk.” Tot slot weten veel mensen niet dat het helpen van lokale goede doelen gangbaar is. Kortom, onbekend maakt onbemind.

Iedereen is zonder uitzondering bereid tot kennisdeling

Verenigd vooruit richting gouden groei

Met elkaar, voor elkaar en door elkaar. Als er een kenmerkende eigenschap van het POV en zijn leden is, is het wel samenwerken. De Taskforce Synergie is in het leven geroepen om onderlinge samenwerking te verkennen en te verstevigen. Chris van Toor, manager POV bij het Verbond van Verzekeraars: “Uit onze enquête blijkt een unanieme behoefte om samen te werken. Iedereen is zonder uitzondering bereid tot kennisdeling. Denk aan het samen laten ontwikkelen van documenten.”

Maar hoe ziet onderlinge samenwerking er in de praktijk dan uit? Voor het haalbaarheidsonderzoek nam onderzoeker Paul Spanjaard van ACS zeventien interviews af. Twijfels en risico’s worden benoemd. Want wat als ik sleutelfuncties op een andere plek beleg? Raak ik dan geen autonomie kwijt? Heb ik nog voldoende vrijheid om zelfstandig te handelen? En hoe zit het met de praktische uitvoerbaarheid?

Genoeg om verder uit te werken, maar de voordelen van samenwerken overheersen. Door templates en werkprocessen te uniformeren, zijn er per saldo immers minder uren nodig. Proportionaliteit is eenvoudiger te realiseren bij interne ODC-functionarissen en vergeet het kwaliteitseffect door werving van seniors niet. En de inkoopkracht verbetert door een bundeling van de vraag.

“Ik ben blij dat het nu van papier komt”, besluit Joost Heideman, CEO van Univé en voorzitter van het POV. “Dat er echt concrete stappen worden gezet. Verenigd vooruit richting gouden groei!”

'Wij zijn de deeleconomie'

Hoe anticipeert de sector zo effectief mogelijk op internationale en Europese ontwikkelingen? Hoe wordt de sector bijgestaan door haar Europese en mondiale vertegenwoordiging? Wat zijn de trends en ontwikkelingen buiten onze landgrenzen?  “Wij zijn de deeleconomie. Ons bestaansrecht ligt in samenwerking. Dit is onze tijd.” 

Shaun Tarbuck, CEO van  ICMIF en Sarah Goddard, secretaris-generaal van Amice, hebben een duidelijke boodschap. Goddard: “Door samen te werken, door te delen, staan we sterk. Onze kracht ligt in vertrouwen. Vertrouwen in elkaar en vertrouwen van de consument.” Dat het businessmodel voor onderlinge en coöperatieve verzekeraars succesvol is, bewijst volgens Tarbuck de groeicijfers. “Wij zijn de snelst groeiende sector met 26 procent groei in de afgelopen tien jaar. Als waardengerichte organisatie met een evidente maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn we van oudsher sterk verbonden met de klant. Kennisdelen, samenwerken is ons DNA. We bestaan al heel lang, en zullen nog heel lang bestaan. Dit is onze tijd.”

Als collectief”, vervolgt Shaun, “zijn we immens. Tel de cijfers maar eens op. Maar liefst 1,1 miljoen werknemers in onze sector bedienen ruim 990 miljoen deelnemers. In Nederland is het marktaandeel gegroeid van 41,9 procent in 2007 tot 52,7 procent in 2016 gegroeid. Daarmee is Nederland met stip koploper.”

En de toekomst is rooskleurig als we de voorman van ICMIF mogen geloven. In de nieuwe digitale wereld ontstaan nieuwe ecosystemen. De digitale transformatie van onze samenleving, het verder uitdijen van de deeleconomie. “Voor onze generatie is het allemaal heel spannend en nieuw. Maar voor de jonge generatie is het heel normaal. Jongeren begrijpen dat iedereen beter wordt van delen. Jongeren zijn opgegroeid te midden van snelle technologische ontwikkelingen. Ik geloof niet in de grote fintechs van deze wereld. Geef jongeren de kans om te schijnen en groeien en laat hen het pad van verandering effenen. Samen staan we sterk. Onze beweging telt vrienden over de hele wereld. Laat ons kennis delen, profits for the people!”

“Wij zijn de ogen, oren en stem van alle onderlinge en coöperatieve verzekerden in Europa. Voor die missie zetten wij ons met ziel en zaligheid in Brussel in. En zeggingskracht hebben we. Meer dan een derde van de EU-werknemers wordt door onze sector beschermd. We hebben een grotere stem dan andere verzekeringsbedrijven dankzij onze directe link met de leden. Ik zeg altijd: ‘Premiehouders zijn stemmers.’ Dat is de kern van ons lobbytraject.” En ook Sarah Goddard benoemt het. Nederland heeft het meest geavanceerde systeem. “Jullie zijn een voorbeeld voor de rest.”

Het is, volgens de slotspreker van de dag, Jan van Setten, ‘eigenlijk allemaal verwarrend eenvoudig’. De wereld hangt van natuurwetten aan elkaar. Wanneer het resultaat groter is dan de verwachting, dan zijn mensen blij. Jan stuitert met flair, enthousiasme en komedie door zijn verhaal, maar heeft een serieuze boodschap: “Samen bereik je meer. Zeg wat je doet. Alleen ga je sneller, samen gaat het beter.” Kortom:

Onderling beleef je meer!


Was dit nuttig?