Skip to Content

Livestream Security, risico en claims in balans

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Livestream Security, risico en claims in balans

Vermindering aantal claims door betere ondersteuning en samenwerking

Nederland digitaliseert en het online zaken doen heeft dit jaar een grote vlucht genomen, mede als gevolg van de Covid-19 crisis. Desondanks zijn ondernemers zich onvoldoende bewust van de risico’s die dit met zich meeneemt. Steeds vaker zijn er berichten over cyberincidenten, met grote gevolgen voor de bedrijfsvoering, imagoschade, of zelfs het gijzelen van systemen voor losgeld. Hoe krijg ik als mkb-er mijn cybersecurityrisico’s in balans met premies en voorwaarden en hoe kan ik als verzekeraar/adviseur mijn klant hierin ondersteunen? Beter advies en een continue cybersecurityaanpak via verzekeraars minimaliseert de impact van cyberincidenten, biedt een breed front tegen cybercriminelen en leidt tot minder schade en claims. Zonder dat de totale kosten voor de ondernemer oplopen. Samen met Computest organiseren wij dit webinar voor verzekeraars, adviseurs en hun (mkb-plus) klanten.

Meld je nu aan! (Aanmelden kan t/m 27 januari a.s., 12.00 uur)


Programma
Aanvang:     15.30 uur
Duur:           max. 1,5 uur

15.30  Opening en trends in (verzekeren van) cyberrisico’s
15.40  Awareness cyber security: presentatie risicomodel cyber, door Wouter Wissink van Chubb.
16.00  Bestrijden van ransomware doe je samen, door Politie/Openbaar Ministerie
16.15   Is continue preventive cybersecurity het antwoord? door Daan Keuper van Computest
16.35  Q&A-sessie: door de inleiders onder leiding van Chris Hazewinkel van CompuTest
16.45  Afsluiting

Na de opening schetst Marko van Leeuwen van het Verbond van Verzekeraars kort de ontwikkelingen en trends rond (het verzekeren van) cyberrisico’s. Bestrijden van ransomware en het beheersen van cyberrisico’s doe je samen.
Wouter Wissing van Chubb geeft een toelichting op het medio januari te lanceren ‘risicomodel cyber’. Aan de hand van dit model kunnen mkb-ers samen met hun IT-specilisten, tussenpersonen en verzekeraars de cyberrisico’s in kaart brengen krijgen ze inzicht in de bij hun risiconiveau passende maatregelen.
Een vertegenwoordiger van Politie/Openbaar Ministerie doet verslag van enkele aansprekende zaken en het belang van samenwerking en het doen van aangifte bij de opsporing in ransomware-zaken.
Met name bedrijven in het mkb-plus segment zijn ‘interessant’ voor cybercriminelen. Daan Keuper van Computest licht toe waar kwetsbaarheden zitten en welke innovatieve methoden voor mkb-ers beschikbaar zijn om de risico’s te signaleren, te beheersen en gevolgen van cyberincidenten te verminderen via continue preventieve cybersecurity. Hij sluit af met een ‘live’ (ransomware) hack, waarin te zien is hoe makkelijk het is voor onbevoegden om bepaalde gegevens te bemachtigen, wat de impact/schade hiervan kan zijn, maar ook hoe makkelijk dit voorkomen had kunnen worden.
Via de chatfunctie worden de deelnemers uitgenodigd om hun vragen te stellen naar aanleiding van de inleidingen. Tijdens de afsluitende Q&A-sessie worden deze via moderator Chris Hazewinkel van Computest door de inleiders beantwoord.

Doelstelling
De inleidingen geven de deelnemers een inkijk in de snel ontwikkelende wereld van cyberrisico’s, de mogelijkheden om deze te beperken en de rol die publiek-private samenwerking hierin speelt. Naast het tijdig herkennen van risico’s gaat het dan met name ook om het treffen van de juiste preventieve maatregelen en incident respons. Het is belangrijk dat niet alleen partijen in de verzekeringsketen hier kennis van nemen, maar juist ook ondernemers, zodat zij nieuwe risico’s leren herkennen en de omvang en preventie beter kunnen inschatten en zo de verzekerbaarheid vergroten.

Deze bijeenkomst draagt bij aan je actuele kennis
Na deze bijeenkomst heb je:

  • Inzicht in de trends in cyberrisico’s en mogelijkheden om deze te beheersen.
  • Kennis over het instrument Risico-indeling Digitale Veiligheid en de bijpassende beheersmaatregelen.
  • Inzicht in het belang van het op gepaste wijze doen van aangifte bij cyberincidenten en samenwerking bij opsporing bij cybercrime, zoals ransomware.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit innovatieve thema. Als mkb-er voor de eigen bedrijfsvoering en voor verzekerings- en IT/security-adviseurs voor hun klanten.
Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Bestemd voor
Deze livestream staat open zowel voor leden als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor verzekeraars, verzekeringsadviseurs, IT/security-specialisten, beleidsmakers en mkb-ers.

Kosten
Aan deelname geen kosten verbonden.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze in de afsluitende Q&A-sessie voorlegt aan de presentatoren.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Marko van Leeuwen, beleidsadviseur Schade. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

What do you want to do ?
New mail