Skip to Content

Course Basis Verzekeringsrecht 2024 (UvA)

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Juristen nemen logischerwijs een centrale plek in bij juridische vraagstukken binnen een verzekeraar. Maar basiskennis van het verzekeringsrecht is óók belangrijk als je niet juridisch bent geschoold, van bijvoorbeeld productmanager tot communicatiespecialist. Of als je jurist bent en nog niet zo lang in onze sector werkt. Een goede basiskennis helpt je om collega’s en bedrijfsprocessen beter te begrijpen.

In drie online colleges ga je naar de kern van het verzekeringsrecht, met aandacht voor het Burgerlijk Wetboek (BW), de Wet op het financieel toezicht (Wft), de klachtenprocedure én de zelfregulering die geldt voor de leden van het Verbond.

Dit programma is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam.

Voor wie

Deze course is onder andere bedoeld voor:

 • Professionals die geen juridische achtergrond hebben, maar in hun werk wel regelmatig met het verzekeringsrecht te maken hebben. Denk aan productontwikkelaars, marketeers, actuarissen,  economen, innovators of personen in managementfuncties.
 • Professionals die niet vallen onder de verplichting van de Wft en permanente educatie (PE), maar wel de basisprincipes van het verzekeringsrecht willen kennen.
 • Juristen, juridische medewerkers en advocaten die recent zijn gestart in verzekeringssector.

Voor deze course op academisch niveau is geen specifieke vooropleiding vereist.

Dit levert het je op

 • Na afloop ken jij de basisprincipes van het verzekeringsrecht en weet je jouw werk daarop aan te laten sluiten;
 • Je bent beter in staat om deel te nemen aan juridische gesprekken gericht op het verzekeringsrecht;
 • Je bent bekend met titel 17 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek die het algemeen verzekeringsrecht en de belangrijkste algemene leerstukken van het schadeverzekeringsrecht beschrijven;
 • Je kent de basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en weet welke zelfregulering en klachtenprocedure van kracht is voor verzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond.

De ervaring van

Astrid van Eybergen: “Iedereen wordt beter van de basis”
“Als je intensief met een bepaald project, onderwerp of zaak bezig bent geweest, is het fijn om daarna terug te gaan naar de basis. Het maakt mij weer creatiever.” Astrid is adviseur Legal & Compliance bij BrandMR en volgde dit programma in april 2024. Lees haar verhaal.

Data en praktische informatie

    Online reeks 2024-2
Data:   dinsdag 12, 19 en
26 november 2024
Aanvangstijd:   13:00 uur (online inloop vanaf 12:45 uur)
Eindtijd:   16:30 uur
Duur & zelfstudie belasting:   3 blokken à 3,5 uur
Voertaal:   Nederlands
Locatie:   Online, via MS Teams
     

Programma

Het programma is opgebouwd uit drie modules:

 • Module 1: Burgerlijk Wetboek (BW)
 • Module 2: Wft
 • Module 3: Zelfregulering & klachtenprocedure

Module 1 | Burgerlijk Wetboek

De eerste twee middagen gaan in op het Burgerlijk Wetboek (titel 17 van boek 7 van het BW), belichten het algemeen verzekeringsrecht en de belangrijkste algemene leerstukken van het schadeverzekeringsrecht.

Thema’s op de 1e dag:

 • Wat is een verzekeringsovereenkomst? (regeling in het BW, elementen van de overeenkomst, diverse soorten);
 • Welke personen zijn betrokken bij een verzekeringsovereenkomst? (verzekeringnemer, verzekerde, adviseur);
 • Waar moet je rekening mee houden bij de opzegging en wijziging van verzekeringsovereenkomsten?;
 • Hoe zit de mededelingsplicht in elkaar bij het aangaan van de verzekering?

Thema’s op de 2e dag:

 • Waar moet je rekening mee houden bij de uitleg van verzekeringsvoorwaarden/algemene voorwaardenregeling? (contra proferentem-regel);
 • Welke aandachtspunten zijn er bij de premiebetaling en premierestitutie?

Module 2 en 3 | Wft, zelfregulering & klachtenprocedure

De derde dag staat in het teken van de Wft en overige thema’s zoals geschillenbeslechting en zelfregulering. In de Wft is een groot aantal regels en voorschriften samengebracht voor de financiële markten, waaronder verzekeraars, en het toezicht daarop.

Thema Wft:

 • Hoe zit de Wft in elkaar? (Twin Peaks-model);
 • Welke rol hebben DNB en AFM in de uitvoering van de Wft? En wat is de rol van EIOPA en ESMA?;
 • Welke zorgplichten vloeien voort uit de Wft en welke uit het burgelijk recht? En hoe verhouden die zich tot elkaar?

Overige thema’s:

 • Hoe is de (interne) klachtenprocedure geregeld waarover financiële ondernemingen moeten beschikken en welke mogelijkheden van geschillenbeslechting zijn er? (Kifid/civiele rechter/SKGZ);
 • Welke rol heeft het Verbond van Verzekeraars binnen het verzekeringsrecht? (zelfregulering en tuchtrecht).

Docenten

Docent van de module Burgerlijk Wetboek:

Dr. P.M. Leerink

Pieter Leerink is advocaat bij JPR advocaten en verbonden aan ACIS. Daarnaast is hij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag. Leerink promoveerde in 2011 aan de Open Universiteit op het proefschrift ‘Premiebetaling in het verzekeringsrecht’. Hij is medewerker van het Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht (NTHR) en publiceert regelmatig over verzekeringsrechtelijke onderwerpen.

Docent van de module Wft:

Mr. W.A.M. Jitan

Vijay Jitan is senior secretaris voor de Geschillencommissie Kifid en projectleider Beleggingsverzekeringen bij Kifid. Ook geeft hij als gastdocent les binnen de master Verzekeringskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Verder is hij vaste medewerker voor het online vaktijdschrift Verzekeringsrecht Aansprakelijkheid, Schade en Toezicht.

Docent van de overige thema's:

Dr. D.P.C.M. Hellegers

Donald Hellegers is universitair docent privaatrecht Open Universiteit, lid Geschillencommissie Kifid en verbonden aan ACIS. Hellegers promoveerde in 2015 aan de Open Universiteit op het proefschrift ‘De juridische aspecten van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) anno 2015’. Hij publiceert met regelmaat over ADR-onderwerpen.

Reviews

Kosten en voorwaarden

Kosten voor leden van Verbond van Verzekeraars

Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars bedragen de deelnamekosten: € 1.095,00 (excl. 0% btw).

Kosten voor andere geïnteresseerden

Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten: € 1.265,00 (excl. 0% btw).

 • Op deze course zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing;
 • Vanaf het moment van inschrijven geldt een bedenktermijn van 14 dagen; 
 • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy;
 • Facturatie geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV.

Annulering en no-show

 • Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 14 dagen na inschrijving. Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd. Het is uiteraard wel mogelijk je door een collega te laten vervangen;
 • Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy;
 • Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV.

Certificaat + NOvA punten

Na het volgen van deze course ontvang je een certificaat van deelname van de Universiteit van Amsterdam.

NOvA-punten

De rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam is geaccrediteerd door de Nederlandse Orde van Advocaten. Ben je advocaat? Dan ontvang je na afloop van deze course 9 NOvA-punten. Geef bij inschrijving al aan dat je deze punten graag wilt ontvangen.

Let op: voor deze course worden geen PE-punten afgegeven.

Korting Leergang Verzekeringsrecht

Heb je deze course afgerond en wil je je verder verdiepen? Dan is de Leergang Verzekeringsrecht van de Universiteit van Amsterdam (UvA) misschien iets voor jou. Deze specialistische postacademische opleiding telt 4 modules in 18 bijeenkomsten. Ook is het mogelijk om losse modules of cursusdagen te volgen. 

Heb je de course Basis Verzekeringsrecht afgerond, dan ontvang je 10% korting op de Leergang Verzekeringsrecht, op een losse module of losse cursusdag.

Interesse? Neem contact op met de UvA via pao-fdr@uva.nl of 020-5253407.

Overige informatie

 • Dit programma kent het niveau van een basistraining;
 • Er worden geen eisen gesteld aan een vooropleiding;
 • Er gelden geen vrijstellingen voor deze course;
 • Studiemateriaal is voor deze course niet van toepassing;
 • Deze course kent géén eindtoets of examen;
 • De course start bij minimaal 12 deelnemers. Wordt dit aantal niet bereikt? Dan worden nieuwe data gepland.

Onze Partner

Heeft u vragen?

Wil je meer weten over deze opleidingen en trainingen? Ik beantwoord graag je vragen!