Skip to Content

Sustainable Impact Program (Nyenrode) - 9 en 10 oktober 2024

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Verzekeraars spelen met hun producten en belegd vermogen een grote rol in de transformatie van een niet houdbare, lineaire economie naar een duurzame, circulaire economie. Wat doen verzekeraars nu al? Hoe kunnen zij deze transformatie versnellen? En wat kan jij zelf doen? Dat leer je tijdens het Sustainable Impact Program van Nyenrode en het Verbond.

Duurzame transformatie

Verzekeraars werken op verschillende manieren mee aan de verduurzaming van onze samenleving. Zo hebben zij zich aan het klimaatakkoord gecommitteerd en sloten zich aan bij het IMVO-convenant. Op basis daarvan verduurzamen zij hun beleggingsbeleid en werken aan duurzame verzekeringsoplossingen. Denk bijvoorbeeld aan duurzaam schadeherstel en de verzekerbaarheid van risico’s die nieuwe energie-opwekkers als zonnepanelen met zich meebrengen.

Ondanks alle ontwikkelingen en initiatieven die de verzekeraars en de sector nemen, is het integreren van duurzaamheid in de kernactiviteiten van een bedrijf een uitdaging. Verzekeraars acteren namelijk in een systeem waarin ook consumenten, overheden, toezichthouders, NGO’s, stakeholders en andere marktpartijen actief zijn. Om dat systeem te leren begrijpen, wordt in dit programma het Sustainable Market Transformation-model van André Nijhof en Lucs Simons gebruikt. Dat model geeft handvatten om duurzame transformaties te initiëren en te versnellen. Duurzame transformaties die gericht zijn op een toekomstbestendige samenleving en dus ook betrekking hebben op bijvoorbeeld betaalbare zorg en het verzekeren van een financiële toekomst.

Impact Paper

Het vertrekpunt van dit programma is het Impact Paper, in het najaar van 2021 geschreven door 10 duurzaamheids- en beleggingsspecialisten van verzekeraars. Het paper bevat een systeemanalyse en impact principes waarmee verzekeraars (pro)actief kunnen bijdragen aan de duurzame transformatie. Uit hun analyse blijkt dat verzekeraars al veel doen, maar er is echter nog veel te doen om de transformatie te versnellen. Tijdens het Sustainable Impact Program ga je samen met peers aan de slag om nieuwe, aanvullende impact principes te creëren.

Voor wie

Dit programma is relevant voor mensen die zich bezighouden met productontwikkeling, beleggingen en/of (commerciële) managementfuncties vervullen én de duurzaamheidstransitie binnen hun eigen organisatie willen versnellen. Denk aan productmanagers, duurzaamheidsmanagers, investment officers en beleidsadviseurs. Maar ook voor mensen die werken bij herverzekeraars zijn van harte welkom.

Leerdoel

Met de kennis over het systeem en duurzame transformaties zet je de schijnwerper vervolgens op jezelf. Op een unieke en inspirerende manier ga je samen met de docenten en andere deelnemers aan de slag met jouw persoonlijke, duurzame ambitie en drijfveren.

Aan het einde van het programma:

  • Heb jij je verdiept in jouw duurzame ambitie;
  • Heb je concrete vervolgstappen geformuleerd waarmee je jouw persoonlijke, duurzame ambitie binnen jouw organisatie kan realiseren om zo bij te dragen aan de duurzame transformatie.

Data

Het Sustainable Impact Program is op 9 en 10 oktober 2024 en vindt plaats bij Nyenrode Business Universiteit.

  • Dag 1: 09:00 tot 21:30 uur (inclusief hotelovernachting)
  • Dag 2: 09:00 tot 17:00 uur

Inschrijven

De inschrijving voor het Sustainable Impact Program verloopt via Nyenrode. Op de opleidingspagina vind je alle informatie over de inhoud, docenten, kosten en inschrijven. Ook kan je een uitgebreide brochure downloaden of direct contact opnemen met programmacoördinator Susanne Pho.

Aanmeldingsprocedure

Een intakegesprek met de programmamanager is onderdeel van de aanmeldingsprocedure. Daarin worden jouw wensen, leerdoelen en de wederzijdse verwachtingen afgestemd. Ook gebruikt Nyenrode de input van het intakegesprek om een goede samenstelling van de groep te creëren en zodat je zeker bent dat het Sustainable Impact Program een passende opleiding voor je is. Na een positief gesprek wordt jouw aanmelding definitief bevestigd.

 

Onze Partner

Heeft u vragen?

Wil je meer weten over deze opleidingen en trainingen? Ik beantwoord graag je vragen!