Skip to Content

Impact Event JIP 2023

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Impact Event JIP 2023

31 young professionals, vanuit 19 verschillende verzekeringsmaatschappijen, volgden in de afgelopen vier maanden een intensief innovatieprogramma. Tijdens het afsluitende Impact Event op donderdagmiddag 7 december pitchen de 6 JIP-teams hun innovatie (product of dienst) aan de sector. En ook jij kan daar bij zijn.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m 6 december a.s., 12.00 uur.

Over het Jongeren Innovatie Programma (JIP)
Het JIP is ontwikkeld om young professionals en bestuurders samen te brengen rondom innovatie. Hierbij staat de veranderende behoefte van de klant en de rol die verzekeraars daarin kunnen spelen centraal.

Leren innoveren
Tijdens het JIP leren de deelnemers innoveren onder leiding van innovatiebureau Makerlab. Vanuit 19 verschillende verzekeringsmaatschappijen en uiteenlopende vakgebieden bundelden zij hun krachten om in teamverband een idee volgens de Lean Startup Methode uit te werken. Het programma bestond uit theorie, sparren met (innovatie)experts, interviews met potentiële klanten, intervisie met de mentoren en diverse huiswerkopdrachten om het innovatieproces onder de knie te krijgen. Tijdens het Impact Event pitchen de deelnemers de innovaties aan de bezoekers.

Pitchen
Na een korte terugblik op het programma door projectleiders Jesse Owie en Nico Tijsterman is het tijd voor de 6 innovaties. In de aanloop naar het Impact Event hebben de deelnemers keihard gewerkt om hun idee uit te werken tot een professionele pitch. Na elke pitch krijgt het panel en het publiek de tijd om vragen te stellen.

Thema
Ieder JIP-team is binnen het thema “Voor alles en voor iedereen een verzekering” aan de slag met een van tevoren bepaalde challenge. De teams zijn aan de slag om een sectorbrede innovatie te bedenken voor verwachte ontwikkelingen in de komende 5 à 10 jaar en zullen die pitchen op het Impact Event.

De challenges zijn verdeeld onder twee subthema's: Voor alles een verzekering en Voor iedereen een verzekering. Zie hieronder de challenges per subthema.

Voor alles een verzekering:

1 | AI en verzekeren
Er komen steeds meer AI-toepassingen, ChatGPT rocks the boat, AVASTARS is op TV en voor blockchaintoepassingen start een nieuw hoofdstuk. Wat voor ontwikkelingen verwacht jij in de komende 5 tot 10 jaar en wat betekent dat voor de verzekeringswereld van de toekomst?

2 | Vervoer van de toekomst
Moderne technieken en slimme oplossingen kunnen het vervoer veiliger, vlotter en schoner maken. Hoe ziet het vervoer van de toekomst eruit en waar zouden verzekeraars op moeten inzetten?

3 | Virtuele eigendommen
De gaming-industrie is wereldwijd al meer waard dan de video- en muziekindustrie samen. En de waarde van virtuele (persoonlijke) eigendommen en bedrijfsmiddelen neemt toe. Welke ontwikkelingen verwacht jij in de komende 5 tot 10 jaar en hoe kunnen verzekeraars daarop inspelen?

Voor iedereen een verzekering:

4 | De toekomstige jonge klant
De verschillen tussen generaties zijn groot. Welke wensen en behoeften heeft de generatie die in het komende decennium meerderjarig wordt op het gebied van verzekeringen en hoe kunnen verzekeraars daarop inspelen?

5 | Kwetsbaren van de toekomst
De kloof tussen mensen in onze samenleving neemt toe. Hoe ziet de groep Nederlandse (financieel) kwetsbaren er over 5 tot 10 jaar uit en hoe kunnen verzekeraars hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen?

6 | Solidariteit onder druk?
Met meer data krijgen verzekeraars meer inzicht in klanten met hoge risico’s. Daardoor kan het voor hen moeilijker worden om een verzekering te krijgen. Welke ontwikkelingen verwacht jij over 5 tot 10 jaar en wat kunnen verzekeraars doen om de ambitie van de gedragscode zo goed mogelijk waar te maken?

Bestemd voor
Het Impact Event is toegankelijk voor iedereen die nieuwsgierig is naar het innovatietalent in de verzekeringssector. Natuurlijk zullen oud-deelnemers, managers, directieleden van JIP-pers aanwezig zijn, maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Programma
Aanvang: 13.45 uur (inloop vanaf 13.15 uur)
Einde: 16.30 uur met aansluitend borrel

  • Opening door Jesse Owie en Nico Tijsterman
  • Pitches van de JIP-deelnemers
  • Panel van experts geven hun bevindingen
  • Vragen vanuit de zaal
  • Afsluiting met borrel

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze bijeenkomst valt onder het lidmaatschap. Weet je niet zeker of jouw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars check dan de ledenlijst.

Voor medewerkers die aangesloten zijn bij Adfiz en NVGA bedragen de deelnamekosten € 55,- (excl. BTW).

Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 75,- (excl. BTW).

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Annulering en no-show
Leden
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst. Bij latere annulering of no-show wordt € 50,- (excl. BTW) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Betalende bezoekers
Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 14 dagen na inschrijving. Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd. Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Nico Tijsterman. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).