Livestream Directe Schadeafhandeling

Op deze pagina staat ook informatie speciaal voor leden. Log in voor toegang of vraag een account aan.

Livestream Directe Schadeafhandeling

Toolkit

De Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars heeft op 16 december 2020 besloten dat vanaf 1 juli 2021 verzekeraars van start gaan met een Directe Schadeafhandeling. Om te ondersteunen bij de invoering van deze implementatie is een toolkit gemaakt. Tijdens het webinar wordt de toolkit toegelicht en worden eventuele vragen daarover beantwoord. 
Om de ontwikkeling van Directe Schadeafhandeling te volgen is een dashboard gemaakt. In het webinar wordt dit dashboard getoond en wordt een toelichting gegeven op de data die daarvoor aangeleverd moet worden.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m 17 februari a.s., 12.00 uur.

Doelstelling
Na het volgen van dit webinar weet je voldoende om de directe schadeafhandeling in jouw organisatie te kunnen implementeren. 

Programma
Aanvang:     11.00 uur
Duur:           max. 1 uur 

  • Toelichting op de Toolkit en Clearinghuis door Tjeerd Wierda, directeur Stichting EPS
  • Toelichting op het dashboard en de dataleveringen door Harmen van der Veer, Data Analytics Center van het Verbond van Verzekeraars
  • Vragen
  • Afsluiting

Bestemd voor
Deelname is alleen mogelijk voor medewerkers die werkzaam zijn bij bedrijven die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars.
Deze stream is niet voor andere geïnteresseerden. Voor volmachten wordt er binnenkort samen met de NVGA een livestream over dit onderwerp georganiseerd.

Kosten
Voor leden: deze stream valt onder het lidmaatschap.

Deze bijeenkomst draagt bij aan je actuele kennis
Na deze bijeenkomst weet je voldoende om de directe schadeafhandeling in jouw organisatie te kunnen implementeren. 

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Marly de Blaeij. Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn. 

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).