PIFI 2021: werken aan de bestrijding van verzekeringscriminaliteit

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

PIFI 2021: werken aan de bestrijding van verzekeringscriminaliteit

Van gebeurtenis tot EVR

Op woensdag 7 april 2021 organiseren het Verbond van Verzekeraars en het NIVRE het webinar ‘PIFI 2021: Van Gebeurtenis tot EVR’.
In dit webinar word je geïnformeerd over (de veranderingen in) het Procotol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen 2021 (PIFI 2021) en word je meegenomen in de vastlegging van gebeurtenissen en incidenten op het gebied van veiligheid en integriteit tot aan het registeren van een Externe Verwijzing in het waarschuwingssysteem voor de verzekeringssector.
Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018 is de noodzaak ontstaan het PIFI aan te passen. Een team van experts en externe deskundigen heeft namens de vijf betrokken brancheverenigingen, in afstemming met de Autoriteit Persoonsgegevens, gewerkt aan de herziening van het PIFI. Inmiddels is voor een groot aantal financiële instellingen een vergunningaanvraag ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens om onder het PIFI 2021 te kunnen werken aan de bestrijding van criminaliteit tegen de financiële sector. 

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m 6 april a.s., 12.00 uur. 

Sprekers
De sprekers tijdens dit webinar zijn Felix Olijslager en Roelof Visscher.
Felix Olijslager is eigenaar van het Nederlands Informatiepunt voor Security en Recht (NISeR) en verzorgt opleidingen waarbij het NISeR is betrokken. Hij is als extern privacy-deskundige lid van het expertteam PIFI.
Roelof Visscher is manager van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit en bestuursadviseur van het RCF-bestuur bij het NIVRE. Namens het Verbond is hij lid van het expertteam PIFI. 

Programma
Aanvang:     13.30 uur
Duur:           1,5 uur 

Tijdens het webinar wordt het proces van het vastleggen van gegevens voor veiligheid en integriteit en de veranderingen in het PIFI 2021 besproken. Aan de hand van een fictieve casus nemen de sprekers u mee langs de route van gebeurtenissen, gegevensuitwisseling bij het onderzoeken van incidenten, de loketmelding bij het CBV en registratie van persoonsgegevens in het Extern Verwijzingsregister.

  • Opening door: Roelof Visscher
  • bespreking fictieve casus door Felix Olijslager en Roelof Visscher
  • Vragen
  • Afsluiting

Bestemd voor
Dit webinar staat open zowel voor leden als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor functionarissen Veiligheidszaken, RCF-ers en toedrachtsonderzoekers die bij de uitvoering van hun werkzaamheden moeten handelen volgens de regels van het PIFI. Deelname staat ook open voor privacy-officers, fraudecontactpersonen en andere functionarissen die betrokken zijn bij borging van veiligheid en integriteit van de verzekeringssector. 

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze stream valt onder het lidmaatschap.

Voor medewerkers die niet werken bij een lid van het Verbond van Verzekeraars, maar wel aangesloten zijn bij het NIVRE bedragen de deelnamekosten € 49,- (excl. BTW).

Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW).

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Dit webinar draagt bij aan je actuele kennis
Na dit webinar ben je geïnformeerd over de wijze waarop gegevens over gebeurtenissen en incidenten intern en extern door verzekeraars kunnen worden verwerkt.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van veiligheid en integriteit.
Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).
N.B. een PA-certificaat wordt alleen verstrekt als je tijdens de livestream inlogt met je eigen naam (dus niet anoniem of met een nick name) en je deelname zo kan worden vastgesteld.

PE-punten
Vanuit het NIVRE worden voor Register Coördinatoren Fraudebeheersing en toedrachtsonderzoekers aan dit webinar 2 PE punten toegekend. Deze dien je zelf bij NIVRE aan te vragen.
Als je ter verkrijging hiervan een bewijs van deelname (PA Certificaat) wilt ontvangen, dan kun je dit bij je aanmelding aangeven.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met het CBV via CBV@verzekeraars.nl. Aan het CBV kun je eventueel ook vooraf vragen sturen waar tijdens het webinar aandacht aan besteed kan worden.

Hoe werkt het webinar?
Tijdens het webinar kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren. 

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.

Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.
N.B. Uiteraard ontvang je als je alleen van de terugkijkmogelijkheid gebruik maakt, geen PA-certificaat en kan je dus ook geen PE-punten verkrijgen.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn. 

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).