Stop de autodief!

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Stop de autodief!

Let op! Onze aanmeldprocedure is veranderd!
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar.


Het aantal autodiefstallen vertoont een dalende trend, maar nog altijd levert autodiefstal een enorme schadelast op. Ook worden verzekeraars geconfronteerd met diefstal van onderdelen van auto's zoals airbags, stuurwielen, koplampen en katalysatoren. Recent verscheen in de media zelfs bericht over de diefstal van motorkappen!
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie is beheerder van het Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging en probeert de dieven een stap voor te blijven. Francie van de Beek, plv. directeur van het CCV en dagvoorzitter staat samen met certificatie-instelling Kiwa SCM stil bij de actuele ontwikkelingen binnen het Keurmerk.
Vervolgens laat Ron Christiaanse, preventie-adviseur bij Nationale-Nederlanden, de opzet en toepassing van het nieuwe risicomodel zien. Hiermee krijgen verzekeraars meer inzicht in het diefstalrisico van auto’s en welke maatregelen je kan nemen om diefstal tegen te gaan.

Meld je nu aan!

Bestemd voor
Deze livestream staat open zowel voor leden van het Verbond als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor productmanagers, risicodeskundigen, schadebehandelaars en acceptanten.

Sprekers

 • Francie van de Beek, plv. directeur CCV en dagvoorzitter van dit webinar
 • Henk van Vliet, certificatiemanager Kiwa/SCM
 • Ron Christiaanse, preventie-adviseur bij Nationale Nederlanden
 • Gerard van Warmerdam, senior toedrachtonderzoeker BRS Onderzoek en Advies
 • Alex de Hoop, beleidsadviseur Verbond (moderator)

Programma
Aanvang:     15.00 uur
Duur:           max. 1 uur

 • Opening door Francie van de Beek
 • Ontwikkelingen modus operandi door Gerard van Warmerdam
 • Relay attack en nieuwe kwetsbaarheden in de toekomst door Henk van Vliet
 • Opzet en toepassing risicomodel en de doorontwikkeling met onderdelendiefstal door Ron Christiaanse
 • Beantwoording door de inleiders van de via de chat gestelde vragen
 • Afsluiting

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze stream valt onder het lidmaatschap.

Ook voor volmachten en tussenpersonen zijn aan deelname geen kosten verbonden.

Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW).

 • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
 • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
 • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
 • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

PA-certificaat
Na deze bijeenkomst
- heb je kennis van de huidige en mogelijk toekomstige ontwikkelingen in modus operandi (MO);
- weet je hoe het Keurmerk Voertuigbeveiliging omgaat met nieuwe MO's;
- ken je de opzet en toepassing van het risicomodel.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema.
Indien je een bewijs van deelname (PA-certificaat) wilt ontvangen, dien je bij je profiel bij OnlineSeminar je geboortedatum in te vullen.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Alex de Hoop, beleidsadviseur Verbond. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Let op: onze aanmeldprocedure is veranderd!
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je de link om deel te kunnen nemen. Na registratie bij OnlineSeminar voor de webinars van het Verbond, kun je voor toekomstige Verbondswebinars van dat account gebruik maken en hoef je je niet opnieuw te registreren.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).