Skip to Content

Collegereeks Bedrijfsvoering van een verzekeraar (UvA-ABS) 2024

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Welke risico's loopt een verzekeraar, hoe worden die risico's ingeschat en hoe kijkt de directie daarnaar? Hoe beïnvloedt gedragseconomie en duurzaamheid de strategie van een verzekeraar? Met welke actuariële aspecten houdt een verzekeraar rekening?
Wil jij ook weten hoe een verzekeraar echt werkt? Leer wat er komt kijken bij de bedrijfsvoering van een verzekeraar en wordt een betere gesprekspartner op managementniveau. Volg deze unieke reeks van 6 colleges.

Deze collegereeks is ontwikkeld door het Verbond van Verzekeraars in samenwerking met de Executive Master Insurance & Risk van de Universiteit van Amsterdam.

Voor wie

Deze collegereeks is bedoeld voor managers, beleidsbepalers, (toekomstige) risk managers, schade-experts, product- of communicatiespecialisten, marketeers, (internal) auditors, managementondersteuners of voor iedere andere (verzekerings)professional die wil begrijpen hoe een verzekeraar werkt en een betere gesprekspartner wil zijn voor collega’s, het management of directie- en bestuursleden. 

Enige werkervaring in de verzekeringsbranche is een pre om deze opleiding te volgen.
Weet je niet zeker of deze opleiding bij jou past? Neem dan gerust contact met ons op.

De ervaring van

Ingeborg Jansen

Mijn angst voor het onbekende actuariaat is nu verdwenen en dat maakt dat ik ook de kritische vragen weet te stellen. Ingeborg Jansen is sinds maart 2023 directeur-bestuurder van DLE Uitvaartzorg en -verzekeringen. Ze komt uit de recreatie- en reiswereld en volgde deze collegereeks om zich het verzekeringsvak eigen te maken. Lees haar verhaal.

“In meeting met bestuurders ben ik nu een volwaardige gesprekspartner.” Atie Wisse was politieagent, maar zet zich nu bij SODA in om verzekeringsfraude aan te pakken. Ze praat steeds vaker met bestuurders, bijvoorbeeld over de impact van ondermijnende criminaliteit. “Ik wilde meer weten over hoe een verzekeraar werkt." Lees haar verhaal.

Dit levert het je op

 • Je hebt een goed beeld van de financiële huishouding van een verzekeraar en kan daardoor financiële verslagen beter lezen;
 • Je begrijpt hoe thema's als gedragseconomie en duurzaamheid hierop van invloed zijn;
 • Je begrijpt hoe wordt gekeken naar risico's en welke impact die hebben op een balans van een verzekeraar;
 • Je kent de belangrijkste actuariële begrippen en bent daardoor in staat om financiële verslagen beter te lezen.

De inzichten uit deze colleges helpen je om jouw werk beter te snappen en te plaatsen binnen de hele organisatie. Zo word je een betere gesprekspartner voor collega’s, het management of directie- en bestuursleden en weet je hoe de bedrijfsvoering van een verzekeraar echt werkt.

De colleges zijn praktisch, in begrijpelijke taal en spreken tot de verbeelding door inspirerende en relevante praktijkvoorbeelden en opdrachten. 

Data en praktische informatie

    Online reeks 2024-3   Online lecture 2024-4 (English)
Data:   woensdag 11, 18 en 25 september, 2, 9 en 16 oktober   Wednesday November 6, 13, 20 and 27 and December 4 and 11.
Aanvangstijd:   15:00 uur   19:00 PM
Einde:   18:30 uur   21:30 PM
Duur & zelfstudie belasting:   6 modules à 3,5 uur   6 lectures of 3,5 hour
Voertaal:   Nederlands   English
Locatie:   Online (Microsoft Teams)   Online (Microsoft Teams)

 

Reviews

Programma

Colleges 1 en 2: Balans- en risicomanagement van de verzekeraar

De eerste twee colleges gaan over de financiële risico’s van een verzekeraar, om vervolgens te komen tot een beleidsafweging rond balans- en risicomanagement. Welke eisen gelden er voor kapitaalmanagement en welke rol speelt Solvency II hierbij? Welke beleidsbesluiten nemen verzekeraars? Hoe beïnvloeden externe omstandigheden deze besluiten? En hoe kunnen we vanuit theoretische inzichten deze besluiten verbeteren?

Leerdoelen dag 1
• Wat is de balans van een verzekeraar en wat zijn de belangrijkste componenten?
• Wat zijn waarderingsprincipes en wat is marktwaarde?
• Wat is risico en hoe meten we dat?
• Wat is het belang van vermogen bij het opvangen van risico’s?
• Solvency II: wat zijn de vereisten en risico-meetmethodes?

Leerdoelen dag 2
• Risicomodellen voor financiële en niet-financiële risico’s.
• Invloed van rentestand op verzekeringsproducten.
• Kapitaalbeheer bij verzekeraars: Hoe werkt dat?
• Wat zijn interne modellen binnen Solvency II?
• Wat is de relatie tussen accounting en Solvency II?
• Wat is de relatie tussen Pillar I en Pillar II (ORSA)?

Colleges 3 en 4: De invloed van gedragseconomie en duurzaamheid op een verzekeraar

Tijdens deze colleges gaan we dieper in op gedragseconomie en duurzaamheid. En de impact daarvan op verzekeraars.
Bij het onderwerp gedragseconomie wordt er een overzicht gegeven van economische theorieën en empirische bevindingen die relevant zijn voor individuele beslissingen die gemaakt worden in risicovolle en onzekere omstandigheden. De focus ligt hierbij op verzekeringsgerelateerde en financiële beslissingen.
Bij het onderwerp duurzaamheid kijken we naar de rol van verzekeraars in dit brede vakgebied: wat kunnen verzekeraars zelf doen? Maar ook: welke nieuwe risico’s ondervinden verzekeraars door klimaatverandering en ESG? We bespreken een aantal verzekeringsproducten en de daarmee samenhangende problemen. 

Leerdoelen dag 3
• Wat is gedragseconomie en welke trends zien we?
• Wat is risicohouding en wat is verliesangst?
• Welke invloed hebben de theorieën van gedragswetenschappers op verzekeraars en consumenten?
• Korte termijn en lange termijn: hoe beslissen consumenten over sparen en pensioen? 
• Hoe kunnen verzekeraars beter communiceren? 
Hoe stabiel zijn financiële markten en wat is de invloed van financiële crises op beleggingsbesluiten?

Leerdoelen dag 4
• Hoe heeft duurzaamheid invloed op het beleid van verzekeraars?
• Welke nieuwe risico's onderkennen we door klimaatverandering?
• Hoe verandert het beleid bij verzekeraars met het toepassen van ESG-beleid?
• Wat is de relevantie voor de hele verzekeringssector?

Colleges 5 en 6: Belangrijke inzichten vanuit het actuariaat

Tijdens de laatste twee colleges komen voor verzekeraars belangrijke actuariële aspecten aan bod. Je leert meer over de verschillende manieren waarop premies voor verzekeringen worden vastgesteld. We gaan verder met het begrip risico en hoe we dit kwantitatief kunnen bepalen. Risico’s spelen zich af in de toekomst en die is onzeker. Op welke manier kun je de onzekerheid over de toekomst in een model gieten? Wat zijn gangbare kwantitatieve modellen en wat zijn hiervan de voor- en nadelen? 

Leerdoelen dag 5
• Welke actuariële begrippen kennen we bij schadeverzekeringen?
• Wat is een schadedriehoek en hoe bepalen we schadevoorzieningen?
• Welke verzekeringstechnieken zijn er bij het bepalen van verzekeringspremies?

Leerdoelen dag 6
• Welke actuariële begrippen kennen we bij levensverzekeringen?
• Waarop is de premiestelling gebaseerd?
• Wat zijn sterftetafels?
• Waarom belegt de verzekeraar? 

Docent

Dr. ir. René Doff is Chief Risk Officer van de UK P&I Club N.V. Hij heeft een jarenlange ervaring als risicomanager in de bancaire, verzekerings- en pensioensector. Hij stond aan de basis van Solvency II in Nederland en Europa. René publiceert geregeld op zowel het academische als praktijkgerichte vlak. Zijn boeken zijn standaardwerken in het risicomanagement domein. Ook is hij kerndocent risicomanagement aan de Universiteit van Amsterdam.

Kosten en voorwaarden

Kosten voor leden van het Verbond van Verzekeraars

Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars bedragen de deelnamekosten:
Online € 1.550,- (excl. 0% BTW)
Fysiek € 1.700,-
 (excl. 0% BTW)

Kosten voor andere geïnteresseerden

Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten:
Online € 1.800,- (excl. 0% BTW)
Fysiek € 1.980,- (excl. 0% BTW)

Meld je aan met jouw persoonlijke werkmailadres. Zo kunnen wij beoordelen welke kosten verbonden zijn aan jouw deelname. 

 • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV;
 • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen;
 • De collegereeks start bij minimaal 12 deelnemers. Wanneer dat aantal niet wordt gehaald worden nieuwe data gepland;
 • Per organisatie kunnen maximaal 5 personen deelnemen;
 • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy;
 • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV.

Annulering en no-show

 • Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 14 dagen na inschrijving. Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd. Het is uiteraard wel mogelijk je door een collega te laten vervangen;
 • Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy;
 • Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Certificaat

Je ontvangt na het volgen van de gehele collegereeks een officieel certificaat van deelname van de Universiteit van Amsterdam. Hiervoor ontvangen wij bij inschrijving graag je geboortedatum.

Kortingsactie Executive MSc

Deelnemers van de collegereeks ontvangen, als ze zich direct na afloop van de collegereeks inschrijven, € 150,- korting op een module van de Executive MSc in Insurance & Risk of € 300,- korting op de hele masteropleiding.

Overige informatie

 • Dit programma kent het niveau van een training;
 • Er worden geen eisen gesteld aan een vooropleiding;
 • Eventueel studiemateriaal wordt per mail toegestuurd;
 • Er gelden geen vrijstellingen voor deze collegereeks;
 • Deze collegereeks kent géén eindtoets of examen;
 • Voertaal is Nederlands;
 • Zelfstudie is ongeveer 1 uur per 2 colleges.

Onze Partner

Heeft u vragen?

Wil je meer weten over deze opleidingen en trainingen? Ik beantwoord graag je vragen!