Lid worden

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Meer dan 95% van de schade- en levensverzekeraars in Nederland is lid van het Verbond van Verzekeraars. Ook ondernemingen die zich toeleggen op banksparen voor de oude dag en premiepensioeninstellingen (PPI) zijn lid.

Bent u werkzaam bij een soortgelijke onderneming die nog geen lid is? Dan kunt u hiervoor een aanmeldingsprocedure starten.

Is uw onderneming al lid van het Verbond?

Staat uw onderneming nog niet op de ledenlijst?

Bekijk dan wat het Verbond doet. Hieronder leest u of en hoe uw onderneming lid kan worden. Als u op een andere manier samenwerken zijn wij benieuwd naar uw ideeën.

Bel ons gerust voor meer informatie: Annemieke van Kaam-van Westhreenen, bestuurs- en directiesecretaris (070-333 85 00). 

Aanvraagprocedure lidmaatschap

  1. Check of uw onderneming in aanmerking komt voor lidmaatschap van het Verbond.
  2. Komt u in aanmerking of ziet u andere mogelijkheden voor samenwerking, neem dan contact op Annemieke van Kaam-van Westhreenen, bestuurs- en directiesecretaris (070-333 85 00). Daarna ontvangt u een informatiepakket.
  3. Wilt u lid worden, vul dan het aanvraagformulier en de Verklaring Gedragscode Verzekeraars in en stuur deze naar ons.
  4. Hierna volgt een kennismakingsgesprek met de directie van het Verbond.
  5. Om lid te mogen zijn van het Verbond dient u te voldoen aan de zelfregulering van branche (die voortvloeit uit de Gedragscode Verzekeraars en met name gericht is op het klantbelang). De onafhankelijke Stichting Toetsing Verzekeraars voert deze Toetredingstoets uit om vast te stellen of u als potentieel lid de verplichte zelfregulering kent en navolgt.
  6. Het bestuur beslist of uw aanvraag wordt ingewilligd. Als het bestuur het verzoek afwijst, kunt u binnen een maand een door het bestuur in te stellen onafhankelijke commissie van beroep verzoeken om alsnog tot toelating te besluiten.

Voldoet u nog niet volledig aan alle voorwaarden, dan komt u misschien wel in aanmerking voor het aspirant-lidmaatschap. U kunt in beginsel maximaal 2 jaar aspirant-lid blijven.

Download hier

;