Nieuw PE-programma voor sleutelfunctionarissen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
23-04-2015

Het Verbond en Nyenrode Business Universiteit hebben een nieuw PE-programma ontwikkeld voor sleutelfunctionarissen van verzekeringsinstellingen. Door dit programma te volgen werken zij aan hun deskundigheid én voldoen zij aan de nieuwe eisen die gelden na de inwerkingtreding van de Wijzigingswet financiële markten op 1 april 2015.

Het Verbond en Nyenrode werken al enige tijd samen aan onderwijsprogramma’s voor de verzekeringssector. Zo kunnen commissarissen en bestuurders van verzekeringsinstellingen al sinds 2011 het PE-programma Deskundigheidsbevordering volgen. Dit programma is, na een evaluatie en in samenspraak met voorgaande deelnemers, vernieuwd en start eind mei in deze vernieuwde vorm.

Drie modules

Het nieuwe PE-programma voor sleutelfunctionarissen start in september. Met sleutelfunctionarissen worden leidinggevenden bedoeld van medewerkers die werkzaamheden uitvoeren die het risicoprofiel van de onderneming kunnen beïnvloeden. Denk aan leidinggevenden van compliance- en riskofficers of managers van financiële of juridische zaken, of HR. Zij kunnen drie modules volgen die aansluiten bij de strategische agenda van de maatschappijen:

  • Module 1: Verzekeraars 2020: digitale transformatie, branding en digitale klant
  • Module 2: Big data, search for yield, do’s & don’ts bij de implementatie van Solvency II
  • Module 3: Ethiek, sturen op kernwaarden en gedrag & scenarioanalyse

Deelnemers kunnen rekenen op een goede mix tussen theorie en praktijk, vooraanstaande vakspecialisten en maatwerk. Het programma voldoet aan de eisen die gesteld worden door de verscherpte wet- en regelgeving, de permanente educatieverplichting, de Governance Principes en de zelfregulering.

Lees meer

Meer weten over het programma voor sleutelfunctionarissen? Download de brochure. Lees ook meer op de website van Nyenrode Business Universiteit. Daar staat ook meer over de andere programma’s die het Verbond en Nyenrode aanbieden, waaronder het genoemde programma voor commissarissen en bestuurders.


Was dit artikel nuttig?