Bijeenkomst Rechtsbijstandmiddag 2019

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Bijeenkomst Rechtsbijstandmiddag 2019

Altijd al benieuwd geweest naar de overeenkomst tussen minister Dekker, het Kifid en Innovatie? Kom dan naar de rechtsbijstandmiddag! Deze onderwerpen, en nog veel meer, komen die middag uitgebreid aan bod. Daarnaast biedt deze middag dé gelegenheid om met uw branchegenoten bij te praten en van gedachten te wisselen.

De jaarlijkse Rechtsbijstandmiddag vindt plaats op woensdag 30 oktober a.s. 

Het programma bestaat uit twee delen: een plenair deel, waaraan iedereen deelneemt en verdiepende workshops, waarvoor je je apart kunt opgeven.

Tijdens het plenaire gedeelte praat Jos Sewalt (voorzitter Platform Rechtsbijstand) je onder meer bij over actuele ontwikkelingen in de sector, de CVS-branchecijfers en activiteiten van het Platform Rechtsbijstand. Aan het woord komen verder het Kifid (over klachten over rechtsbijstandsverzekeraars en wat we daarvan kunnen leren), Kennedy Van der Laan (innovatie in de branche) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (over de plannen voor gesubsidieerde rechtshulp).

De vier workshops

 1. Kifid
  Het Kifid gaat met je in gesprek aan de hand van een casus. Ook het onderwerp ‘Samenhang’ (de maximale vergoeding bij met elkaar samenhangende gebeurtenissen) en andere onderwerpen die vaak terugkomen in geschillen bij het Kifid, bespreek je op een interactieve manier met elkaar.
 1. Innovatie
  Jelle van Veen en Jeroen Zweers (Kennedy Van der Laan) gaan met je in discussie over de toekomst van de branche als gevolg van innovatie en nieuwe technieken. Wat valt in de categorie indianenverhalen en waar moeten we als branche aandacht aan schenken, dan wel ons zorgen om maken?
 1. Plannen Dekker/Gesubsidieerde rechtshulp
  In deze workshop door Frederike van Diersen (J&V) staat de mogelijke rol van verzekeraars in het nieuwe stelsel centraal. Wat hebben wij dat voor J&V interessant is? Wat ziet J&V als onze toegevoegde waarde en wat denken we zelf bij te kunnen dragen aan het nieuwe stelsel? Hoe zit het met de rechtshulppakketten en wat betekenen deze voor de uitvoering en rol verzekeraars? En hoe borgen we de kwaliteit in het stelsel? 
 1. Communicatie en PR
  Maarten Heeneman (adviseur public affairs) en Oscar van Elferen (woordvoerder) van het Verbond praten je bij over de aandacht dit jaar voor rechtsbijstandverzekeraars in media en politiek (Radar, Kassa, Kamervragen). Waar komt die aandacht vandaan? Hoe gaan we hiermee om?

Bij aanmelding kun je een voorkeur aangeven voor 2 van deze workshops.

Programma
12.30 uur:    Inloop en ontvangst, met koffie en thee
13.00 uur:    Welkom, programma etc.; Marieke Beugel (beleidsadviseur rechtsbijstand Verbond)
13.05 uur     Jos Sewalt (voorzitter platform rechtsbijstand): werkzaamheden van het platform
                    rechtsbijstand van afgelopen en komend jaar, ontwikkelingen die de branche en
                    CVS-cijfers
13.30 uur:    Het Kifid: klachten die Kifid ontvangt over rechtsbijstandverzekeraars, wat kun je
                    daarvan leren, zienswijze en adviezen van Kifid
14.00 uur:    Jeroen Zweers en Jelle van Veenen (Kennedy Van der Laan): innovatie in de branche.
                     Welke concrete innovatie en gebruikte technieken zijn relevant voor onze branche?
                     Hoe kan de techniek ons helpen? Hoe blijven we relevant als branche (met en
                     ondanks nieuwe technieken?) Visie op de mogelijke toekomst van de branche en
                     rechtshulpverlening in algemene zin
14.30 uur:    Frederike Diersen (ministerie van Justitie en Veiligheid): de plannen van minister
                    Dekker voor de gesubsidieerde rechtshulp. Wat houden deze plannen in en welke
                    rol kunnen verzekeraars in het nieuwe stelsel spelen?
15.00 uur:    Korte pauze, naar workshops
15:15 uur:     Workshopronde 1
16.00 uur:    Workshopronde 2
16.30 uur:    Terugkoppeling vanuit de workshops
16.45 uur:    Netwerkborrel
18.00 uur:    Einde

Bestemd voor
Deze bijeenkomst is exclusief voor leden van het Verbond.
Deelname is vooral interessant voor directieleden, managers, schadebehandelaars, stafmedewerkers, communicatiemedewerkers, innovatie-adviseurs etc.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Annulering en no-show
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst.
Bij latere annulering of no-show wordt € 50,= (excl. btw) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Deze bijeenkomst draagt bij aan je actuele kennis
Na deze bijeenkomst ben je onder meer op de hoogte van:

 • Voor de branche relevante ontwikkelingen en cijfers;
 • Ervaringen, visie en zienswijze Kifid m.b.t. klachten over rechtsbijstandsverzekeraars;
 • Relevante innovatieve en technologische ontwikkelingen;
 • (De gevolgen van) de plannen van minister Dekker voor gesubsidieerde rechtshulp.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Marieke Beugel (beleidsadviseur Schade). Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

N.B. Wij streven ernaar om zoveel als mogelijk rekening te houden met aangegeven voorkeuren. Omdat er per deelsessie steeds ruimte is voor een maximum aantal deelnemers, hangt definitieve indeling af van het aantal aanmeldingen per sessie.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).