Early warning KNMI

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Early warning KNMI

Het klimaat verandert snel. Hierdoor komen weersextremen vaker voor. Om in te spelen op het veranderde weer en de maatschappelijke vraag, gaat het KNMI eerder en preciezer waarschuwen en verandert de manier van werken. Verzekeraars en adviseurs kunnen hiermee hun klanten eerder en beter waarschuwen om maatregelen te treffen. Ook kunnen verzekeraars en andere partijen in de keten hun schadeafhandeling tijdig opschalen, zodat klanten beter en sneller geholpen worden.

Early Warning Centre

Hittegolven, hevige neerslag, stormen, luchtverontreiniging en vulkaanas. De toenemende kwetsbaarheid voor dit soort extreme weersomstandigheden vraagt om vroegtijdige, op impact gebaseerde waarschuwingen en adviezen. Daarom ontwikkelt het KNMI de komende jaren een Early Warning Centre (EWC), een zogenaamd nationaal waarschuwingsadviessysteem. Met het EWC kan het KNMI een grotere bijdrage leveren aan de veiligheid en welvaart van Nederland en daarbuiten.

Rapport 'KNMI Klimaatsignaal'

Voor verzekeraars en andere financiële instellingen is ook het KNMI Klimaatsignaal dat in de herfst verschijnt erg interessant. In dit rapport wordt een eerste duiding van het nieuwe IPCC-rapport over het klimaat gegeven. In 2023 worden de nieuwe KNMI klimaatscenario’s verwacht. Vroegtijdige kennis van risico’s kan klanten beter helpen bij hun beslissingen voor de langere termijn.

Het Institute for Environmental Studies (Vrije Universiteit Amsterdam) voert voor the National Association of Insurance Commissioners (USA) onderzoek uit naar orkaanvoorbereidingen van klanten in Florida tijdens een directe dreiging. Ook voor andere natuurrampen kunnen verzekeraars hier van leren.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m 9 juni a.s., 12.00 uur.

Bestemd voor
Deze livestream staat open zowel voor leden als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor productmanagers, business developers, innovatiemanagers, verzekeringsmakelaars, adviseurs, underwriters, risicodeskundigen, actuarissen, schadebehandelaars en -experts, verzekeringsmakelaars, adviseurs, op gebied van schadeverzekeringen.

Sprekers

 • Host: Geeke Feiter-van Heuvelen, directeur Verbond van Verzekeraars
 • Rubert Konijn, strategisch business manager Klimaat KNMI
 • Rob Sluijter, Programma manager Early Warning Centre KNMI
 • Peter Siegmund, Klimaatwetenschapper KNMI
 • Peter Robinson, Research Associate VU (Engelstalig)
 • Moderators: Timo Brinkman en Vylon Ooms, beleidsadviseurs bij het Verbond


Programma
Aanvang:     10.00 uur
Duur:           max. 1 uur

 • Opening door Geeke Feiter-van Heuvelen
 • Het KNMI is meer dan het weer door Rubert Konijn (KNMI)
 • Update KNMI klimaatsignaal en klimaatscenario’s door Peter Siegmund (KNMI)
 • Het KNMI Early Warning Centre door Rob Sluijter (KNMI)
 • Individual preparedness for natural disasters, lessons from Florida door Peter Robinson (VU)
 • Q&A-sessie: beantwoording door de inleiders van de via de chat gestelde vragen
 • Afsluiting


Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze stream valt onder het lidmaatschap.
En voor studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam zijn aan deelname geen kosten verbonden.

Voor medewerkers van een organisatie aangesloten bij Adfiz bedragen de kosten €49,-(excl. BTW).

Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW).

 • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
 • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
 • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
 • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

PA-certificaat
Na deze bijeenkomst weet je de belangrijkste ontwikkelingen rondom het Early Warning System van het KNMI, nieuwe klimaatscenario's en internationale inzichten in hoe klanten zich voorbereiden op naderend extreem weer.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een bewijs van deelname (PA-certificaat) worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Timo Brinkman, beleidsadviseur Klimaat. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Partnership
De wereld om ons heen verandert en de financiële sector verandert mee. Het Verbond van Verzekeraars beweegt naar een open platform. Om daaraan invulling te geven werkt het Verbond samen met verschillende partijen, op diverse terreinen. Met het aangaan van partnerships creëert het Verbond een branche-overstijgend, open platform met het delen van kennis als doel. Dit komt ten goede aan leden, partners en het Verbond. Door co-creatie ontstaan zo nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterken.
KNMI en IVM zijn twee van onze expertpartners. 

IVM_VU logo.svg