Partners in crime: hoe dan?

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Partners in crime: hoe dan?

In de serie Boef de baas (4)

Dit webinar is mede mogelijk gemaakt door onze partner KPMG

Hoe komt een goed functionerend samenwerkingsverband tot stand? Waarin ligt de meerwaarde en wanneer kun je eigenlijk spreken van samenwerking? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens het webinar ‘Partners in crime: hoe dan?’. Onder leiding van host Eva de Valk gaan de tafelgasten, waaronder DNB en KPMG met elkaar in gesprek over hoe zij kansen omzetten in actie om samen te werken in de strijd tegen criminaliteit. Welke energie komt daarbij vrij en hoe worden uitdagingen tegemoet getreden?

Meld je nu aan!

Bestemd voor
Dit webinar staat open voor zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor strategen en beslissers op gebied van fraude en veiligheid, functionarissen Veiligheidszaken, security- en fraudespecialisten, CISO’s, riskmanagers, fraude-onderzoekers etc.

Sprekers
Boef de Baas 2021 wordt gehost door dagvoorzitter en journalist Eva de Valk. Zij is gefascineerd door de impact van technologie op onze samenleving. Eerder was De Valk correspondent in Silicon Valley en coördinator van de technologiepagina’s van NRC. Met haar kritische blik zal zij de Boef de Baas-webinars leiden.

Onze tafelgasten:

Lennert Branderhorst, is Intelligence specialist bij de CyberUnit van De Nederlandsche Bank (DNB). DNB coördineert al vijf jaar het succesvolle TIBER-programma waarbij instellingen zich gecontroleerd laten hacken door de beste ethischer hackers. Als ingewijde van dit programma heeft Lennert al bij vele grote instellingen ‘the good, the bad and the ugly’ van cyberweerbaarheid en cyberaanvallen gezien. Deze kennis probeert DNB waar mogelijk te delen met andere (vitale) instellingen in Nederland. Samenwerking is namelijk één van de pijlers van TIBER. Lennert vertelt in een korte presentatie hoe samenwerking binnen ‘trusted communities’ in zijn werk gaat, welke voordelen deze opleveren en wat de basisvoorwaarden zijn om deze op te zetten.

Jori van Schijndel, senior manager Forensic Technology en Monica van Santbrink, manager Forensic Technology bij KPMG, spreken over enkele ervaringen met betrekking tot samenwerking binnen andere sectoren dan verzekeraars. Zij besteden hierbij vooral aandacht aan de rol van technologie om samenwerking te faciliteren, waarbij thema’s als preventie, transparantie, privacy en proportionaliteit zullen langskomen.
Monica, met een studie sterrenkunde op zak en  de wil om haar analytische vaardigheden in te zetten bij maatschappelijke thema’s, is in 2017 begonnen bij KPMG Forensic Technology. Ze houdt zich bezig met vraagstukken op het snijvlak van compliance en IT, met name financieel-economische criminaliteit (FEC).
Met een achtergrond in Artificiële intelligentie, Informatica en IT-audit, is Jori in 2012 begonnen bij KPMG Forensic Technology. Hier houdt hij zich primair bezig met maatschappelijk relevante thema’s zoals witwassen, fraude en non-compliance met wet- en regelgeving bij vooral financiële instellingen en zorginstellingen.

Programma
Aanvang:     16.00 uur
Duur:           max. 1 uur

  • Opening door Eva de Valk
  • Samenwerking binnen ‘trusted communities’ door Lennert Branderhorst
  • De rol van technologie bij samenwerking binnen andere sectoren dan verzekeraars met Jori van Schijndel en Monica van Santbrink
  • Discussie en vragen
  • Afsluiting

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Dit webinar valt onder het lidmaatschap.

Voor medewerkers werkzaam bij leden van Adfiz bedragen de deelnamekosten € 49,- (excl. BTW). Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW).

Kijk dit webinar en kijk gratis naar het openingswebinar!
Als je je voor dit webinar en/of andere webinars van Boef de baas aanmeldt, kun je gratis het openingswebinar om 9.45 uur volgen. Je moet je daarvoor wel even apart aanmelden.

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

PA-certificaat
Na deze bijeenkomst
- ken je het belang van samenwerking in de strijd tegen cyber- en verzekeringscriminaliteit
- ben je op de hoogte van de kenmerken van een succesvol samenwerkingsverband
- weet je hoe je tot een succesvol samenwerkingsverband komt.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

PE-Punt
Vanuit het NIVRE wordt 1 PE-punt aan dit webinar toegekend. Met het bewijs van volledige deelname (PA-certificaat) dat je ontvangt na afloop van het webinar, kan je dit punt zelf aanvragen bij het NIVRE.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Andrea Greijdanus. Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe kun je deelnemen aan dit webinar?
Let op: onze aanmeldprocedure is veranderd.
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je de link om deel te kunnen nemen. Na registratie bij OnlineSeminar voor de webinars van het Verbond, kun je voor toekomstige Verbondswebinars van dat account gebruik maken en hoef je je niet opnieuw te registreren.
Kun je op het moment van het webinar niet kijken? Geen probleem! Dit webinar is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Partnership
De wereld om ons heen verandert en de financiële sector verandert mee. Het Verbond van Verzekeraars beweegt naar een open platform. Om daaraan invulling te geven werkt het Verbond samen met verschillende partijen, op diverse terreinen. Met het aangaan van partnerships creëert het Verbond een branche-overstijgend, open platform met het delen van kennis als doel. Dit komt ten goede aan leden, partners en het Verbond. Door co-creatie ontstaan zo nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterken.

KPMG is één van onze expertpartners. 

Let op: onze aanmeldprocedure is veranderd.
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar.