Skip to Content

Zakelijke klanten in 2020 tevreden over contact verzekeraar

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Zakelijke klanten van schadeverzekeraars waarderen hun verzekeraar eind 2020 beter dan een jaar eerder. Zowel de dienstverlening, de premie als de verzekering zelf wordt beter beoordeeld. Klanten zijn met name tevreden over de informatie op websites én het contact per e-mail en telefoon.

Dat blijkt uit de publicatie van het Klanttevredenheidsonderzoek voor de zakelijke markt, dat eind 2020 is uitgevoerd door onderzoeksbureau MarketResponse, in opdracht van het Verbond van Verzekeraars. Het onderzoek heeft als doel het meten van de loyaliteit en tevredenheid van klanten van zakelijke schade- en inkomensverzekeraars. In 2020 zijn in totaal bijna 2.600 zakelijke klanten ondervraagd over 13 deelnemende verzekeraars. Net als vorig jaar zijn Centraal Beheer (schade) en Sazas (inkomen) overall (o.b.v. de NPS) de best scorende verzekeraars in het onderzoek.

Beeld bij inkomensverzekeraars stabiel

Het beeld bij de inkomensverzekeraars is over het algemeen genomen stabiel, met op een aantal aspecten een stijging ten opzichte van vorig jaar, zoals bij het oordeel over telefonisch contact en de klantvriendelijkheid. Zowel bij de schade- als inkomensverzekeraars is de wijze waarop verzekeraars met vragen omgaan een verbeterpunt.

Klantbelang en Reputatie

Het Klanttevredenheidsonderzoek voor de zakelijke markt draagt als onderdeel van het programma Klantbelang en Reputatie bij aan het versterken van de positie van de (zakelijke) klant. Door het signaleren van knelpunten en het inzichtelijk maken van de veranderende klantbehoefte biedt het onderzoek onder andere handvatten bij het verder verbeteren van de klantcommunicatie.

Data Analytics Centre

Het onderzoek is begeleid door het Data Analytics Centre (DAC, voorheen het CVS). Het DAC heeft als doel om meerwaarde uit data te halen voor leden, (data)partners, stakeholders en media. Bijvoorbeeld door het doen van klantonderzoek, maar vooral door nieuwe databronnen te ontsluiten en (open) databronnen te combineren. Hierdoor kunnen we nieuwe inzichten bieden op maatschappelijk relevante thema’s. Vanuit het Data Analytics Centre zijn we altijd op zoek naar niet-concurrentiële datavraagstukken die meerwaarde kunnen hebben voor verzekeraars.

Loop jij rond met een dergelijk vraagstuk? Ben je benieuwd naar de mogelijkheden of naar onze werkzaamheden? Neem dan contact op met Miranda Graftdijk.

 


Was dit nuttig?