Werkdruktemeter - de gebruikerssessie

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Werkdruktemeter - de gebruikerssessie

Meet je werkplezier!

Medewerkers die met plezier naar hun werk gaan en zich gelukkig voelen zijn productiever, meer betrokken, hebben een lager verzuim en zijn minder geneigd te vertrekken. Maar in hoeverre zijn medewerkers gelukkig en in welke mate ervaren zij werkdruk? Met de Werkdruktemeter, die is ontwikkeld door sociale partners in de verzekeringsbranche, worden bronnen van werkdruk en werkplezier in kaart gebracht én bespreekbaar gemaakt.
In deze gebruikerssessie word je meegenomen in de nut en noodzaak van de Werkdruktemeter, maar ook hoe de Werkdruktemeter kan worden gebruikt in jouw organisatie (een stappenplan) aan de hand van de rollen van de coördinator, leidinggevende en medewerker. Dit wordt verduidelijkt door demo’s. Je ziet onder meer welke vragen er in de Werkdruktemeter zitten en wat voor feedback de gebruikers krijgen.
Ook zal er aandacht zijn voor het privacy-aspect (anonimiteit van de gebruikers), hoe vaak je het instrument kunt gebruiken en handige tips & tricks bij het gebruik.

Na afloop van de sessie van een uur, is er aansluitend een half uur tijd om vragen ‘on the spot’ te beantwoorden.
Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m vrijdag 16 april a.s., 12.00 uur.


Programma
Aanvang:     10.30 uur
Duur:           max. 1 uur, met aansluitend een half uur voor het beantwoorden van vragen

  • Opening door Suzanne Kooij, beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden Verbond van Verzekeraars
  • Wat is de Werkdruktemeter, hoe werkt het en hoe zet je het in? door Huub Pennock, een van de makers van de Werkdruktemeter
  • Vragen
  • Afsluiting

Bestemd voor
Deelname is bestemd voor medewerkers die werkzaam zijn bij bedrijven die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars en staat ook open voor overige geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor HR-professionals, arbo-professionals, preventiemedewerkers, leidinggevenden en OR-leden die geïnteresseerd zijn in het gebruik van de werkdruktemeter.

Kosten
Aan deze stream zijn geen kosten verbonden.

Doelstelling
De Werkdruktemeter kan HR-managers en arbocoördinatoren/degenen die verantwoordelijk zijn voor het personeelsbeleid, de leidinggevenden en medewerkers binnen de organisatie stimuleren om met het thema 'werkdruk en werkplezier' aan de slag te gaan. Met als doel om ervoor te zorgen dat werknemers en werkgevers hierover in gesprek gaan. Vervolgens kunnen zij waar nodig in beweging komen om de werkdruk te verminderen en het werkplezier te verhogen.

Deze bijeenkomst draagt bij aan je actuele kennis
Na deze bijeenkomst weet je
- hoe de Werkdruktemeter werkt
- welke functie de verschillen rollen binnen het instrument hebben
- wat je in de Werkdruktemeter kan zien en wat je er mee kunt.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).
N.B. een PA-certificaat wordt alleen verstrekt als je tijdens de livestream inlogt met je eigen naam (dus niet anoniem of met een nick name) en je deelname zo kan worden vastgesteld.

Nadere informatie, voorbereiding en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Suzanne Kooij.
Aan haar kun je ook ook vooraf vragen sturen, ook als je niet aanwezig kunt zijn bij de gebruikerssessie. Dat geeft ons de mogelijkheid om de gebruikerssessie goed af te stemmen op de wensen van de gebruikers. 

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie. 

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).