Themabijeenkomst: Het 'Big data en Verzekeringen' debat

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Themabijeenkomst: Het 'Big data en Verzekeringen' debat

Dit debat is bestemd voor leden Verbond en genodigden. 
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

Op 1 april organiseert het Verbond een debat over het gebruik van big data in de verzekeringssector. Het Verbond publiceerde in 2016 een eerste paper over dit onderwerp. Vraag is nu: ‘Wat moet onze koers voor de komende jaren zijn op dit thema?’ Graag nodigen wij u uit om hierover mee te praten tijdens het debat ‘Big Data en Verzekeringen’ op maandag 1 april a.s. in Nieuwspoort.  

In het voorjaar van 2016 gaf het Verbond het paper ‘Grip op data’ uit. De uitkomsten van een door het Verbond georganiseerd debat met deskundigen werden daarbij als input gebruikt. Het paper schetste de kansen en bedreigingen van het gebruik van advanced analytics. Ook werden voorstellen gedaan om de bedreigingen af te wenden. Inmiddels zijn die voorstellen uitgevoerd, waaronder de Solidariteitsmonitor en een nieuwe privacy gedragscode voor verzekeraars. Het Verbond stelt u daarom de vraag: is dit de juiste koers, of is er aanvullend werk nodig? In het nieuwe MLT van het Verbond wordt ‘verantwoorde omgang met data’ niet voor niets als één van de speerpunten genoemd. 

Onder leiding van dagvoorzitter Marijke Roskam (o.a. BNR) gaan we in het hart van politiek Den Haag met elkaar het debat aan over verzekeren met of zonder data & analytics. Daarbij wordt u geïnspireerd door sprekers uit de academische wereld, de verzekeringssector én de politiek. Zij laten hun licht schijnen over deze materie. Maar vooral ook úw bijdrage is van belang. Daarom stellen wij het erg op prijs als u aan dit debat wilt deelnemen. 

Let wel: er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor dit debat. Indien nodig wordt een selectie gemaakt aan de hand van het aantal deelnemers per maatschappij. 

Wij hopen u in Nieuwspoort te mogen begroeten! 

Programma 
11:00 uur  Opening door dagvoorzitter Marijke Roskam (o.a. BNR)
11:05 uur  Interview Richard Weurding (algemeen directeur Verbond) met de dagvoorzitter
                  over aanleiding debat
11:20 uur  De visie van Hoogleraar ICT en privacy Mireille Hildebrandt op big data & verzekeren
11:45 uur  Discussie met de zaal
12:20 uur  Folkert van der Ploeg (Aegon) over de kansen van data en analytics in relatie
                  tot ethiek
12:40 uur  Tjerrie Smit (Nationale-Nederlanden) over de inzet van advanced analytics om
                  betalingsachterstand te voorkomen
12:50 uur  Tweede Kamerleden Henk Nijboer (PvdA) en Ronald van der Linde (VVD) geven
                  hun visie op gebruik van big data door verzekeraars
13:05 uur  Afsluitend debat
13:15 uur  Afronding door de dagvoorzitter en aansluitend lunch      

Bij het debat zijn (vak)media aanwezig, herkenbaar aan hun badge. 

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

Annulering en no-show
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst.
Bij latere annulering of no-show wordt € 50,= (excl btw) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als u zich door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden. 

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Jos Schaffers.

Mogelijk ook interessant voor u
De themapagina ‘Big Data en Privacy’ op de website van het Verbond van Verzekeraars.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn. 

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Aankomende activiteiten

ALV.jpg
Ledenevent 2017.jpg

Cookies

{cookieText}