}
Op deze pagina is content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Verwerking Persoonsgegevens (gedragscode)

De gedragscode bepaalt welke gegevens verzekeraars mogen verwerken en op welke wijze dit moet worden gedaan. In de gedragscode zijn de algemene verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens specifiek voor verzekeraars nader uitgewerkt.
 
Meer weten over de verwerking van persoonsgegevens door verzekeraars?
Bekijk dan het Dossier Privacy.

Bekijk het document

Ingangsdatum 1 mei 2010
 
Bindend voor Alle leden van het Verbond van Verzekeraars
Bijlages Vragen en antwoorden
Model (zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
English version: Code of Conduct for the Processing of Personal Data by Financial Institutions
;

Cookies

{cookieText}