Jaarevent 2021

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Jaarevent 2021    |    Veerkracht door verbinding    |    Programma


De verzekeringssector draagt bij aan een krachtige samenleving die tegen een stootje kan. Door ervoor te zorgen dat risico’s verzekerd zijn en dat we daardoor risico’s durven te nemen. Door te verbinden leveren wij veerkracht voor onze sector en de maatschappij, nu en in de toekomst!

Het komende Jaarevent van het Verbond staat van 4 tot en met 8 oktober in het teken van Veerkracht! Dit jaar gaan we helemaal digitaal vanuit onze verbondsstudio in Den Haag. Een beproefd concept dat bol staat van interactie, inspiratie en niet te vergeten humor. Ontmoet tijdens deze week sprekers uit de verzekeringswereld, inspirators van buiten de sector, maar ook deskundigen met de blik op de toekomst.

Een week lang inspiratie

Het Jaarevent, ditmaal een hele week lang, is dé plek waar we het hebben over de veranderingen die de verzekeringssector raken en waar we samen over oplossingen nadenken. Laat vooral via de chat jouw stem horen tijdens de acht webinars en het speciale  jongerenprogramma op 7 oktober.

Maandag 4 oktober | 11.00-12.00 uur | Internationale veerkracht: hoe dan?

Het Jaarevent trapt af met de blik op internationale veerkracht: Wat doen de internationale verzekeraars om de veerkracht te vergroten van klanten, de samenleving en zichzelf? Wat kan Nederland daarvan leren?
 
Susanne Schmitt, Nature and Spatial Finance Lead van het Wereld Natuurfonds laat de alarmbellen rinkelen als zij vertelt wat ons te wachten staat als wij geen actie ondernemen om het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan. Wat betekent de afname van biodiversiteit voor de 
           financiële wereld? Een ding is zeker: we kunnen rekenen op meer schades, onverwachtere schades, nieuw type schades bovenop de mogelijke onverzekerbaarheid van bepaalde gebieden, klanten of producten.
Annik Penders van Verbondspartner BCG schetst welke opties verzekeraars hebben en geeft richting. 
De Association of British Insurers (ABI) heeft eerder dit jaar een ‘Climate Change Roadmap’ ontwikkeld. Hierin is onder meer in kaart gebracht op welke wijze verzekeraars de ambitie van het Verenigd Koninkrijk kunnen ondersteunen om in 2050 ‘Net Zero’ te zijn. Vervolgens vindt een groepsdiscussie plaats waar ook Allegra van Hövell-Patrizi, CEO Aegon Nederland bij aanschuift.

Bestemd voor
Dit webinar staat open zowel voor leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden. Deelname is vooral interessant voor bestuurders, commissarissen en toezichthouders, directieleden, alle werknemers in de sector maar ook voor (medewerkers van) andere brancheverenigingen en verder iedereen die in dit onderwerp geïnteresseerd is.
Stuur deze informatie gerust door aan iedereen voor wie dit webinar interessant is.

Kosten
- Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond: geen kosten.
- Voor medewerkers werkzaam bij een organisatie aangesloten bij Adfiz bedragen de deelnamekosten € 49,- (excl. btw).
- Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. btw).

PE-Punt
Vanuit het NIVRE wordt 1 PE-punt aan dit webinar toegekend. Met het bewijs van volledige deelname (PA-certificaat) dat je ontvangt na afloop van het webinar, kan je dit punt zelf aanvragen bij het NIVRE.

Dit webinar is in het Engels.

Meld je hier aan!

Maandag 4 oktober | 16.00 -17.00 uur | Hoe komt Nederland veerkrachtig uit de crisis?

Tijdens dit tweede webinar verwelkomt Richard Weurding jou en zijn counterparts aan de Haagse Tafel: Ingrid Thijssen (VNO-NCW), Jan van Zanen (Den Haag) en Tuur Elzinga (FNV). Zij gaan met elkaar en met jou de discussie aan over de belangrijkste vraag van dit moment: wat is er nodig om veerkrachtig uit de crisis te komen, nu en in de toekomst en welke rol kunnen en moeten verzekeraars spelen?

Bestemd voor
Dit webinar staat open zowel voor leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden. Deelname is vooral interessant voor bestuurders, directieleden, alle werknemers in de sector, organisaties werkzaam bij en voor verzekeraars (bijv. accountants, consultants, advocaten, IT), andere brancheverenigingen en verder iedereen die in dit onderwerp en de polder geïnteresseerd is. Stuur deze informatie gerust door aan iedereen voor wie dit webinar interessant is.

Kosten
- Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond: geen kosten.
- Voor medewerkers werkzaam bij een organisatie aangesloten bij Adfiz bedragen de deelnamekosten € 49,- (excl. btw).
- Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. btw).

Meld je hier aan!

Dinsdag 5 oktober | 16.00 -17.00 uur | Big Data challenge: Hoe audit je een algoritme?

Verzekeraars weten steeds meer van hun klanten en passen daar hun producten en prijzen op aan. Tegenwoordig gebeurt dat vaak vol automatisch door een algoritme. Om hun klanten beter te kunnen bedienen, zetten steeds meer verzekeraars algoritmes in. Tegelijkertijd moeten verzekeraars altijd kunnen uitleggen hoe een advies aan een klant tot stand is gekomen. Daarom worden algoritmes ge-audit. Hoe doe je dat? Een algoritme auditen?

De Big Data-expert van Nederland, Sander Klous, hoogleraar (UvA) op het gebied van Big Data Ecosystemen en partner Big Data -analytics bij KPMG, legt het uit. Verbondspartner KPMG  maakt het concreet aan de hand van verschillende casussen over de inzet van AI in besluitvorming en schadeafhandeling. Zowel vanuit de ontwikkeling van het algoritme, als de audit zelf. Een voorbeeld hiervan is de afhandeling van claims over schade veroorzaakt door de gaswinning in Groningen. KPMG laat zien hoe zij via beeldherkenning dit proces versnellen en standaardiseren. Hiervoor past KPMG onder andere deep learning modellen toe met behulp van de laatste technieken. Tegelijkertijd is de betrouwbaarheid van dergelijke toepassingen van groot belang. Hoe AI- technologie helpt om de schadeafhandeling te verbeteren en op welke wijze audits bijdragen aan de betrouwbaarheid ervan wordt tijdens de presentatie toegelicht. Het Data Analytics Centre schuift aan voor de onpartijdige blik vanuit het Verbond.

Bestemd voor
Dit webinar staat open zowel voor leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden. Deelname is vooral interessant voor auditors, compliance officers, actuarissen, product ontwikkelaars, gevolmachtigden, intermediairs, privacy adviseurs en verder iedereen die in dit onderwerp geïnteresseerd is.
Stuur deze informatie gerust door aan iedereen voor wie dit webinar interessant is.

Kosten
- Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond: geen kosten.
- Voor medewerkers werkzaam bij een organisatie aangesloten bij Adfiz bedragen de deelnamekosten € 49,- (excl. btw).
- Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. btw).

PE-Punt
Vanuit het NIVRE wordt er 1 PE-punt aan dit webinar toegekend. Met het bewijs van volledige deelname (PA-certificaat) dat je ontvangt na afloop van het webinar, kan je dit punt zelf aanvragen bij NIVRE.

Meld je hier aan!

Woensdag 6 oktober | 11.00 -12.00 uur | Cyberfraude: Hoe houd je de digitale dief buiten je bedrijf?

Het vijfde webinar in onze eventweek heeft als onderwerp ‘cyberfraude’. Fraude en innovatie zijn nauw met elkaar verbonden. Fraudeurs innoveren om burgers en verzekeraars geld afhandig te maken. Verzekeraars laten dit niet over hun kant gaan en innoveren om de nieuwste vormen van fraude op te sporen en – beter nog – te voorkomen. Hoe zorg je als verzekeraar dat je digitaal weerbaar bent? Wat is ‘gouden’ informatie voor de cybercrimineel en hoe zorg je dat deze informatie veilig is? Hoe werken verzekeraars samen om digitale indringers een voet dwars te zetten? Verbondspartner Cognizant vertelt hoe zij fraude bij grote creditcardmaatschappijen voorkomen én opsporen. Pim Takkenberg van Northwave laat je zien wat je moet doen als je organisatie gegijzeld wordt door ransomware, welke dillema's dit oplevert en welke maatregelen je kan nemen om te voorkomen dat het weer gebeurt.

Bestemd voor
Dit webinar staat open zowel voor leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden. Deelname is vooral interessant voor iedereen die interesse in dit onderwerp heeft, zoals strategen, beleidsbepalers, innovatiemanagers en andere beïnvloeders bij verzekeraars op het terrein van risicomanagement, cyber security, veiligheid, fraudebestrijding, ethiek, data en privacy. Meer specifiek: medewerkers Veiligheidszaken, coördinatoren fraudebeheersing, Informatiebeveiligers, Information Security Officers, Operational Risk Managers, Security Specialisten en Compliance Officers. Ook biedt het webinar waardevolle inzichten voor private en overheidsorganisaties die actief zijn op het gebied van criminaliteitsbeheersing en cyberveiligheid.
Stuur deze informatie gerust door aan iedereen voor wie dit webinar interessant is.

Kosten
- Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond: geen kosten.
- Voor medewerkers werkzaam bij een organisatie aangesloten bij Adfiz bedragen de deelnamekosten € 49,- (excl. btw).
- Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. btw).

PE-Punt
Vanuit het NIVRE wordt 1 PE-punt aan dit webinar toegekend. Met het bewijs van volledige deelname (PA-certificaat) dat je ontvangt na afloop van het webinar, kan je dit punt zelf aanvragen bij het NIVRE.

Meld je hier aan!

 

Woensdag 6 oktober | 15.00 - 17.00 uur  | Digital nomads, the war on talent

Werken als een ‘digital nomad’ spreekt veel jongeren aan. Wat kan de sector doen  om dit een succes te laten zijn? Wat boeit jongeren? Hoe werken ze? Wat kunnen ze van elkaar leren? Wat zijn jóúw ideeën en wensen? Meld je aan en praat vooral mee!

Tijdens dit webinar vertelt Alex Malone, ondernemer & digital nomad, over werken waar en wanneer je wilt. Zij gaat in op de vraag aan welke randvoorwaarden je moet voldoen om het ‘vrij’ werken een succes te laten zijn.

In een ronde tafelgesprek met Jaspar Roos, ondernemer o.a. bij Plug & Play, een expert uit de verzekeringssector en twee vertegenwoordigers vanuit de jongerenverenigingen van verzekeraars spreken wij over het vertalen van de kernwaarden van digital nomads naar de verzekeringssector. Hoe geven verschillende maatschappijen uiting aan zaken als purpose en flexibiliteit?

Daarna bespreekt Djurre Das, onderzoeker bij het Rathenaur Instituut, ‘millennials’ op de werkvloer’: wie zijn het, wat boeit ze, hoe werken ze en wat kunnen we van elkaar leren? Maar ook aan jou de vraag: Wat zijn jouw wensen? Laat je stem horen en meld je aan voor dit gratis superinteressante webinar!

Bestemd voor
Dit webinar staat open zowel voor leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden. Deelname is vooral interessant voor young professionals van verzekeraars, studenten, HR-managers van verzekeraars, talentmanagers en recruiters in het bijzonder.
Stuur deze aankondiging vooral door aan iedereen van wie je denkt: die moet er ook bij zijn.

Kosten: Deelname aan dit webinar is voor iedereen gratis.

Meld je hier aan!

Donderdag 7 oktober | 11.00-12.00 uur | Duurzaamheid in het hart van beleid: hoe doe je dat?

Duurzaamheid is een hot topic en verzekeraars staan met hun (beleggings)beleid aan de basis om daadwerkelijk het verschil te maken. Toch worstelen verzekeraars met de vraag hoe duurzaamheid integraal onderdeel te laten zijn van de strategie. Te vaak doen ze het er even bij. De grote hoeveelheid (EU)-duurzaamheidsregelgeving die op verzekeraars afkomt, vergroot het urgentiebesef in de hele organisatie, maar maakt ook dat men soms door de bomen het bos niet meer ziet.

Concrete hulp krijg je tijdens dit webinar van Fred Treur van Univé. Hij vertelt hoe Univé ervoor heeft gezorgd dat duurzaamheid echt onderdeel uitmaakt van beleid, onder meer via een ESG-rapportage. Bouke Evers van EY gaat in op de recente ontwikkelingen omtrent duurzaamheid, de uitdagingen die er liggen vanuit de regelgeving, én welke hulpmiddelen er zijn om je te helpen de juiste stappen te zetten tot een echt duurzaam verzekeringsbedrijf. Hierbij is een geïntegreerde aanpak van belang, om de brede implicaties van duurzaamheid consistent op te nemen in de verschillende onderdelen van het bedrijfsmodel, waaronder strategie, governance, risicomanagement, producten en rapportages.

Bestemd voor
Dit webinar staat open zowel voor leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden. Deelname is vooral interessant voor bestuurders, directieleden, senior managers, medewerkers bij verzekeraars die zich bezighouden met beleggingen, investeringen en/of duurzaamheid, medewerkers van organisaties als Dufas, NVB, DNB en ministeries en verder iedereen die in dit onderwerp geïnteresseerd is. Stuur deze informatie gerust door aan iedereen voor wie dit webinar interessant is.

Kosten
- Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond: geen kosten.
- Voor medewerkers werkzaam bij een organisatie aangesloten bij Adfiz bedragen de deelnamekosten € 49,- (excl. btw).
- Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. btw).

Meld je hier aan!

Donderdag 7 oktober | 15.30 – 16.30 uur | Herstel na natuurrampen door klimaatverandering: goed voorbereid is het halve werk

De afgelopen zomer werd Nederland getroffen door noodweer, met de overstromingen in Limburg als trieste uitschieter. Schadebeperking en snel herstel zijn cruciaal voor de weerbaarheid van de maatschappij en economie. In de wetenschap en internationale gemeenschap is er brede consensus over de meerwaarde van verzekeren bij catastrofes. Denk niet alleen aan snelle schadeafhandeling, maar ook het ontzien van een toch al hard getroffen economie en het vooraf treffen van schadebeperkende maatregelen.

In dit webinar blikt Bert Nap van de Stichting Salvage terug op de lokale coördinatie in Leersum (getroffen door een windval) en Limburg. De stichting komt namens verzekeraars sinds 2017 ook in actie bij extreem weer. Beleidsadviseur Timo Brinkman van het Verbond gaat in op verzekeringsdekkingen, stimuleren van preventie en weerswaarschuwingen bij rampen.  Professor Wouter Botzen van de VU laat zijn licht schijnen op hoe verzekeraars en compensatiemechanismen risicobewust gedrag van burgers en bedrijven kunnen stimuleren én door schadeafhandeling kunnen bijdragen aan een snel herstel van de maatschappij. Liselotte de Koning van het Rode Kruis (prinses Margrietfonds) laat zien met welke maatregelen je kan voorbereiden op rampen, waardoor veel schade te voorkomen is. 

Bestemd voor
Deze livestream staat open zowel voor leden als voor andere geïnteresseerden. Deelname is vooral interessant voor productmanagers, business developers, innovatiemanagers, verzekeringsmakelaars, adviseurs, underwriters, risicodeskundigen, actuarissen, schadebehandelaars en -experts, verzekeringsmakelaars, adviseurs, op gebied van schadeverzekeringen en verder iedereen die geïnteresseerd is.
Stuur deze informatie gerust door aan iedereen voor wie dit onderwerp interessant is.

Kosten
- Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond: geen kosten.
- Voor medewerkers werkzaam bij een organisatie aangesloten bij Adfiz: € 49,- (excl. btw).-
Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. btw).

PE-Punt
Vanuit het NIVRE wordt 1 PE-punt aan dit webinar toegekend. Met het bewijs van volledige deelname (PA-certificaat) dat je ontvangt na afloop van het webinar, kan je dit punt zelf aanvragen bij het NIVRE.

Meld je hier aan!

Vrijdag 8 oktober | 11.00 - 12.00 uur | Risky business: Koester jij de Pippi Langkous in jouw organisatie?

De verzekeringssector bevindt zich al een aantal jaar in een transitie waardoor veerkracht en weerbaarheid steeds belangrijker worden. Traditioneel gezien kijkt de verzekeringssector graag terug om te leren van gebeurtenissen. Door de veranderingen in de sector maken we versneld een ontwikkeling door die ons dwingt vooruit te kijken, ook vanuit  risicobeheersing. Hoe werken aanpassingsprocessen in organisaties? Welke bedrijfscultuur heb je nodig om die stap te kunnen maken naar een toekomstgerichte en veerkrachtige organisatie? En, wat voor medewerkers horen daarbij? Koester je de ‘Pipi Langkousen’ die juist op een hele andere manier denken dan gebruikelijk in jouw organisatie? Sluit je huidige wervingsbeleid daar goed op aan of gaan we voor de generieke groep medewerkers waarvan we weten wat we van ze kunnen verwachten?

Verbondspartners T-MC (Fons Gieles), Marlies de Vries van Nyenrode en Alice Odé projectleider van Diversiteit in Bedrijf (Sociaal-Economische Raad) gaan graag het gesprek met elkaar en jou aan over hoe we  veerkrachtige en toekomstgerichte organisaties kunnen vormgeven via gedrag, gevarieerde werknemers en een inclusieve bedrijfscultuur.

Bestemd voor
Dit webinar staat open zowel voor leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden. Deelname is vooral interessant voor bestuurders, financieel verantwoordelijken, actuarissen en beleggingsspecialisten bij middelgrote en kleine verzekeraars of gevolmachtigd agenten én voor directie, P&O/HR-medewerkers en medewerkers die zich bezig houden met personeelsbeleid of interesse hebben in het onderwerp diversiteit en inclusie en verder iedereen voor wie hierin geïnteresseerd is.
Stuur deze informatie gerust door aan iedereen voor wie dit webinar interessant is.

Kosten
- Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond: geen kosten.
- Voor medewerkers werkzaam bij een organisatie aangesloten bij Adfiz bedragen de deelnamekosten € 49,- (excl. btw).
- Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. btw). 

PE-Punt
Vanuit het NIVRE wordt 1 PE-punt aan dit webinar toegekend. Met het bewijs van volledige deelname (PA-certificaat) dat je ontvangt na afloop van het webinar, kan je dit punt zelf aanvragen bij het NIVRE.

Meld je hier aan!

Interesse in sponsoring?

Het Jaarevent van het Verbond van Verzekeraars biedt bezoekers nieuwe inzichten & contact met waardevolle relaties uit de verzekeringsbranche.

 Waarom sponsor worden? Het Jaarevent biedt:

  • Direct contact met managers bij verzekeraars
  • Aantrekkelijke exposure voor / tijdens / na het Jaarevent
  • Profilering van je bedrijf als expert binnen je vakgebied
  • Een verdiepend en inspirerend programma
  • Volop ruimte voor digitaal netwerken en nieuwe ontmoetingen
  • Presentatie van je logo in onze communicatie-uitingen: volop exposure!

KORTOM: het Jaarevent is hét evenement waar je inspiratie opdoet op het gebied van veerkracht én waar je kennis deelt met verzekeringsprofessionals.

Bekijk het sponsoroverzicht!

Bereik de verzekeringsprofessionals. Bekijk het sponsoroverzicht of vraag Sjoerd Brouwer naar de mogelijkheden om deel te nemen als sponsor aan het Jaarevent. Ook je aanvraag voor een ticketdeal voor jouw organisatie zien wij graag tegemoet. 

Ontmoet andere bezoekers

Ga de interactie aan met andere bezoekers, sprekers of kennispartners. Deel je kennis, expertise of vraagstukken tijdens de webinars, kom in contact met jongeren tijdens het jongerenprogramma en test je kennis tijdens de afsluitende pubquiz. Nieuwe contacten kom je hier zeker tegen!

Haal kennis op en deel je kennis

Verdiep je in korte tijd in meerdere belangrijke topics die spelen binnen de verzekeringsbranche als het gaat om veerkracht.

Kijken vanuit huis

Bekijk, discussieer & netwerk vanuit je eigen (thuis)werkplek.

Voor wie?

Met het Jaarevent willen wij onze kennis, expertise en netwerken breder delen, mensen en inzichten met elkaar verbinden en ons daarmee ontwikkelen naar een branche-overstijgend, open platform. Het event is daarom niet alleen bedoeld voor leden van het Verbond, zoals (jonge) professionals, directie- en managementleden, maar ook staf- en beleidsmedewerkers bij verzekeraars. Maar ook mensen van buiten de sector zijn van harte welkom: adviseurs, consultants en beleidsmakers bij de overheid, uit het hoger beroepsonderwijs en van wetenschappelijke instituten. Kortom, voor iedereen die betrokken is bij de verzekeringsbranche.

Aftermovie 2019

Op 5 september vond het fysieke Jaarevent 2019 plaats met ruim 100 bezoekers om te praten over Groei: de uitdagingen én innovatieve oplossingen voor de verzekeringsmarkt. Nieuwsgierig naar dit event: bekijk de aftermovie.

Je kunt deze video alleen afspelen als je onze marketingcookies accepteert.
Dat is niet onze keuze, maar het gevolg van wetgeving. Wij gaan uiteraard netjes met je gegevens om.