Meer verkeersdoden door slecht gordelgebruik

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Het was vanmorgen hét nieuws van de dag. Een kwart van de dodelijke verkeersslachtoffers op de snelweg (18 in 2017) draagt geen gordel, blijkt uit onderzoek. Veilig Verkeer Nederland (VVN) reageert verbijsterd en het Verbond van Verzekeraars noemt het “onbegrijpelijk” dat mensen moedwillig geen gordel dragen.

Beleidsadviseur Alex de Hoop wijst vooral op “al het leed dat wordt veroorzaakt”. “Je kunt dan denken aan de nabestaanden, maar ook aan hulpverleners. Ik snap er echt niks van dat bestuurders bewust de gordelverklikker omzeilen door de gordel achterlangs vast te maken of de passagiersgordel gebruiken.”

Gordelkorting

Volgens De Hoop kan het niet-dragen van een gordel gevolgen hebben voor de schade-uitkering. “Als er sprake is van letsel, dan kan er een zogenoemde ‘gordelkorting’ worden toegepast. Dat betekent dat de verzekeraar van de aansprakelijke partij 25 procent minder hoeft uit te keren aan het slachtoffer. De gedachte hierachter is dat het slachtoffer minder letsel zou hebben als hij zijn gordel wel had omgehad.”
Net als Rob Stomphorst van VVN, die vanmorgen in de media zijn verbijstering liet merken, is ook De Hoop vooral verbijsterd. “We hebben in Nederland een gordelplicht en die is er natuurlijk niet voor niks.”

Slogans

Het onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft betrekking op 2017. Van de 63 dodelijke ongevallen die het SWOV heeft geanalyseerd, blijken achttien slachtoffers hun gordel niet te hebben gedragen.
In de eerste vier maanden van dit jaar zijn al meer dan vijftienduizend automobilisten op de bon geslingerd, omdat ze geen gordel om hadden. Reden voor VVN om op te roepen tot actie. “Wij dachten dat de tijd van slogans als ‘Autogordels Altijd’ en ‘In de gordels of in de kreukels’ wel voorbij was, maar dat kun je je opnieuw afvragen”, aldus Stomphorst vanmorgen in de Telegraaf.


Was dit artikel nuttig?