Vijf vragen over volmachten

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
14-05-2020

De volmachtmarkt is in 2019 gegroeid naar 3,9 miljard euro. Sinds 2015 is het premievolume met één miljard gestegen. Dat blijkt uit de Marktrapportage 2019 die het Verbond en de NVGA vorige week publiceerden. Maar wat is een volmacht eigenlijk? En hoe gaat het met het plan van aanpak van de twee organisaties? Beleidsadviseur Peter Vogelsang geeft antwoord op vijf vragen.

1.Wat is en doet een volmacht?

“Een gevolmachtigde voert namens een verzekeraar werkzaamheden uit die normaal gesproken door de verzekeraar worden gedaan. Denk aan het accepteren en beheren van een verzekering, maar ook aan het regelen van schades. Dat laatste maar tot een bepaalde hoogte, want een volmacht regelt bijvoorbeeld geen letselschades. Een volmacht doet dus het werk alsof hij een verzekeraar is, maar hij loopt geen risico’s. Die zijn voor de verzekeraar. De meeste grote verzekeraars in ons land werken met volmachten en de meeste gevolmachtigden werken voor meerdere verzekeraars. In totaal zijn er zo’n 250 volmachten in Nederland, grote en kleine en soms gespecialiseerd, bijvoorbeeld in verzuimverzekeringen. Bekende namen zijn Voogd & Voogd en AON, maar er zijn eigenlijk ook veel plaatselijke volmachten die vaak als tussenpersoon zijn begonnen en in de loop der jaren fiks uit hun jasje zijn gegroeid.”

2.Over groei gesproken. De volmachtmarkt heeft een goed jaar achter de rug en is sinds 2015 met één miljard gestegen tot 3,9 miljard euro in 2019. Is die groei belangrijk?

“Ja. Zowel voor de volmachten zelf als voor verzekeraars. Laten we wel wezen, een verzekeraar kiest er niet voor niets voor om met volmachten te werken. Hij hoopt dat een volmacht goedkoper kan werken, maar dat lukt niet altijd. Er is zelfs een tijd geweest dat een verzekeraar met zijn ‘eigen portefeuille’ winst maakte, terwijl de volmachtportefeuille verlies draaide. Belangrijk is daarom dat er een goede balans is. Overigens hebben de volmachten zelf veel honger om te groeien. Je ziet in de praktijk veel consolidatie, waardoor volmachtkantoren verder kunnen groeien. En de volmachtportefeuille groeit tot slot ook doordat de gevolmachtigde verzekeringen overneemt van de verzekeraar (van ‘provinciaal’ naar volmacht).”

3. Zo’n anderhalf jaar geleden heeft het Verbond samen met de volmachten een plan van aanpak gelanceerd om het volmachtkanaal te verbeteren. Waarom was dat nodig?

“Dat was vooral nodig omdat de toezichthouder verzekeraars op de vingers had getikt en de resultaten minder waren. De risicobeheersing in het volmachtkanaal bleek onvoldoende op orde te zijn, waardoor de verzekeraar niet genoeg zicht had op de portefeuille. En juist omdat verzekeraars het risico lopen, moeten zij grip hebben en houden op hun volmachtportefeuille. Kijk alleen eens naar de data. Als de data van de volmachten is vervuild, krijgt ook de verzekeraar een vervuilde administratie. Logisch dus dat De Nederlandsche Bank (DNB) daarop aanhaakt. Gelukkig is er sinds 2013 al heel veel verbeterd en dat ziet DNB ook. In hun nieuwsbrief die deze week is verschenen, maken ze daar zelfs melding van.”

4.Wat is er inmiddels zoal verbeterd?

“Een van de eerste acties was dat wij samen met de volmachten (de NVGA) een stichting hebben opgericht, voor een uniforme inrichting van de volmachtketen. Die stichting is al snel met protocollen en richtlijnen gekomen, waarmee volmachten de datastromen richting verzekeraars konden verbeteren. Ook zijn er onder meer strakkere complianceregels gekomen en hebben verzekeraars zich gericht op een betere audit. Dat betekent dat volmachten nu ook moeten aantonen hoe zij hun werk doen. En tot slot, niet onbelangrijk, zijn de data sterk verbeterd, waardoor verzekeraars een beter financieel overzicht hebben. Er zijn dus al de nodige stappen gezet, maar eerlijk gezegd zien wij het als een continue proces. Zowel verzekeraars als volmachten moeten in beweging blijven om de bedrijfsprocessen te optimaliseren. In diezelfde DNB-nieuwsbrief waarin de toezichthouder complimenten uitdeelt, worden ook enige verbeteringen opgesomd. Een daarvan is dat er betere regels moeten komen voor het checken van klanten. Een volmacht moet nu eenmaal vooraf weten of een klant op een sanctielijst staat en bijvoorbeeld wel of geen terrorist is. Uiteraard gaan we met die verbeteringen aan de slag.”

5.Heeft het volmachtkanaal nog wel voldoende toekomst? Steeds meer mensen sluiten, zeker nu in coronatijd, toch hun verzekeringen online af?

“Dat kan bij een volmacht ook. Een volmachtkantoor werkt net als een verzekeraar met verzekeringsadviseurs samen, maar een klant kan bij sommige ook rechtstreeks terecht. Ze zijn, als het over distributie gaat, vergelijkbaar met een verzekeraar en dus van alle markten thuis. De toekomstbestendigheid van het volmachtkanaal hangt vooral van hun eigen handelen af. De kosten moeten laag zijn en de processen optimaal en compliant. Een volmacht moet zelf zijn meerwaarde bewijzen, ook voor de klant, maar geldt dat eigenlijk niet voor alle spelers in iedere sector? Je moet met de tijd meegaan.”

Meer informatie en het laatste nieuws over volmachten is op onze speciale themapagina te vinden.


Was dit artikel nuttig?