Skip to Content

Wordt ESG steeds meer een compliancevraagstuk?

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Verbondspartner EY ziet in de markt dat deze vraag steeds meer speelt. Zeker als je kijkt naar de enorme hoeveelheid regelgeving die op de financiële sector afkomt, die deels ook nog overlapt. Om welke duurzaamheidswetgeving het gaat en hoe je hier het beste mee om kan gaan, vertelde EY tijdens de 10e Klimaatwerkconferentie bij het Verbond van Verzekeraars.

De ESG-wetgeving vraagt al veel van financiële instellingen, maar met de komende  Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) komt daar een nog breder pakket aan gedetailleerde regelgeving bij. Regels die ondernemingen verplichten te rapporteren over een groot aantal KPI’s (key performance indicators) over transitieplannen op duurzaamheid, sociale aspecten en corporate governance. Over de niet financiële impact dus. Voor bedrijven die onder de CRSD vallen, geldt deze vanaf 1 januari 2024 met verantwoording (over het volledige boekjaar) vanaf 2025. Deze verantwoording maakt onderdeel uit van het jaarverslag en moet ook gecontroleerd worden door de externe accountant. Bedrijven die niet aan de regels voldoen, lopen het risico op sancties. Ook vragen verschillende belanghebbenden steeds meer niet-financiële informatie op van ondernemingen.

Uitdagingen

“Gelukkig verzamelen veel bedrijven die onder de CRSD gaan vallen al data over hun duurzaamheidsimpact. Toch leidt die regelgeving tot best wat uitdagingen,” meent Bouke Evers, partner bij EY.  “Van verzekeraars wordt verwacht dat ze binnen een paar jaar rapporteren binnen een geheel nieuwe standaard , ook nog eens over zaken die lang niet altijd eenduidig geregistreerd zijn. Data die niet alleen moet komen van de eigen processen en systemen, maar die je moet aanvullen met klantdata en data van buiten het bedrijf. En dat eindrapport moet ook nog eens gecontroleerd worden, inclusief een goedkeurende verklaring van een externe accountant.”

Ieder bedrijf moet per KPI realistische doelstellingen op papier zetten: dus hoe je de strategie, het risicomanagement en de interne beheersing zo inricht dat je uiteindelijk bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen van je eigen transitieplannen. “Daar zullen belanghebbende van de onderneming steeds meer waarde aan gaan hechten,” vult Peter Plat aan, associate partner bij EY.

Focus

Duidelijk is dat de implementatie van de nieuwe wetgeving om de juiste focus vraagt. “Door de grote mate van transparantie zullen financiële instellingen en hun klanten mogelijk minder ambities uitdragen. Kortom: blijft duurzaamheid strategisch, of wordt het hoofdzakelijk een meer formele compliance-exercitie?,” is één van de ontwikkelingen die volgens Plat boven de financiële markt hangt. “Duurzaamheid moet volledig in de organisatie worden verankert om echt impact te kunnen maken. Er komt heel veel op financiële instellingen af de komende jaren en we mogen het uiteindelijke doel niet uit het oog verliezen,” stelt Plat. Erwin van der Kolk van EY geeft de aanwezigen een aanzet hoe je een datamodel kan ontwikkelen. Een aantal praktische tips:

  • Zorg dat je ‘use cases’ in hapklare brokken per sub sector/thema onderverdeelt
  • Haak iedereen binnen de organisatie aan van wie data wordt verwacht
  • Zorg dat de data-architectuur binnen de organisatie goed op orde is; zorg voor consistentie waarmee je flexibel kunt inspelen op veranderingen
  • Zorg voor 1 datamodel dat als vergaarbak fungeert
  • Weet met welke partijen je in zee gaat en hoe deze partijen en in hoeverre deze elkaar overlappen. Zorg dat de dataleveranciers gecertificeerd zijn

De CSRD biedt een hele stevige basis en een grote uitdaging voor verzekeraars. Daarnaast komt het aan op het creëren van impact. Met als  uiteindelijk doel om als verzekeraars een belangrijke bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen van Parijs.

Lees ook het interview met Deltacommissaris Peter Glas die te gast was tijdens de Klimaatwerkconferentie. 


Was dit nuttig?