Datastrategie en samenwerking met gemeente eerste stap naar leefbare, slimme stad

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
13-10-2020

De rode draad in de ontwikkeling van een smart city is volgens Peet Sneekes, experience design strategist bij Cognizant, tweeledig. “Het draait om de vormgeving van het leven van mensen én de durf om die te verbeteren met data.” In het webinar over smart cities gaf hij zijn visie op de rol die verzekeraars hierin kunnen spelen zoals het in kaart brengen van, en nadenken over toekomstige databronnen die bijdragen aan een duurzame, leefbare stad.

Dashboard

Op de vraag wat een smart city precies is, antwoordt Sneekes: “Een stad die in staat is om op basis van data sneller te leren, betere beslissingen te kunnen nemen en zo de leefbaarheid te verbeteren.” Via dashboards kunnen gemeenten, betrokken burgers en bedrijven beter terug- en vooruitkijken op duurzaamheid, groenvoorzieningen, infrastructuur, veiligheid en sociale cohesie. Om dat te doen is data nodig.

Webinar Smart Cities bij Verbond op donderdag 8 oktober.

Wrijving publiek-privaat

“In een stad werken lokale bestuurders, burgers en bedrijven natuurlijk al samen en dat levert soms wrijving op,” legt Sneekes uit. De doelstelling van gemeenten is een blije burger. Voor bedrijven is ook winst maken van belang. Als voorbeeld noemt hij Airbnb. Dit innovatieve bedrijf is door bepaalde gemeenten teruggefloten, omdat het aantal verhuurde woningen en kamers veel impact heeft op de sociale cohesie in buurten. De uitdaging is om te leren van deze ontwikkelingen en samen te werken aan een gezonde stad, oftewel een smart city.

Kansen voor verzekeraar

Verzekeraars hebben van oudsher al impact op het dagelijks leven van burgers. Door middel van verzekeringen die risico’s afdekken, staan ze mensen bij in geval van schade. Volgens Sneekes verschuiven de verdienmodellen van risico’s afdekken in de toekomst meer naar preventie en beter design. “Denk bijvoorbeeld aan Tesla die op de markt kwam met een flitsende auto. Toen bleek dat dit voertuig nauwelijks te verzekeren was, ontwikkelden ze er zelf een met een scherpe prijs én een preventief en proactief onderhoud. Stel dat je dat met een huizenblok of zelfs een hele stad doet. Door de inzet van slimme techniek houd je de vinger aan de pols, voorkom je onnodige schade én kun je misschien wel invloed uitoefenen op de waardevastheid van vastgoed. Dus waarom wachten totdat er schade is?” Hij roept verzekeraars dan ook op om actief over smart cities mee te denken, van product en dienst tot investeringsbeleid.

Investeren in smart city

Jos Sentel, manager strategy & research bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance, vulde Sneekes tijdens het webinar aan met praktijkvoorbeelden. Syntrus Achmea investeert namens pensioenfondsen en verzekeraars in steden om financieel rendement te behalen. Maar hoe zorgen zij ervoor dat de investeringen ook hun waarde behouden in de toekomst? “Wij willen dat doel behalen door te werken vanuit bepaalde kaders zoals de energietransitie, bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Dit zijn de urgente maatschappelijke opgaven in de stad waar institutionele beleggers ook hun rol willen pakken. Slimme steden kunnen daarbij helpen. Wij denken daarom na over hoe we met technologie, data maar vooral in samenwerking met andere stakeholders in de stad een bijdrage kunnen leveren aan oplossingen voor vergrijzing, eenzaamheid en een inclusieve maatschappij,” legt hij uit. Maatschappelijk verantwoord investeren is volgens hem een combinatie van rendement behalen en bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken. “Wij beseffen ons dat je dat alleen samen, dus publieke en private partijen, kan realiseren".

Visie op slimme stad

De lokale overheid heeft de regie over de stad, maar wat als straks alles connected is? Wie heeft zeggenschap over de data die verzameld wordt? Gemeenten bepalen namelijk wat past bij de visie en waarden van een stad, bepalen de infrastructuur en luisteren naar het publiek. Wat helpt bedrijven, en ook verzekeraars, in de samenwerking met gemeenten? Sneekes moedigt bedrijven aan om stil te staan bij huidige en toekomstige informatiebronnen in een stad. “Denk ook na over hoe je die informatie wilt verenigen en delen voor onder andere een goede eerste verkenning, een betere waarde-extractie en betere privacy. Ontwikkel daarnaast een visie en strategie vanuit de gedachte dat je onderdeel bent van een smart city en wees niet bang om te experimenteren.”

De volgende keer: Smart homes and buildings
Het Verbond van Verzekeraars stimuleert innovatie en wil een verband leggen tussen de maatschappij en verzekeraars. Wat gebeurt er in de maatschappij en wat zijn kansen op gebied van innovatie en bijvoorbeeld smart cities? Het webinar werd afgesloten met een vraag aan de kijkers over welk onderwerp in een volgende sessie aan bod zou moet komen. De uitkomst was: Smart homes and buildings. Houd de themapagina innovatie en ons activiteitenoverzicht in de gaten voor het vervolg.

 


Was dit artikel nuttig?