Skip to Content

Klimaatcommitment financiële sector blijft onverminderd van kracht

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Ondanks de coronacrisis blijft het commitment van de financiële sector aan de klimaatdoelen van het kabinet onverminderd van kracht.

Dat betekent dat financiële instellingen over het boekjaar 2020 zullen rapporteren over de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen. Uiterlijk in 2022 maken de instellingen hun actieplannen bekend voor hun bijdrage de vermindering van de uitstoot van CO2.

“Klimaatverandering raakt verzekeraars op allerlei gebieden, onder andere doordat de schadelast toeneemt door droogte en extreem weer”, aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars die juli vorig jaar namens de verzekeraars zijn handtekening heeft gezet onder het commitment. “Het is in ieders belang om de klimaatdoelen te halen. Daarom blijven wij, ook in deze moeilijke tijden, gecommitteerd aan het klimaatakkoord en spannen wij ons maximaal in om de CO2 uitstoot in kaart te brengen en te reduceren. Met elkaar werken wij toe naar een nieuwe duurzame economie.”

Nationale Klimaatdag

De Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment brengt tijdig haar eerste sectorrapportage uit aan het kabinet zodat minister Hoekstra van Financiën deze op Nationale Klimaatdag, de vierde donderdag in oktober, naar de Tweede Kamer kan sturen.

Rapportage via KPMG

In de rapportage staan de vorderingen die de sector maakt ten aanzien van de klimaatdoelen. Deze rapportage wordt uitgevoerd door KPMG dat hiervoor als externe deskundige is aangetrokken, zo maakte de sector vandaag bekend tijdens een gezamenlijke werkconferentie. KPMG stelt het raamwerk op voor de rapportage en levert een overzicht aan met de status en toepassing van de klimaatmeetmethoden.

Gezamenlijk beeld

De sectorrapportage biedt op basis van publieke rapportages van financiële instellingen een inzichtelijk, gezamenlijk beeld van de inspanningen van de financiële sector. Opdrachtgevers hiervoor zijn de brancheorganisaties in de financiële sector, te weten de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie en de Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS).

De individuele instellingen (de ondertekenaars) rapporteren onafhankelijk over hun resultaten ten aanzien van het commitment en sluiten zoveel mogelijk aan bij de bestaande rapportagemiddelen (bijvoorbeeld jaarverslag of een bijlage daarbij). De financiële sector draagt daarmee zowel nationaal als internationaal bij aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen van Parijs. Het kabinet heeft zich ten doel gesteld de uitstoot van broeikasgassen in 2030 op een kosteneffectieve wijze met 49% te verminderen ten opzichte van 1990.


Was dit nuttig?