Skip to Content

Een financiële foto: het wat, waarom en hoe?

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Een financiële foto geeft medewerkers niet alleen inzicht in hun financiële situatie, maar ook rust en zekerheid. Daarom geven wij werkgevers graag uitleg en tips over het beschikbaar stellen van deze tool. Deze informatie is een samenvatting van een recent webinar van het Verbond en Montae & Partners.

De aanleiding voor het webinar De financiële foto: interessant voor werkgever en werknemer is de oproep van cao-partijen aan verzekeringsprofessionals om zich te verdiepen in hun financiële situatie, inclusief het pensioen. In de cao is opnieuw een duurzaam inzetbaarheidsbudget opgenomen, waarmee medewerkers die financiële foto kunnen laten maken.

Waarom een financiële foto

 • Een financiële foto biedt medewerkers op elk moment in hun loopbaan inzicht in de financiële situatie. Het biedt niet alleen inzicht in de pensioensituatie, maar ook financieel inzicht in alle levensfasen.
 • Een financiële foto geeft duidelijkheid en zekerheid over de financiële situatie, en maakt dit soms lastige onderwerp bespreekbaar.
 • Als de foto op het juiste moment wordt gemaakt, is er tijd om waar mogelijk actie te nemen om de (toekomstige) financiële situatie te verbeteren.

Een financiële foto kan vanuit verschillende perspectieven worden gemaakt. Bijvoorbeeld voor het inkomen van later, het inkomen van nu en later of voor het inkomen van de medewerker en partner of andere naaste.

Voordelen voor werkgevers

Werkgevers zijn in principe niet verantwoordelijk voor de financiële situatie van medewerkers. Toch heeft het faciliteren van deze tool voordelen:

 • Een financiële foto leidt tot meer bewustwording over de waarde van bepaalde arbeidsvoorwaarden zoals pensioen.
 • Een financiële foto geeft medewerkers rust. Onderzoek laat zien dat niet-financieel fitte medewerkers minder productief zijn, een hoger ziekteverzuim hebben en binnen de werkorganisatie voor meer werk zorgen.

Wanneer een financiële foto

Voor medewerkers kunnen meerdere momenten een aanleiding zijn voor een financieel inzichtengesprek:

 • De overgang naar een andere pensioenregeling. Bijvoorbeeld van een verzekerde middelloonregeling naar een beschikbare premieregeling, ook in het kader van de nieuwe pensioenwetgeving.
 • Bij life events waar de werkgever van op de hoogte is zoals het kopen van een huis, trouwen of scheiden, een geboorte, het overlijden van de partner, het wisselen van baan of bij indiensttreding.

Foto door onafhankelijke partij

Het laten maken van een financiële foto door een onafhankelijke partij heeft een aantal voordelen:

 • Er is geen belang bij het ‘mooier maken’ van arbeidsvoorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan het vertrouwen van medewerkers in een nieuwe pensioenregeling en het wegnemen van het gevoel dat de adviseur als doel heeft om producten zoals verzekeringen aan de medewerker te verkopen.
 • Het is voor medewerkers gemakkelijker om een financieel gesprek te voeren met een onafhankelijk adviseur dan met een collega.

Het blijft overigens de keuze van individuele werkgevers hoe zij de financiële foto, gelet op de situatie binnen hun organisatie, aanbieden.

Praktische tips

Tot slot nog een aantal tips als je als werkgever aan de slag wil gaan met de financiële foto voor medewerkers:

 • Maak financiële fitheid en de financiële foto bespreekbaar.
 • Geef medewerkers praktische informatie: Waar kan ik budget aanvragen, waar wordt het gesprek gehouden en hoeveel tijd kost een gesprek?
 • Maak het mogelijk dat collega’s hun ervaring met de financiële foto kunnen delen. Een gesprek met collega’s maakt ook inzichtelijk hoe anderen vervolgstappen hebben gezet.
 • HR-cyclus: Maak de financiële foto onderdeel van de HR-cyclus. Zo is er een logisch moment om het gesprek te voeren. Het is niet nodig om het gesprek jaarlijks te houden, eens in de drie a vier jaar geeft meestal voldoende houvast. Als er na het eerste gesprek vervolgstappen worden genomen, is het goed dit op te volgen en het effect te monitoren.
 • Er is een nieuw pensioenstelsel op komst. Dat vormt bij uitstek een moment voor de financiële foto. Met behulp van het duurzame inzetbaarheidsbudget uit de algemene Cao voor het Verzekeringsbedrijf of de ondernemings-cao is het mogelijk een dergelijke foto te maken.

Maak gebruik van de Financiële foto
Wij werken samen met onze partner Montae & Partners op de thema's arbeidsvoorwaarden en pensioen. Wil je als werkgever aan de slag met de financiële foto voor medewerkers? Kijk het webinar over de financiële foto terug en neem voor voorbeeldcases, de eerste stappen en vragen contact op met Inge Bakker via inge.bakker@montaepartners.nl of 06-46027408.


Was dit nuttig?