Skip to Content

IPCC: opwarming aarde leidt tot ongeëvenaarde klimaatverandering

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De opwarming van de aarde gaat sneller dan ooit. Daaruit volgende klimaatveranderingen, zoals het smelten van de ijskappen en het stijgen van de zeespiegel, zijn in de komende eeuwen/millennia onomkeerbaar volgens een rapport van IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Als de aarde nog verder opwarmt, leidt dat tot meer extreem weer. Voor verzekeraars is helder dat de effecten van klimaatverandering meer en sneller gevoeld zullen worden dan gedacht. En meer actie nodig is bij het tegengaan van klimaatverandering en de voorbereiding op de gevolgen.

Verzekeraars maken zich al langer zorgen over de gevolgen van klimaatverandering en zien in de afgelopen jaren de schadelast door extreem weer toenemen. Het Verbond is dan ook blij dat er gedegen onderzoek is gedaan en kijkt uit naar het KNMI Klimaatsignaal dat in de herfst verschijnt. Daarin geeft het KNMI een eerste duiding van het IPCC-rapport met de focus op Nederland. In 2023 brengt het KNMI bovendien zijn uitgebreide klimaatscenario’s voor Nederland uit. Het Verbond rekent deze door naar de te verwachten verzekerde schadelast waarmee maatschappelijke kosten inzichtelijk worden.    

Schade door extreem weer beperken 

Als de aarde verder opwarmt, leidt dat volgens het IPCC tot nóg grotere veranderingen in het klimaat. Dat betekent dat Nederland steeds vaker te maken krijgt met extreme neerslag en periodes van droogte. In februari maakte het Verbond al bekend de krachten te bundelen met het KNMI om klimaatschade tegen te gaan. Door de weersdata van het KNMI te combineren met de landelijke risico- en schadecijfers van verzekeraars, kan Nederland zich beter voorbereiden op de veranderende weersextremen. Een voorbeeld daarvan is KNMI's Early Warning Centre, waarmee verzekeraars hun klanten steeds eerder en beter kunnen waarschuwen. Zo blijft schade door extreem weer beperkt.  

Ook met alle getroffen maatregelen, is alleen verzekeren niet de oplossing. Belangrijk is dat bedrijven, overheden en investeerders zich bewust zijn van het feit dat sommige activiteiten niet overal toekomstbestendig zijn. Om inzicht daarin te verkrijgen, zijn er steeds meer hulpmiddelen beschikbaar. Het Verbond draagt daaraan bij door, in samenwerking met Universiteit Wageningen (WUR), de impact van klimaatverandering te laten zien in de (in ontwikkeling zijnde) Klimaat Impact Monitor 

Verzekeraars als duurzame investeerders 

Het IPCC-rapport geeft verzekeraars een extra stimulans om nog verder te vergroenen en een financiële bijdrage te leveren aan de Nederlandse energietransitie. Nederlandse verzekeraars zijn namelijk ook actief als financier en belegger. In dat kader zijn ze bezig met het afremmen van klimaatverandering door steeds meer duurzaam te investeren. Bijvoorbeeld door middel van duurzame beleggingen en investeringen in de verduurzaming van woningen en (energie-) infrastructuur. De inspanningen van de sector op dat gebied zijn vastgelegd in onder andere het Klimaatcommitment en het IMVO-convenant 

Shutterstock 2042204567

Actuariële aspecten bij het inschatten van klimaatrisico’s, 3 juni 2024

  • 3-6-2024
  • Webinar
  • Toepassing wet- en regelgeving
Shutterstock 1888881763

Schademiddag 2024

  • 5-6-2024
  • Event
  • Vakkennis

Was dit nuttig?