Algemene Politieke Beschouwingen 2019

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
20-09-2019

De Algemene Politieke Beschouwingen over de kabinetsplannen voor 2020 vonden dit jaar in een opmerkelijk hoffelijker sfeer plaats dan vorig jaar. Financieel economisch was er veel aandacht voor de koopkracht van de middenklasse. Het kabinet voert om die reden een lastenverlichting door bij burgers, ten koste van een lastenverzwaring bij het bedrijfsleven onder andere door het uitstellen van de eerder aangekondigde Vpb-verlaging.

Naast de inspanningen van de overheid is er ook gekeken naar de rol van het bedrijfsleven inzake de lonen. Men hekelt de trage loonstijging in vergelijking met de sinds de crisis sterker gestegen winstmarges en topsalarissen. Diverse partijen wensen als drukmiddel een toekomstige VPB-verlaging alleen door te voeren als de lonen sneller stijgen. Maar het Kabinet vindt dat een te generiek middel, omdat dan ook bedrijven worden geraakt die hun medewerkers via hogere lonen wel laten meedelen in de winsten.

Verantwoordelijkheid bedrijfsleven
Een en ander viel binnen een bredere discussie over de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. Deze discussie werd opvallend genoeg geopend door de VVD die een vergelijking trok met de ‘Philipssamenleving’. De discussie ging naast verhouding toplonen/werkvloer over alles: van belastingontwijking, meer vaste contracten, investeren in mensen en innovatie tot acceptatie van lagere winstniveaus voor aandeelhouders. De premier deed een oproep aan CEO’s om “zich meer te laten zien in het publieke debat, verantwoording af te leggen aan het publiek en zich niet te verstoppen achter dikke PR afdelingen.”

Stikstof
Verder was er dit jaar veel aandacht voor problemen bij de uitvoeringsdiensten (van UWV tot CBR), het nieuwe investeringsfonds, de kracht van rechtstaat/justitie, integratie/identiteit en natuurlijk stikstof. 

Pensioenakkoord en arbeidsmarkt
Onderwerpen van bijzonder belang voor de verzekeringssector waren het pensioenakkoord en de arbeidsmarkt. De dreigende pensioenkortingen werden gehekeld door SP, 50Plus en PVV. De coalitiepartijen willen wel overleggen met de fondsen, maar niet morrelen aan de huidige rekenrentesystematiek. 

Commissie Borstlap
Een meerderheid wil verder gaan met het terugdringen van (onvrijwillig en oneigenlijk) flexwerk, en kijkt daarvoor naar de Commissie Borstlap. Op verzoek van het CDA heeft het kabinet de ambitie uitgesproken om de uitkomsten van deze commissie snel in beleid om te zetten. Dit is relevant voor de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers en de rol die verzekeraars hierin spelen.

Algemene Financiële Beschouwingen
Begin oktober vinden de Algemene Financiële Beschouwingen plaats, waarbij de financieel woordvoerders zullen ingaan op de uitgavenkant. Parallel hieraan wordt ook de inkomstenkant, het Belastingplan 2020 en overige fiscale maatregelen behandeld.

Voor onze leden hebben wij eerder deze week een analyse gemaakt over de kabinetsplannen.

 


Was dit artikel nuttig?