De Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars - wat is het precies?

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Het Verbond van Verzekeraars heeft onlangs gereageerd op het wetsvoorstel ‘Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars’. Deze wet moet ervoor zorgen dat het herstellen en afwikkelen van verzekeraars soepeler verloopt. Best ingewikkeld. Wat is het precies en wat vindt het Verbond hiervan? Luuk van der Scheer, juridisch- en beleidsadviseur bij het Verbond van Verzekeraars, geeft antwoord.

1. Wat houdt de wet in?
Minister Dijsselbloem en de Commissie verzekeraars hebben bepaald dat de huidige wet- en regelgeving niet meer kan functioneren in deze tijd. De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat er betere mogelijkheden komen om een verzekeraar ‘af te wikkelen’, nog voordat er sprake is van een faillissement. Dat betekent met name dat de belangen van de polishouders moeten worden beschermd. Simpel gezegd komt het erop neer dat De Nederlandsche Bank (DNB) de vergunning intrekt als de minimale kapitaalsgrens wordt onderschreden en de verzekeraar dreigt om te vallen. Dit geldt zowel voor schade- en zorgverzekeraars als voor levensverzekeraars.
 
Vervolgens bekijkt DNB op welke manier de portefeuille van de verzekeraar (en niet de verzekeraar zelf) kan worden voortgezet. Bijvoorbeeld door bail-in toe te passen. Dat betekent dat DNB vorderingen van kapitaalverschaffers of andere schuldeisers omzet in eigendomsinstrumenten. Hopelijk kan er dan een herstart worden gemaakt met nieuwe aandeelhouders of kan de portefeuille (in gedeelten) worden verkocht.
 
Nederlandse verzekeraars moeten een bijdrage leveren om het een en ander mogelijk te maken. DNB stelt de hoogte van die bijdrage vast. Eén van de stappen om snel en adequaat te kunnen ingrijpen, is de verplichting voor verzekeraars een zogenaamd ‘voorbereidend crisisplan’ op de plank te hebben liggen. DNB moet op haar beurt een afwikkelingsplan klaar hebben liggen. Voor kleine verzekeraars geldt dit niet.

2. Wat vindt het Verbond?
Het Verbond ondersteunt het streven naar versterking en actualisering van de afwikkelprocedure. Wij staan dus positief tegenover de intenties, maar we hebben nog wel een aantal aandachtspunten. Bijvoorbeeld: wat is de reikwijdte van de voorstellen? Werkt bail-in op deze manier wel goed? Voldoet de uitwerking van de financieringsregeling? Is een nationale aanpak in de praktijk wel effectief?

3. Welke stappen zet het Verbond?
Het kabinet wil het wetsvoorstel op 1 januari 2018 in laten gaan. Het Verbond zal tot die tijd – in nauw overleg met het ministerie van Financiën en DNB – constructief meedenken om verdere invulling te geven aan de nieuwe plannen.


Was dit artikel nuttig?